V Sv. Juriju ob Ščavnici poteka rekonstrukcija odseka ceste v dolžini en kilometer

V sklopu rekonstrukcije odseka ceste P 439 bo na tem odseku izgrajena kompletna infrastruktura

Branko Košti, sobota, 29. september 2018 ob 15:10
Rekonstrukcija odseka ceste v Sv. Juriju ob Ščavnici

Rekonstrukcija odseka ceste v Sv. Juriju ob Ščavnici

V Sv. Juriju ob Ščavnici od meseca julija poteka celovita rekonstrukcija odseka ceste P 439 Sv. Jurij ob Ščavnici – Cerkvenjak, od AP Sv. Jurij do Lovskega doma na Blagušu v dolžini približno tisoč metrov. Vrednost celotne investicije s kompletno infrastrukturo (izgradnjo pločnikov, kolesarskih poti, fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda, nizkonapetostnega omrežja, optike, javne razsvetljave in razdelilnega sistema), je 2,4 milijone evrov, od tega znaša obveznost občine približno 30 odstotkov.

K višji ceni investicije prispeva potreba po gradnji podpornih zidov in zahteve po ohranitvi naravne in kulturne dediščine. Dela, ki jih izvaja SGP Pomgrad Murska Sobota s partnerjem Komunala Slovenske gorice se odvijajo na dveh odsekih, promet je urejen s semaforji.

Pogodbeni rok zaključka del je maj leta 2019, vendar si bo vodstvo Občine Sv. Jurij prizadevalo, da otvoritveni trak prerežejo že ob prazniku občine v mesecu aprilu.