Tam, kjer ženska podpira vse štiri vogale, ne more biti slabo

Članice Društva poslovnih žensk FAM obiskale najbolj vzhodno slovensko mesto Lendavo

Prlekija-on.net, petek, 28. september 2018 ob 07:56
Članice Društva poslovnih žensk FAM v Lendavi

Članice Društva poslovnih žensk FAM v Lendavi

Kar prijetno, veselo in zanimivo je bilo na severovzhodu države, v Lendavi in okolici, ko so na svoje tradicionalno septembrsko srečanje prispele članice Društva poslovnih žensk Slovenije - FAM (Association of Female Managers), katerega predsednica je dr. Nataša Pirc Musar, podpredsednica Andreja Ilgo, vodja in zastopnica pa Silvia Lippai. Dobra četrtina, izmed skupno 160 članic društva, ki ima sedež v Grosupljem, iz cele države, večinoma uspešnih poslovnih žensk, je imela pester popoldan in večer. Kakšnih 50 uspešnih poslovnih žensk se je tokrat lahko prepričalo, da skrajnji severovzhod Slovenije, torej tudi Lendava, ni "nikakršna zaostala džungla". Po videnem in slišanem na tokratnem srečanju pa smo se lahko znova prepričali, da bo še bolj, kot znana fraza, da za uspešnim možem stoji žena, ki podpira tri vogale, držalo dejstvo, da "tam, kjer ženska podpira vse štiri vogale, niti ne more biti slabo", kot je pripomnil eden izmed redkih prisotnih moških.

Da je temu tako je potrdila gostiteljica slovenskih poslovnih ženska, direktorica in solastnica enega najuspešnejših podjetij na severovzhodu države in tudi širše, lendavskega Varisa, ki sodi med tri najboljše evropske proizvajalce gotovih kopalnic, Sabina Sobočan. Še pred prihodom v omenjeno podjetje, kjer je zaposlenih 284 ljudi, poleg iz Slovenije, tudi iz Madžarske, Hrvaške, Avstrije, Anglije..., so se članice FAM udeležile vodenega ogleda razstave izvrstnega belorusko-francoskega slikaja Marca Chagalla, ki poteka na Lendavskem gradu. Po dobrodošlici in ogledu proizvodnih in drugih prostorov podjetja Varis Lendava, je mag. Sabina Sobočan pripravila tudi svečani sprejem članic FAM, ter drugih gostov, prisotne je pozdravila tudi predsednica društva FAM, dr. Nataša Pirc Musar, ki je po predstavitvi Skupine Varis (mag. Sabina Sobočan) in pomurskega gospodarstva (Robert Grah, direktor Pomurske gospodarske zbornice), vodila zanimivo in odmevno okroglo miza na temo: »Sodobni izzivi sodobnih menedžerjev - kako voditi!«. Osrednji govorniki na omenjeno aktualno temo so bili: Iztok Polanič - Pomgrad Murska Sobota; Martin Žigo - Lušt Paradajz Renkovci; Sabina Sobočan - Varis Lendava; Janko Kodila - Kodila Markišavci. Ob koncu pa je seveda sledilo družabno srečanje po prekmursko, ki bo gotovo veliki večini prisotnih ostalo v lepem spominu, pa ne le po odlični kulinariki in kapljici...

Med predstavitvijo Skupine Varis so se prisotne poslovne ženske prepričale, da gre za zelo uspešno podjetje, ki je med minulo gospodarsko krizo sicer utrpelo veliko škodo, a je preživelo in je napredno, saj ima prodane skoraj vse kapacitete gotovih kopalnic za leti 2018 in 2019. Gotove kopalnice so industrijsko izdelani samostojni modularni gradbeni elementi, ki se na objekt dostavijo popolnoma dokončane (oploščene s ploščicami in z vsemi montažnimi elementi, kot so umivalniki, pipe, ogledala, straniščne školjke, sušilniki za lase - z vso notranjo opremo), z vso inštalacijo in se po priklopu vseh inštalacij že lahko uporabljajo. Proizvajajo tudi radiatorje, kjer gre za kakovostna grelna telesa, ki se vgrajujejo v toplovodne sisteme ogrevanja. So dizajnersko dodelani, izdelujejo jih v barvah po želji kupca. Za radiator Memory so leta 2015 prejeli eno najprestižnejših oblikovalskih nagrad, Red Dot. Seveda pa je bilo še veliko več nagrad in priznanj, domačih in mednarodnih. Tudi za Skate parke in pump track steze. Skate elementi so tovarniško izdelani elementi iz betona. Iz široke palete elementov se na poljubnih lokacijah (parki, šole, hoteli, stanovanjska naselja, ...) izdelali raznovrstne kombinacije elementov, ki se uporabljajo za rolkanje.

Za vse svoje izdelke imajo posebno dobre reference, predvsem iz tujine, saj so skorajda vsi njihovi izdelki namenjeni izvozu. Poleg v EU in sploh v Evropi (daleč največ v Nemčiji) nekaj svojih gotovih kopalnic prodajo celo v Indoneziji.

FAM je pomembno združenje!

Društvo poslovnih žensk Slovenije - FAM, ki ima sedež v Perovem pri Grosupljem, sicer združuje najuspešnejše managerke in poslovne ženske iz vse Slovenije, ne glede na status firme oziroma institucije, v katerih delujejo. Poleg predsednice in podpredsednice Nataše Pirc Musar, oz. Andreje Ilgo, društvo vodi Silvia Lippai, ki je obenem tudi ustanoviteljica in zastopnica društva. Začetki njihovega delovanja segajo v leto 1996, ko se je začela oblikovati ideja o ustanovitvi tovrstne asociacije. Do tedaj so bile taka združenje predvsem v moški domeni. Prve misli so bile v smeri združenja v »Ženski poslovni svet«. Kasneje, okrog leta 1997 pa so pričele preko Agencije za management delovati kot Klub poslovnih žensk. Ko pa je delovanje samo po sebi preraslo ta okvir, so se preoblikovale v društvo, ki ima kot takšno več možnosti za realizacijo stališč in delovanje svojih članic. Kar nekaj časa so potrebovale za postavitev temeljev in okvirnih programskih stališč društva, ki predstavlja njihovo identiteto. Cilj jim je, da je društvo prepoznavno po svojem delovanju na vseh področjih, ki so kakorkoli povezana s programom društva.

Namen društva je, da povezuje članice, jih spodbuja v njihovi poklicni uspešnosti in upravljanju na področju, kjer delujejo, zlasti pa v managementu, vpliva na oblikovanje pogojev gospodarjenja, nudi članicam podporo pri zaščiti njihovih poklicnih interesov v okviru društva ter priteguje članice k sodelovanju v raznih koristnih dobrodelnih ali podobnih dejavnostih, pomembnih za celotno slovensko družbo. Pri sklepanju poslov je bolj kot znanje samo, pomembno to, da poznaš prave ljudi na pravih mestih, saj posle še vedno delamo ljudje. Torej poslov brez pravih znanstev, ne moreš sklepati, saj posameznik sam nima ključnega vpliva, večji krog ljudi pa lahko ideje lažje uresničuje. Predvsem si društvo prizadeva povezati uspešne posameznice, ki delujejo na različnih področjih v močno skupnost, ki bo s svojim potencialom in ambicijami imela vpliv na nadaljnji razvoj družbe. V društvu so članice različnih znanj, mnenj in opredelitev, ki ne iščejo vedno le skupnih stališč, ampak s svojo širokostjo vplivajo na odpiranje novih tem kot podlago naši poslovni bodočnosti.

Za uresničevanje svojega namena in poslanstva, opravlja društvo številne naloge, kot so: Organizira redna mesečna in občasna srečanja zaradi druženja članic, izmenjave medsebojnih izkušenj, izobraževanja, medsebojne pomoči ter poslovnega sodelovanja; Oblikuje stališča v skladu z interesi članic o zadevah s področja delovanja društva in jih posreduje pristojnim organom in odpira nove teme, kot podlago za nadaljnje diskusije družbe; Spremlja in opozarja članice na nova dogajanja s področja zakonodaje, managementa in drugih področij, pomembnih za članice, jih spodbuja k njihovemu spoznavanju in pridobivanju novih znanj; Pomaga članicam pri medsebojnem sodelovanju ter sodelovanju strokovnjakov na razvoju njihove osebnosti in pri uveljavljanju managerske poslovne etike; Izvaja razne druge neprofitne dejavnosti, ki pomenijo izvrševanje ciljev društva in za članice koristne aktivnosti.

Aktivnosti društva so usmerjene predvsem v izmenjavo poslovnih izkušenj posameznih članic, predstavitev različnih programov domačih in tujih gospodarskih subjektov ter njihovih produktov, pomoč pri vzpostavljanju poslovnih stikov med članicami in s člani drugih društev, združenj, klubov, ipd. ter pomoč pri organiziranju možnosti za izmenjavo aktualnih informacij s področij, ki prispevajo k temu, da je sodobna poslovna ženska redno in popolno seznanjena z vsemi poslovnimi dogodki doma in v svetu. Seveda pa se aktivnosti društva širijo in sproti prilagajajo željam članic. Svoje naloge društvo uresničuje samostojno, sodeluje pa tudi z drugimi podobnimi asociacijami doma in v tujini, z ustreznimi strokovnimi organizacijami ter drugimi subjekti. Dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo so: poslovne, kulturno - družabne, športno - rekreativne, dobrodelna, storitvena (strokovna pomoč in svetovalno delo, mnenja, študije, lobiranje, izobraževanje). Poslovno področje zajema predvsem: izmenjava poslovnih izkušenj; posredovanje poslov med članicami ter drugimi; predstavitev dejavnosti podjetij doma in v tujini; prezentacija novih proizvodov domačih in tujih proizvajalcev; organizacijo ustreznih pogojev za poslovna srečanja; organizacijo poslovnega turizma; organizacijo predstavitve mode doma in v svetu ipd. Velik poudarek dajejo kulturnemu in družabnemu življenju članic, športno - rekreativni dejavnosti, storitveni in dobrodelni dejavnosti. Društvo poslovnih žensk je društvo zaprtega tipa, samo za njene članice, povezuje pa se s sorodnimi društvi in klubi doma kot tudi v tujini. Predvsem skušajo dobro sodelovati z Združenjem Manager - sekcijo managerk, Klubom managerjev Ljubljana, društvom SILA, Društvom GIZ podjetnost pri GZS, ...Več v Gospodarstvo