Državni zbor potrdil trinajsto slovensko vlado, ki jo bo vodil predsednik vlade Marjan Šarec

Darjo Hrga je na položaju generalne sekretarke v Ministrstvu za kulturo zamenjal v.d. Bojan Kurež

Prlekija-on.net, petek, 14. september 2018 ob 07:531
Marjan Šarec in Miro Cerar, foto: vlada.si

Marjan Šarec in Miro Cerar, foto: vlada.si

Vlada Marjana Šarca se je v četrtek sestala na ustanovni seji. Na predlog predsednika vlade je imenovala podpredsednike vlade. Vlada je za generalnega sekretarja vlade imenovala Stojana Tramteta. Ustanovila je Odbor Vlade RS za državno ureditev in javne zadeve, Odbor Vlade RS za gospodarstvo in Komisijo Vlade RS za administrativne zadeve in imenovanja. Obenem je imenovala več državnih sekretarjev v ministrstvih.

Vlada je za podpredsednike vlade imenovala ministra za finance Andreja Bertonclja, ministra za obrambo Karla Erjavca, ministra za izobraževanje, znanost in šport Jerneja Pikala, ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek ter ministra za zunanje zadeve Mira Cerarja.

Vlada je imenovala Stojana Tramteta za generalnega sekretarja Vlade Republike Slovenije.

Redne seje vlade bodo potekale praviloma ob četrtkih, seje vladnih delovnih teles pa ob torkih.

Odbor za državno ureditev in javne zadeve bo vodila ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer, Odbor za gospodarstvo bo vodil minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo, Komisijo za administrativne zadeve in imenovanja pa minister za javno upravo Rudi Medved.

Vlada je imenovala tudi več državnih sekretarjev, ki bodo v pomoč predsedniku vlade in novoizvoljenim ministrom. Ministrski zbor je tako imenoval državne sekretarje:

· V Kabinetu predsednika vlade Anjo Kopač Mrak, Romana Kirna, Igorja Mallyja, Uroša Prikla, Vojmirja Urlepa in Damirja Črnčeca.
· Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Bredo Božnik.
· Na Ministrstvu za finance Matejo Vraničar Erman in Metoda Dragonjo.
· Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Martino Vuk in Jerneja Štromajerja.
· Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Aleša Cantaruttija.
· Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Tanjo Strniša in Jožeta Podgorška.
· Na Ministrstvu za kulturo Jana Škoberneta in Vojka Stoparja.
· Na Ministrstvu za notranje zadeve Natalijo Kovač Jereb in Sandija Čurina.
· Na Ministrstvu za pravosodje Dominiko Švarc Pipan in Gregorja Strojina.
· Na Ministrstvu za obrambo Miloša Bizjaka in Klemna Grošlja.
· Na Ministrstvu za okolje in prostor Aleša Prijona.
· Na Ministrstvu za infrastrukturo Bojana Kumra in Nino Mauhler.
· Na Ministrstvu za zunanje zadeve Simono Leskovar in Dobrana Božiča.
· V Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Nevenko Ribič.
· V Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Olgo Belec.

Vlada je na seji izdala generalnemu sekretarju vlade Stojanu Tramtetu pooblastilo za izjavljanje volje Republike Slovenije kot edine delničarke ali edine družbenice v gospodarskih družbah. Vlada ga je določila tudi kot uradno osebo, pristojno za posredovanje informacij javnega značaja, ki se nanašajo na vladne dokumente, vsebovane v dokumentnih zbirkah Generalnega sekretariata vlade.

Darjo Hrga na položaju generalne sekretarke v Ministrstvu za kulturo zamenjal v.d. Bojan Kurež

Vlada je sprejela Sklep o določitvi števila delovnih mest, za katera se lahko v kabinetu sklenejo delovna razmerja za določen čas. V kabinetih posameznih ministrov in v kabinetu generalnega sekretarja vlade je lahko do pet delovnih mest, za katera se delovno razmerje sklene za določen čas. V Kabinetu predsednika vlade število delovnih mest, za katera se delovno razmerje sklene za določen čas, ni omejeno, ne sme pa presegati števila delovnih mest, predvidenega s kadrovskim načrtom.

Vlada je razrešila Bruna Rednaka s položaja generalnega sekretarja v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Na to mesto se za vršilca dolžnosti generalnega sekretarja imenuje Mitja Blagajne.

Vlada je razrešila Darjo Hrga s položaja generalne sekretarke v Ministrstvu za kulturo. Na to mesto se za vršilca dolžnosti generalnega sekretarja imenuje Bojan Kurež.

Vlada je Jožeta Podgorška zaradi imenovanja za državnega sekretarja razrešila pristojnosti varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano.

Državni zbor potrdil trinajsto slovensko vlado

Državni zbor je potrdil 13. slovensko vlado, ki jo bo vodil predsednik vlade Marjan Šarec. Po izvolitvi vlade v DZ je novi predsednik vlade prevzel posle od dosedanjega predsednika vlade Mira Cerarja. Ob tem je premier Šarec poudaril, da vlade pridejo in gredo, ostaja pa država. Napovedal je, da bo njegova vlada v prvi vrsti skrbela za državo, ki ji je zaupana. Prepričan je, da bo vlada, ki jo bo vodil, znala skrbeti za interese državljank in državljanov. Cerar pa je izpostavil, da je vesel, da lahko vodenje preda v času, ko gre državi bolje. Dodal je, da so številne od zastavljenih ciljev v njegovi vladi uspeli doseči, ne pa vse in ti čakajo novo vlado.