Miroslav Petrovič predstavil ponovno kandidaturo za župana Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Kandidiral bo kot neodvisni kandidat s podpisi volivcev in podporo političnih strank

Branko Košti, četrtek, 27. september 2018 ob 12:17
Miroslav Petrovič predstavil ponovno kandidaturo za župana

Miroslav Petrovič predstavil ponovno kandidaturo za župana

Župan Občine Sv. Jurij ob Ščavnici Miroslav Petrovič, je napovedal ponovno kandidaturo za župana tudi v naslednjem štiriletnem mandatu. Kot je povedal na predstavitvi kandidature v sredo, 26. septembra, bo tudi tokrat kandidiral kot neodvisen kandidat s podpisi volilcev, s prvopodpisanim Ivanom Frasom ter podporo političnih strank. Zaenkrat ima zagotovljeno podporo občinskih odborov NSi in SDS, organi ostalih strank bodo o podpori še odločali.

Razloga za odločitev o ponovni kandidaturi sta, tako Petrovič, izkušnje iz sedanjega mandata, da sta za dosego dolgoročnih in kratkoročnih ciljev potrebna vsaj dva mandata, ter odlično sodelovanje v občinskem svetu in občinski upravi.

»Z iztekajočim mandatom sem zelo zadovoljen, saj smo poleg obveznih nalog države, realizirali večino planiranih investicij, za nerealizirane investicije pa smo pripravili vse potrebno za realizacijo v prihodnjem mandatu«, je povedal kandidat in naštel glavne investicije v iztekajočem mandatu: izgradnjo vodovodnega sistema C v vrednosti okrog 6 milijonov evrov, ureditev Turistično promocijskega centra na Stari Gori, modernizacija nogometnega igrišča in sofinanciranje nabave gasilskih vozil za prevoz moštva in gasilske avtocisterne za PGD Stara Gora ter priprave za izgradnjo čistilne naprave. Na področju izgradnje cestne infrastrukture je bil načrt presežen, saj je bilo zgrajenih dvanajst odsekov cest (načrtovanih je bilo osem), hkrati s cestami pa je bila zgrajena tudi ostala komunalna infrastruktura. V teku je največja investicija v občini, modernizacija regionalne ceste R 439, od avtobusne postaje Sv. Jurij do lovskega doma na Blagušu v skupni vrednosti 2,4 milijona evrov, po dolgoletnih prizadevanjih se sanira plaz nad Blaguškim jezerom, prenavljajo prostore starih garaž za potrebe Centra ponovne uporabe in nakupujejo zemljišča za parkirišča pri Sv. Juriju in na Stari Gori.

Tudi za naslednji mandat kandidat za župana načrtuje bogato investicijsko dejavnost. Že letos bo izšel razpis za dograditev vrtca, da bo v naslednjem šolskem letu vrtec lahko deloval na eni lokaciji. Nadgrajen bo vodovodni sistem C v vrednosti 1,5 milijona evrov, modernizacija občinskih cest bo še pospešena in zgrajena čistilna naprava. Načrtujejo se še izgradnje širokopasovnega omrežja v sklopu projekta RuNe, kolesarskih poti v dolžini 15 km, komunalna opremljenost Obrtno-podjetniške cone v Grabonošu in izgradnja poslovno-stanovanjskega objekta v Sv. Juriju. Sklenjen je tudi že sofinancerski sporazum za ureditev regionalne ceste Žihlava – Bolehnečici.

Razloge za podporo svojih strank kandidaturi Miroslava Petroviča za župana, sta pojasnila tudi predsednik OO NSi Sv. Jurij Jožef Kocuvan in predstavnik OO SDS Sv. Jurij Slavko Mihalič. Po mnenju članov teh strank je Miroslav Petrovič primeren kandidat za župana predvsem zaradi strokovnosti na področju gradbeništva in izkušenj vodenja projektov ter zaradi povezovalnosti, kar mu omogoča njegova nestrankarska opredelitev.