Tudi pešpoti so pomembne za varnost

Radgončani dobili urejeno pešpot od avtobusne postaje do šole in pokopališča

Prlekija-on.net, četrtek, 4. oktober 2018 ob 21:36
Odprtje pešpoti v Gornji Radgoni

Odprtje pešpoti v Gornji Radgoni

Prav v času, ko po vsej državi potekajo aktivnosti povezane z varnostjo pešcev v prometu, so v Gornji Radgoni namenu predali sanirano in posodobljeno pešpot, med avtobusno postajo in osnovno šolo ter bližnjim pokopališčem. S tem je na sicer zelo prometnem območju poskrbljeno za varnost vseh pešcev, zlasti za najmlajše občane, ki še obiskujejo OŠ Gornja Radgona, ter za starejše, ki pogosto obiskujejo grobove svojcev na pokopališču. Dobrih 250 metrov dolgo pešpot sta ob praznovanju 23. občinskega praznika namenu, s prerezom traku, slovesno predala predsednik KS Gornja Radgona, Tomaž Munda in radgonski župan Stanislav Rojko, ki sta ob tej priložnosti podobno dejala, da so tudi pešpoti zelo pomembne za varnost ljudi, zlasti otrok, ki bodo novo pridobitev največ koristili. Seveda je sodobno urejena potka dobrodošla tudi za vse druge občane, zlasti tiste, ki pogosto obiskujejo mestno pokopališče.

Ureditev omenjene pešpoti ob pokopališču, ki je stala 90.000 evrov, je večinsko financiralo Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko iz javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, nekaj sredstev pa je primaknila tudi radgonska občina. Izvajalec del je bilo podjetje GMW iz Turjancev, odgovorni nadzornik Mitja Žnidarič, projektant družba Progrin iz Radencev, izdelovalec obvestilnih tabel pa Aparat - Aleksander Potočnik iz Gornje Radgone. Ob svečanem dogodku, kjer sta za glasbene vložke poskrbela glasbenika Urška Subašič in Valter Klemenčič, so seveda tudi nazdravili z zlato penino, kar se za mesto sejmov in penine tudi spodobi.

Sicer pa je projekt uresničen s pomočjo Razvojne agencije Pora, preko katere je občina Gornja Radgona uspešno kandidirala na javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo ter s tem pristopila k izvedbi projekta »Ureditev poti za pešce«. Naložbo sta sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«.

Leta 2017 je občina Gornja Radgona izdelala Celostno prometno strategijo občine, katere osnovni cilj je vzpostaviti trajnostno načrtovanje prometa v občini, posebno pozornost pa posveča hoji, kolesarjenju in javnemu potniškemu prometu. Na osnovi izdelane strategije si je občina zagotovila sredstva za kandidiranje na javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. Cilj investicije je bila rekonstrukcija obstoječe poti za pešce ob pokopališču v Gornji Radgoni ter na njo priključene makadamske poti, ki vodi do avtobusne postaje, v skupni dolžini 251 m. Z izvedbo projekta občina prispeva k ciljem trajnostne mobilnosti zagotavljanja učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse, pri čemer je poudarek na omejevanju osebnega motornega prometa in porabi energije ter na spodbujanju trajnostnih potovalnih načinov. Kot pravi Mateja Coklin s Pore, z doseganjem ciljev trajnostne mobilnosti bo občina Gornja Radgona prispevala k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, čistejšemu zraku v mestih, večji kakovosti bivanja, javnemu zdravju in socialni pravičnosti. Skozi rekonstrukcijo obstoječe pešpoti si občina želi zagotoviti privlačno infrastrukturo za pešce, ki bo prebivalce spodbudila k temu, da bodo postali aktivnejši, in pripomogla k izboljšanju njihovega zdravstvenega stanja. S spremembo potovalnih navad bo občina prispevala k čistejšemu in prijaznejšemu bivalnemu okolju ter poskrbela za manj onesnaževanja, hrupa in nesreč.