Požar in evakuacija na OŠ Mala Nedelja

Največjega zanimanja otrok je bilo deležno vozilo za gašenje in reševanje iz visokih objektov

Branko Košti, petek, 26. oktober 2018 ob 15:36
Požar in evakuacija OŠ Mala Nedelja 2018

Požar in evakuacija OŠ Mala Nedelja 2018

Na OŠ Mala Nedelja, je v četrtek, 25. oktobra od 7.40 do 8.15, potekala kombinirana terenska enodnevna praktična vaja operativnih gasilskih enot sektorja Mala Nedelja (PGD Precetinci, Radoslavci in Mala Nedelja),  PGD Ljutomer, enote PMP OŠ Mala Nedelja, Re CO Murska Sobota ter učencev in zaposlenih na OŠ Mala Nedelja pod nazivom Požar in evakuacija OŠ Mala Nedelja 2018.

Namen vaje, ki je bila izvedena v okviru aktivnosti ob letošnjem mesecu požarne varnosti, je bil prikazati učencem in otrokom vrtca postopek evakuacije, zaposlenim pa postopke, ki jih morajo opraviti pri varni evakuaciji otrok, v primeru kakršne koli nevarnosti, ki zahteva hitro in organizirano zapuščanje objekta.

Vaja je bila izvedena na podlagi predpostavke o izbruhu požara v učilnici fizike. Ogenj je zajel inventar, močan dim pa se je pričel širiti po objektu šole. Dim je v trenutku napolnil prostore učilnice, prav tako pa prostore v pritličju šole. Gost črn dim je zajel prostore v pritličju in se razširil. Grozila je nevarnost širjenja požara v ostale učilnice ter po stopnišču v najvišjo etažo šole in v kletne prostore, kjer so bili ogroženi prostori vrtca in tudi telovadnica.

Po zaključku vaje, ko so gasilci uspešno pogasili požar ter rešili dva poškodovanca iz učilnice v kateri je izbruhnil požar, je prišla do izraza otroška radovednost. Predvsem najmlajši, iz vrtca in nižjih razredov, so si z zanimanjem ogledali gasilska vozila in njihovo opremo. Največje pozornosti je bilo seveda deležno novo vozilo PGD Ljutomer za gašenje in reševanje visokih objektov.