Ljutomer z novim turističnim katalogom

V okviru operacije Bogatitev lokalne turistične ponudbe mesta Ljutomer, je bil predstavljen katalog Ljutomer moje mesto

Prlekija-on.net, četrtek, 25. oktober 2018 ob 11:102
Katalog Ljutomer moje mesto

Katalog Ljutomer moje mesto

V četrtek, 25. oktobra, je v županatu Mestne hiše v Ljutomeru bil predstavljen katalog Ljutomer moje mesto, v okviru operacije Bogatitev lokalne turistične ponudbe mesta Ljutomer. Občina Ljutomer je skupaj s partnerjema Kasaškim klubom Ljutomer in Skupino Fabrika d.o.o. uspela na 2. javnem pozivu LAS Prlekija z operacijo Bogatitev lokalne turistične ponudbe mesta Ljutomer ali skrajšano Ljutomer naše mesto. Celotna vrednost operacije znaša 29.592,26 evra, upravičeni stroški znašajo 26.662,95 evra od katerih je 80 % sofinanciranih s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Kot je v uvodu povedala županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba, "smo v občini Ljutomer v preteklih letih kar veliko delali na področju turizma, zelo beležimo rast prihoda turistov v našo občino, to je nekje 10 tisoč prihodov več, kot jih je bilo v preteklem letu. Veseli smo, ker smo si pridobili znak Green Destination (Zelene destinacije), ki je trajnostno naravnan, vzpostavili smo tudi register turističnih ponudnikov s katerimi zelo intenzivno tečejo pogovori, kako zastaviti ponudbo v naši občini. Delamo tudi na blagovni znamki in želimo pripraviti zelo zanimive brošure, ki obiskovalca navdušijo, da več dni ostane v naši občini s čimer želimo povečati število nočitev, vzporedno pa tečejo pogovori za zagon hotela v Ljutomeru in ostalih kapacitet, kar se tiče nočitev." Ena izmed brošur je tudi katalog Ljutomer naše mesto, ki so ga predstavili tokrat. Osnovni cilj operacije je vključevanje naravne in kulturne dediščine v turistično ponudbo mesta Ljutomer.

Katalog je predstavil predstavnik Skupine Fabrika in vodja projektov Klaus Dieter Požgan, prisotni sta bili tudi vodja oddelka za investicije in razvoj Angelca Lukman in višja svetovalka za področje turizma Bojana Škrlec.

Prispevek k večji prepoznavnosti in aktraktivnosti mesta

S skupnim pristopom in povezovanjem naravnih in kulturnih vrednot ter lokalne turistične ponudbe mesta Ljutomer želijo partnerji operacije prispevati k večji prepoznavnosti in aktraktivnosti mesta ter dvigu obiskanosti s strani stacionarnih in dnevnih gostov širšega območja občine.

Mesto Ljutomer je znano v širšem slovenskem prostoru kot taborsko, kasaško, filmsko in vinsko mesto. Ker je turizem v mestu Ljutomer potrebno povezati, so partnerji skupaj z lokalnimi ponudniki razvili skupni turistični produkt »Ljutomer naše mesto«, ki povezuje značilno in prepoznavno kulturno, naravno in zgodovinsko dediščino mesta Ljutomer.

Za namene promocije in turističnega vodenja je bil izdelan turistični katalog mesta Ljutomer. Zasnovan je tako, da obiskovalcu služi kot vodič skozi mesto in mu v treh jezikih posreduje informacije o zanimivostih in ponudbi mesta ter ga vzpodbudi, da se ustavi, si vzame čas in se peš ali s kolesom odpravi po poteh bogate kulturne, zgodovinske in naravne dediščine mesta Ljutomer.

Vsebine kataloga bodo prirejene tudi za spletno uporabo in objavljene na spletni strani Občine Ljutomer.

Posodobljena oprema v parku

V Parku 1. slovenskega tabora se je v okviru operacije nadomestila uničena komunalna oprema, zamenjale dotrajane obstoječe obvestilne table in dodatno postavila nova razlagalna tabla, ki na štirih straneh predstavlja zgodovinski pomen dogodka -1. slovenskega tabora, ki se je zgodil leta 1868. Povsem na novo se je uredil tudi dotrajani edukacijski nasad, ki predstavlja izobraževalno ureditev v smislu vrta z različnimi vrstami zelišč, značilnimi za naše območje.

Skupna vrednost izvedenih aktivnosti Občine Ljutomer znaša 14.340 evrov, od katerih si je občina uspela pridobiti sofinanciranje iz ESRR v višini dobrih 9.400 evrov nepovratnih sredstev.

Predstavitev si lahko ogledate tudi v spodnjem videu.