V Bučečovcih slavnostno odprli najdražji cestni projekt v zgodovini občine Križevci

Kot novost, ki je občina doslej ni izvajala, se je izgradil hodnik za pešce z enotnim prečnim naklonom 2%, ki ni nivojsko ločen od vozišča, od vozišča je ločen le z bankino širine 1 m

Prlekija-on.net, nedelja, 2. september 2018 ob 21:33
Odprtje ceste v Bučečovcih

Odprtje ceste v Bučečovcih

V nedeljo, 2. septembra, je potekalo odprtje novozgrajene občinske lokalne ceste v Bučečovcih. V naselju Bučečovci so se uredile površine za pešce (enostranski hodnik za pešce na desni strani v dolžini 871 m in širini 1,5 m), izven naselja pa površine za kolesarje (enostranska dvosmerna kolesarska steza po desni strani dolžine 427 m in širine 2 m), cesta je široka 5 m. V naselju se je uredila javna razsvetljava, izveden je tudi otok za umirjanje prometa. V sklopu projekta se je uredilo odvodnjavanje meteorne vode s sistemom meteornih kanalov, požiralnikov in muld, prav tako se je zamenjalo obstoječe prečne prepuste, ki niso ustrezali standardom. Izvedle so se tudi rekonstrukcije, prestavitve oziroma zaščite obstoječih komunalnih vodov v območju ceste, kot je telekomunikacijsko omrežje.

Kot novost, ki je občina doslej ni izvajala, se je izgradil hodnik za pešce z enotnim prečnim naklonom 2%, ki ni nivojsko ločen od vozišča, od vozišča je ločen le z bankino širine 1 m. V naselju so bankine med hodnikom za pešce in voziščem tlakovane, delno pa so se izvedle betonske mulde. Hodnik se je zaključil z bankino širine 30 cm, ali z AB parapetom v območju nadomestnih ograj. Izvajalec je izgradil tudi meteorno kanalizacijo.

V območju rekonstrukcije ceste se je zgradil nov sekundarni vodovod, ki se je priključil na transportni vodovod.

Dela je izvedla gospodarska družba Nograd d.o.o. iz Hotize. Pogodbena dela so znašala 772.544,94 EUR. Nadzor nad investicijo je opravljal Mitja Žnidarič s.p. iz Gornje Radgone.

Župan mag. Branko Belec je povedal, da gre za najdražji infrastrukturni projekt v smislu izgradnje ceste, v zgodovini občine in da je zadovoljen, da se je to zgodilo prav v Bučečovcih.

Slovesno otvoritev ceste s prerezom traku so opravili župan mag. Branko Belec, predsednik VO Bučečovci Marijan Šijanec in najstarejši vaščan Anton Šijanec.

Tudi predsednik vaškega odbora Marijan Šijanec je izrazil zadovoljstvo nad novo pridobitvijo v vasi, vendar si vaščani želijo še preureditev ostalih odsekov cest v vasi.

Blagoslov nove ceste je opravil župnik Štefan Vinkovič, ki je vsem uporabnikom ceste zaželel, da bi promet po njej potekal varno.

Za kulturni program so poskrbeli KUD Muzika iz Križevcev, folkorna skupina Kajer iz Bučečovcev ter pevka Matilda Slavič.

Vaščani Bučečovcev so za vse udeležence otvoritve pripravili pogostitev v gasilskem domu, še pred tem pa jih je Marjan Šijanec povabil, da se skupaj sprehodijo skozi vas po novo zgrajeni cesti.