Vselitev v hišo možna, tudi če še ta nima fasade

MOP je inšpekciji izdal obvezno navodilo v zvezi z začetkom uporabe enostanovanjskih stavb

Prlekija-on.net, sreda, 3. oktober 2018 ob 09:22
Mesto

Mesto

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je Inšpektoratu RS za okolje in prostor izdalo obvezno navodilo za izvajanje inšpekcijskega nadzora v zvezi z začetkom uporabe enostanovanjskih stavb po 1. 6. 2018, brez fasadne izolacije in pridobljenega uporabnega dovoljenja.

MOP sicer opozarja, da je pridobitev uporabnega dovoljenja izjemnega pomena, saj ta dokument uporabniku zagotavlja, da je objekt varen in da ne predstavlja tveganja za zdravje ter življenje njegovih uporabnikov, pa tudi okolice. Če se objekt uporablja brez fasadne izolacije, to predstavlja številna tveganja. Še posebej to predstavlja tveganje za pojav vlage v objektu, vprašljiva je zvočna zaščita objekta, ni zagotovljeno varčevanje z energijo oziroma ohranjanje toplote, zaradi nezaščitenega objekta pa se lahko zaradi vdora vlage in vode v konstrukcijske dele objekta pojavi tudi tveganje za nosilno konstrukcijo.

A MOP ob tem poudarja, da mora slediti načelu sorazmernosti. Ker je bilo pri spremljanju učinkov izvajanja novega Gradbenega zakona ugotovljeno, da številni investitorji z novo zahtevo glede uporabnega dovoljenja za enostanovanjske stavbe niso seznanjeni in da so se nekatere enostanovanjske stavbe že začele ali se bodo začele uporabljati po 1 .6. 2018, brez izvedene fasadne izolacije, to pa zaradi neizpolnjevanja bistvenih zahtev onemogoča pridobitev uporabnega dovoljenja, je MOP Inšpektoratu RS za okolje in prostor (IRSOP) v ponedeljek podal obvezno navodilo.

Najprej ustno opozorilo in rok za odpravo nepravilnosti

V njem je zaradi izvajanja načela sorazmernosti pri izvrševanju pooblastil in lažjega prehoda na nove zakonske pogoje Gradbeno inšpekcijo IRSOP v prehodnem obdobju pri nadzoru nad uporabo enostanovanjskih stavb, ki so se začele uporabljati po 1. 6. 2018 brez fasadne izolacije in brez pridobljenega uporabnega dovoljenja, pozvalo k izvajanju 33. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru. Tako bo gradbena inšpekcija v primeru odkrite nepravilnosti najprej ustno opozorila na nepravilnosti ter na njihove posledice in določila ustrezen ter primeren rok za njihovo odpravo. Priporočen bo rok za odpravo nepravilnosti v trajanju enega leta, v primeru obstoja izjemnih socialnih okoliščin, ki kažejo na to, da v tem času lastnik izvedbe fasade ne bo mogel zaključiti, pa je priporočen še daljši rok. Šele če te nepravilnosti ne bodo odpravljene v odrejenem roku, inšpektor izreče ukrep skladno s 84. členom Gradbenega zakona, to je prepoved uporabe stavbe.

Opozarjajo še, da MOP trenutno izvaja tudi evalvacijo novih zakonov iz področja graditve ter prostora (GZ, ZUreP in ZAID). V tej oceni se bo upoštevalo dosedanje izkušnje ter pripombe in predloge, tako uporabnikov kot strokovnih služb. Na osnovi te ocene se bodo izvedle tudi nekatere funkcionalne izboljšave sistema.