80 let PGD Pršetinci in 10. dan gasilca GZ Sveti Tomaž nadaljevali z večerno zabavo

Po uradni svečanosti je sledila pogostitev gostov in gasilska veselica z ansamblom Mladi Pomurci

Ivan Trunk, nedelja, 19. avgust 2018 ob 08:511
80 let PGD Pršetinci

80 let PGD Pršetinci

V soboto, 4. avgusta, je v šotoru pri gasilskem domu Pršetinci bilo slovesno praznovanje, 80 let PGD Pršetinci in 10. dan gasilca GZ Sveti Tomaž. PGD Pršetinci je najstarejše gasilsko društvo v občini Sveti Tomaž. Svečanost se je pričela ob 16. uri, pred tem je bil svečan sprejem ekip uniformiranih gasilcev ob glasbeni spremljavi Ivanjkovske godbe. Nato so uniformirani gasilci pripravili ešalon za svečan prihod pred častno tribuno v prireditvenem šotoru.

Častno tribuno so sestavljali Janez Lipovnik, predstavnik GZ Slovenije in Podravske regije, Mirko Cvetko, župan občine Sveti Tomaž, Mirko Lovrec, predsednik GZ Sv. Tomaž, Peter Črnjavič, predsednik PGD Pršetinci in predstavniki sosednjih GZ. Zbrane je najprej pozdravil Peter Črnjavič, predsednik PGD Pršetinci, ki je v svojem govoru povedal kako je PGD Pršetinci nastalo, o delovanju društva od nastanka pa do danes in o uspehih društva v vseh teh letih. O nastanku in zgodovini društva si lahko preberete spodaj.

Pozdravne govore so nato imeli še Mirko LovrecMirko Cvetko, in Janez Lipovnik. Na koncu svečanega dela je bila podelitev činov in napredovanj, ki sta jih opravila Mirko Lovrec in Albin Belšak, poveljnik GZ Sv. Tomaž. Janez Lipovnik pa je v imenu GZ Slovenije podelil Gasilske plamenice, ki so jih prejeli: Andreja Prijol, PGD Pršetinci in Janez Obran. Program v uradnem delu je povezovala Mateja Hržič.

Po uradni svečanosti je bila pogostitev gostov in gasilska veselica z ansamblom Mladi Pomurci.

Društvena kronika

Prva ideja se je porodila pri izkopu studenca pri Novak Janezu. Dela izkopa je vodil Kralj Anton. Pomagala pa sta mu Alojz Obran in Jože Kosi. Med pogovorom so možje ugotovili, da Pršetinci in sosednje vasi nujno potrebujejo organizirano zaščito za slučaj požara.

S svojo idejo so navdušili še Cvetko Blaža in Zmazek Franca. Našteti so sestavljali pripravljalni odbor za ustanovitev gasilskega društva.

Pričeli so z vpisom članov in vsa vas je zamisel navdušeno sprejela. Ko je bila pridobljena vsa dokumentacija, so določili datum za ustanovni občni zbor.

Ustanovni občni zbor se je vršil 23.1.1938 v hiši Jožeta Kosi Pršetinci št.20.

V društvo se je včlanilo 28 rednih članov, 12 članic in 10 podpornih članov.

To so bili člani, ki so zaorali ledino in sad njihovega truda in dela njih in njihovih potomcev praznujemo danes.
Ko je bilo društvo ustanovljeno, niso imeli ničesar. Niso imeli ne finančnih sredstev, ne podpore države in ne svojih lastnih prostorov. Imeli pa so veliko več od tega. Imeli so složnost v vasi, tovarištvo, požrtvovalnost in urejene medsebojne odnose. To pa so bili trdni temelji za prihodnost, na katerih naše društvo trdno stoji še danes.

S prostovoljnimi prispevki in dohodkom prve tombole se je društvo odločilo za nabavo motorne brizgalne s pripadajočo opremo. Brizgalna je bila blagoslovljena 1.8.1939 in je bila za tiste čase vrhunska pridobitev za društvo.
Društvo je delovalo tudi na kulturnem področju, saj je imelo svojo knjižnico v kateri so si lahko vaščani že od leta 1939 izposojali knjige.

Leta 1940 je bila kupljena parcela za gradnjo. Med okupacijo 1943 in 1944 leta je bil zgrajen gasilski dom z orodjarno, sejno sobo in stolpom. Po ustanovitvi nove države Jugoslavije je naše društvo pripadalo občini Ljutomer in zato tudi pod gasilsko zvezo Ljutomer. Pod pritiskom takratnih političnih oblasti se je moralo naše gasilsko društvo združiti z GD Koračice in se imenovati GD Tomaž. Združitev je trajala od 1.1.1950, pa do 31.12.1952.

Ta nasilna združitev pa ni obrodila sadov, saj se z njo niso strinjali ne člani iz Koračic in tudi ne gasilci iz Pršetinec.
Društvo je nato spet samostojno zaživelo in naslednji vrhunec doživelo z razvitjem društvenega praporja, ki je bil razvit 22.7.1956. Naš prapor je bil razvit med prvimi v takratni Gasilski zvezi Ormož, za njim pa smo ponosno stopali dolgih 52.let.
Razvoj tehnike si je hitro utiral pot, konjske vprege so izginjale in 10.1.1972 se je uresničil veliki sen Pršetinskih gasilcev. V gasilski dom so pripeljali novo gasilsko vozilo IMV.

Med pomembnejše nabave lahko štejemo tudi nabavo nove motorne brizgalne Rosenbauer s pripadajočo opremo, ki je bila prevzeta 21.8.1978.

Orodjarna je postala pretesna, zato smo v letu1982 zgradili novo, zraven pa še klet.

Aprila 1990 je društvo nabavilo rabljeno avtocisterno TAM od PGD Šmartno ob Paki.

Leta 2006 smo nabavili rabljeno orodno vozilo TAM GV-1 iz PGD Cvetkovci.

Pred desetimi leti smo gasilci domačega društva aktivno sodelovali pri nastanku nove gasilske zveze Sveti Tomaž. Pripravili smo prvi dan gasilcev in blagoslovili nov prapor.

Velika prelomnica je bilo leto 2010.

S pomočjo lokalne skupnosti, vaščanov in občanov občine Sv. Tomaž smo pripeljali v naše okolje novo, sodobno gasilsko vozilo GVC 16/25.

V letu 2014 smo prenovili ostrešje gasilskega doma in v letu 2015 naredili novo fasado na gasilskem domu.

To je bilo le nekaj utrinkov iz naše društvene kronike in naj ponovim zaključne besede pisca celotne kronike.

»Izkopali smo studenec in našli smo izvir. Ta izvir je živ in še nikoli presahnil, ravno tako živa je vez med našimi vaščani in gasilskim društvom. Naj ostane vedno tako, saj v slogi je moč, zato pomagajmo tam, kjer se rabi pomoč.«