Olga Karba - neodvisna kandidatka za županjo občine Ljutomer

S podporo strank in list LDS, NSi, SDS, Zares, Zelena koalicija, Mlada Prlekija in Mi smo prava lista

Prlekija-on.net, sobota, 18. september 2010 ob 19:5210
Olga Karba

Olga Karba

Na letošnjih lokalnih volitvah v občini Ljutomer za župana kandidirajo trije kandidati. Za županjo kandidira tudi mag. Olga Karba kot neodvisna kandidatka s podporo strank in list: LDS, NSi, SDS, Zares, Zelena koalicija, Mlada Prlekija in Mi smo prava lista.

V sklopu predstavitev kandidatov na portalu, predstavljamo njen program in načrte za prihodnost, v kolikor bo izvoljena za županjo.

DRUŽINA

Rodila sem se leta 1971, kot drugi otrok v delavski družini, mami Anici (gospodinji) in očetu Alojzu (inštruktorju v Avto šoli). Sin Tim in hčerka Ana obiskujeta prijazen vrtec v Ljutomeru, moj življenjski sopotnik Cveto pa je zavarovalni agent. Imam še sestro, ki je medicinska sestra v Domu starejših občanov v Ljutomeru in živi z družino v Desnjaku.

ŠOLANJE
Obiskovala sem Osnovno šolo Janka Ribiča v Cezanjevcih. Šolanje sem nadaljevala na Srednji ekonomski šoli v Murski Soboti. Po končani srednji šoli sem šolanje nadaljevala na Pravni fakulteti in si pridobila poklic univerzitetne diplomirane pravnice. Zaposlila sem se na občini Ljutomer in ob delu vpisala  podiplomski magistrski študij na Fakulteti za državne in evropske študije, kjer sem želela pridobiti dodatna znanja s področja lokalne samouprave in za občino izdelati uporaben dokument za reorganizacijo delovnega procesa. Konec leta 2008 sem magistrirala in uspešno zagovarjala magistrsko nalogo »Reorganizacija delovnega procesa v Občini Ljutomer s pomočjo projektnega vodenja. Pridobila sem si znanstveni naziv magistra znanosti državnih in evropskih študij. Trenutno sem vpisana na doktorski študij omenjene fakultete.

ZAPOSLITVE
Moja prva zaposlitev je bila na občini Ljutomer, kjer sem v letih 1997/98 opravljala pripravništvo. Takrat sem prevzela nadzor nad področjem gospodarskih javnih služb, saj organizacijsko to področje ni bilo pokrito. Po opravljenem  pripravništvu in strokovnem izpitu  sem bila premeščena na delovno mesto samostojne strokovne sodelavke za gospodarske javne službe in premoženjskopravne zadeve.

V letu 2001 sem napredovala na delavno  mesto svetovalke župana za premoženjsko pravne zadeve. V istem letu sem bila imenovana za namestnico predsednika Republiške volilne komisije in za namestnico predsednika Občinske volilne komisije v Veržeju. Bila sem tudi predsednica disciplinske komisije in članica pravnih znanj komisij za oddajo javnih naročil (izgradnja Doma starejših občanov v Ljutomeru, izgradnja Centralne čistilne naprave, izgradnja Osnovne šole Ivan Cankar v Ljutomeru, izgradnje in modernizacije cest itd. ) in podeljevanje koncesij, ter nudila pravno pomoč in svetovanje zavodom pri pripravi ustanovitvenih in drugih aktov.

V letu 2003 mi je bilo zaupano delovno mesto direktorice občinske uprave Občine Ljutomer. V tem času sem izvedla reorganizacijo občinske uprave. Ukinili smo oddelke in vzpostavili direktno odgovornost vsakega javnega uslužbenca. Poskrbela sem tudi za stik z občani. Uvajati smo začeli projektno delo, ki pa zaradi moje odsotnosti ob rojstvu prvega otroka ni bilo vpeljano.

Po zaključenem porodniškem dopustu sem v letu 2007 postala  direktorica občinske uprave Občine Puconci. Vodenje občinske uprave, načrtovanje, organiziranje in usmerjanje ter nadzorovanje sodelavcev  me je vodilo do vodenja projektnih skupin najzahtevnejših in ključnih projektov občine (izgradnja Spominskega doma Števana Küzmiča, komunalna ureditev obrtno podjetniške cone, iskanje potencialnih investitorjev – npr. našli Seaway, itd.).

Kot mentorica sem sodelovala pri izdelavi seminarskih in diplomskih nalog številnim dijakom in študentom. Bila sem predsednica komisije za opravljanje strokovnega izpita, pridobila sem si vodstvena in druga relevantna funkcionalna znanja za položajna uradniška delovna mesta po programu Vodenje v občinah, pridobila sem si certifikat Operativna uporaba GIS SDMS 4.0 in praktično delo s podatki in Projektni vodja.

Trenutno sem imenovana za članico Komisije za pravna in zakonodajna vprašanja in Komisije za regionalizacijo in razvoj pri Skupnosti slovenskih občin, članico upravnega odbora Združenja tajnikov slovenskih občin, članico delovne skupine za pripravo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota,  za članico komisije za izgradnjo pomurskega vodovoda.

RAČUNALNIŠKA ZNANJA
Windows, MS Office (Word, Excel, PowerPoint, MS Project), internet,
elektronska  pošta (Microsoft Outlook, Outlook Express).

DELOVNE VREDNOTE
Poštenost in odgovornost do dela, zanesljivost, natančnost in učinkovitost, profesionalnost, odlikujejo pa me občutek za timsko delo in pripravljenost na izobraževanje ter prenos svojega znanja na druge.

OSEBNE LASTNOSTI
Sem prilagodljiva, lojalna in kreativna.

LETO 2010
Podpis Sporazuma o Lotmerškem razvojnem partnerstvu, s katerim želimo preseči politiko in delitev na »naše« in »vaše«, na leve in desne in z združenimi močmi, ne glede na politično prepričanje, najti najboljše rešitve za Občino Ljutomer.

ZAKAJ ŽELIM BITI ŽUPANJA OBČINE LJUTOMER?
Kot poslovna ženska z bogatimi delovnimi izkušnjami iz področja lokalne samouprave, mama, življenjska sopotnica, gospodinja, sem se odločila za kandidaturo za županjo Občine Ljutomer.
Županja Občine Ljutomer  želim postati zato:
 1. Ker imam rada Prlekijo.
 2. Ker župansko funkcijo razumem kot priložnost pomagati ljudem.
 3. Ker verjamem v dobro ljudi in v moč pozitivne, združevalne energije.
 4. Ker družba potrebuje moralno bogatitev, spoštovati in gojiti je potrebno človeške vrednote.
 5. Ker želim, da se čim več  občank in občanov vključi v razpravo o javnih zadevah, saj smo vse preveč odmaknjeni od javnega življenja.
 6. Ker verjamem, da je čas za novo politiko, politiko dialoga, vzajemnega spoštovanja in partnerstva.
 7. Ker sem prepričana, da mi bo uspelo, da bo mlada in stara generacija združila moči, si prisluhnila in pomagala z nasveti eni drugim.
 8. Ker nam je uspelo preseči politiko na nivoju naše občine. Naš način razmišljanja in delovanja je usmerjen v bodočnost. Ne zanima nas, kaj je bilo do sedaj zgrešenega ali narejenega, kdo se s kom ukvarja, kdo je s kom povezan. Želimo le, da skupaj z občani živimo polno življenje v lepi sedanjosti in obetavni prihodnosti.
 9. Ker zagovarjam nezdružljivost županske in poslanske funkcije. Župan ali poslanec? Hkratno opravljanje obeh funkcij je zelo naporno, ob tem trpi župansko ali poslansko delo.
 10. Ker vem, da je občino potrebno voditi skrbno in gospodarno, ter z občutkom in posluhom za ljudi.
 11. Ker želim da se občina Ljutomer gospodarsko razvije, da se ustvarijo primerni pogoji za pridobitev domačih in tujih investitorjev in ob enem pridobi delovna mesta.
IZHODIŠČA MOJEGA PROGRAMA
 1. NA PRVEM MESTU JE OBČAN – VSAK PRLEK JE DRAGOCEN!
 2. GOSPODARSKI ZAGON
 3. VZDRŽNA JAVNA FINANČNA POLITIKA IN PRIPRAVA DOLGOROČNEGA STRATEŠKEGA NAČRTA RAZVOJA OBČINE LJUTOMER
 4. AMBICIOZNA POLITIKA UREJANJA OKOLJA IN PROSTORA
 5. UČINKOVITEJŠA IN MODERNEJŠA OBČINSKA UPRAVA
ZA PRLEŠKEGA ČLOVEKA / VSAK PRLEK JE DRAGOCEN!

Občina Ljutomer mora ponuditi ugodne in zdrave pogoje za življenje vsem generacijam. Kot županja bom gojila in vedno znova vzpostavljala neposreden stik z občankami in občani saj je moja velika želja, da jih spoznam čim več in jim pomagam po svojih najboljših močeh. Prepričana sem, da je z neposrednim pogovorom mogoče rešiti vrsto problemov, zato mora znati županja predvsem poslušati svoje občanke in občane. Prav tako si bom prizadevala, da bodo vsi občani enakopravno obravnavani in o vsem sproti obveščeni.

UKREPI:
 1. ukrep: Ob sredah – KLEPET ŽUPANJE Z OBČANI!
 2. ukrep: IZDAJANJE OBČINSKEGA ČASOPISA IN SVEŽIH NOVIC v vsako gospodinjstvo za redno in predvsem objektivno komunikacijo med občino in občani, KS, odzivi na nepravilnosti;
 3. ukrep: BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ vsem občankam in občanom, javnim zavodom, krajevnim skupnostim… po predhodni najavi.
 4. ukrep: UMIRITEV RASTI KOMUNALNIH STROŠKOV IN DRUGIH OBČINSKIH DAVŠČIN ./ omogočanje plačevanja na obroke;
 5. ukrep:  PRESKRBA ZADOSTNIH KOLIČIN KAKOVOSTNE PITNE VODE V VSEH VASEH IN ZAGOTOVITEV NJENE ENOTNE CENE  vsem našim občanom (tudi tistim, ki so priključeni na ormoški vodovod);
 6. ukrep: IZGRADNJA STANOVANJSKE SOSESKE za mlade družine in druge, ki si želijo ustvariti dom v naši občini;
 7. ukrep: POMOČ BREZPOSELNIM pri uveljavljanju socialnih pomoči in denarna pomoč za  premostitev ogroženosti v družini;
 8. ukrep: POMOČ ZAPOSLENIM Z MINIMALNIMI DOHODKI  pri vzgoji in izobraževanju otrok, bolj dostopno vključevanje v družabne, kulturne in druge dogodke;
 9. ukrep: POMOČ STARŠEM z denarnim prispevkom ob rojstvu otrok in sodelovanje pri projektih drugih institucij, ki skrbijo za ustvarjanje prijaznih pogojev za družine (npr. Hrčkova knjižica-prispevek pošte);
 10. ukrep: OLAJŠAVE ZA OTROKE: Nadzor nad rastjo cen vrtcev, znižanje plačila vrtcev za starše, ki si rešujejo stanovanjsko problematiko (za 1. plačilni razred) in v primeru počitnic in daljše odsotnosti zaradi bolezni otroka; subvencioniranje prehrane osnovnošolcem, pomoč socialno ogroženih pri nakupu šolskih potrebščin in druge morebitne subvencije;
 11. ukrep: POMOČ ŠTUDENTOM z denarnim prispevkom pri vpisu v višji letnik, ob uspešnem zagovoru diplome, magistrske naloge, doktorata itd.) in z denarnim prispevkom organizaciji študentov;
 12. ukrep: SPODBUJANJE IZBOLJŠANJA DEMOGRAFSKE STRUKTURE s sprejetjem ukrepov za pomoč mladim (družinam), s katerimi bi zmanjšali “beg možganov” in privabili mlade izobražene kadre;
 13. ukrep: POMOČ STAREJŠIM z denarnim prispevkom za pomoč pri nakupu zdravil ipd.;
 14. ukrep: MLADINI OMOGOČITI sodelovanje pri oblikovanju celovite in dolgoročne mladinske politike;
 15. ukrep: SPODBUJANJE INTERESNIH DEJAVNOSTI posameznikov, in društev, delo prostovoljcev vse v korist zvišanja kakovosti življenja občanov;
 16. ukrep: VEČJA VLOGA KRAJEVNIH SKUPNOSTI:  redno sodelovanje s predsedniki KS ter zagotovitev pogojev za enakomeren razvoj vseh KS v občini.
GOSPODARSKI ZAGON
 1. ukrep: USTANOVITEV GOSPODARSKO PODJETNIŠKEGA FORUMA, ki bo sestavljen iz strokovnjakov, uspešnih podjetnikov, gospodarstvenikov in obrtnikov in priprava projektov na vseh področjih razvoja, za katere obstajajo viri financiranja iz državnega proračuna in sredstev, pridobljenih preko skladov Evropske Unije.
 2. ukrep: RAZVOJ PODJETIJ V OBČINI.
  Kot županja bom povezovala in spodbujala pobude gospodarstvenikov ter kazala na razvojne možnosti in priložnosti v naši občini. Posebej bomo podpirali programe, ki bodo temeljili na sodelovanju med znanostjo in gospodarstvom. Rezultat takšnega sodelovanja predstavljajo možnosti za hitrejši in uspešnejši razvoj gospodarstva, nova delovna mesta, konkurenčno prednost in dvig življenjske ravni v vsej občini.
 3. ukrep: PRIVABITI TUJE INVESTITORJE.
  Zavedati se je potrebno, da se podjetja ustavijo v  občini, kjer se je občina pravočasno in ustrezno odzvala na potrebe časa. Zavzela se bom za cenejše in hitre rešitve in zadostno ponudbo komunalno opremljene industrijske cone (tripartitne startup pogodbe - priprava ugodnih pogojev za nakupe komunalno opremljenih zemljišč, ki bodo izdatno sofinancirani s strani državnega proračuna in sredstev EU), finančne spodbude (prodaja zemljišč po ugodnih pogojih, naložbe v malo gospodarstvo, ugodni krediti, garancijske sheme, štipendije, obročno plačevanje komunalnega prispevka, ).
 4. ukrep: RAZVOJ IN PREPOZNAVNOST TURIZMA / BLAGOVNE ZNAMKE OBČINE LJUTOMER
  Živimo v »obljubljeni deželi«, ki nam ponuja vrsto možnosti za razvoj turizma. Potrebna je odločna in strokovno vodena pospešitev razvoja turizma (kot npr. vključitev v projekt 'Rekreacija v naravi – pohodništvo in kolesarjenje brez meja, tako imenovani Hiking & Biking idr.). Spodbujala bom projekte družinskih počitnic, aktivnih počitnic in turističnih kmetij. Občina je poklicana, da aktivno pomaga mreži manjših ponudnikov na področju marketinga in koordinacije.  Posebej bom podpirala projekte, ki pomenijo doprinos k zdravju ljudi in kakovosti bivanja v našem okolju, bio projekte ter projekte s katerimi bomo ohranjali in nadgrajevali naše blagovne znamke:
  Prlekija je gostoljubna mati prebivalcev znanih po prleški govorici in navezanosti na domačijo.
  Prleki smo znani kot delovni, marljivi, vestni in pošteni ljudje.
  Ljutomer je osrčje in metropola Prlekije.
  Dvorec Jeruzalem – biser Prlekije.
  Dobra vina, prleška kulinarika, neokrnjena narava, iskri konji…
 5. ukrep: OHRANITEV KMETIJSTVA in okrepitev pridelave zdrave domače hrane ob zavedanju po varovanju okolja ter dvigu ugleda kmetu kot cenjenemu in spoštovanemu podjetniku.
 6. ukrep: POMOČ PRI PRIRAVI RAZPISOV ZA NEPOVRATNA SREDSTVA in sprotno obveščanje malih, srednje velikih in velikih podjetnikov, kmetov, društev itd. o aktualni razpisih.
 7. ukrep: STIMULIRANJE PO UČINKIH IN REZULTATIH v javnih službah in javnih zavodih in ne samo financiranje iz proračunskega denarja.
PRIPRAVA DOLGOROČNEGA STRATEŠKEGA NAČRTA RAZVOJA OBČINE LJUTOMER IN  VZDRŽNA TER TRANSPARENTNA JAVNA FINANČNA POLITIKA
 1. ukrep:  ANALIZA STANJA - PREGLED FINANČNE SITUACIJE (proračun, zadolženost, krediti) občine, ter priprava celovitih ukrepov za dolgoročno vzdržnost občinskega proračuna s poudarkom na zmanjševanju zadolženosti občine.
 2. ukrep: PRIPRAVA DOLGOROČNEGA STRATEŠKEGA RAZVOJNEGA NAČRTA  RAZVOJA OBČINE
 3. ukrep: OBLIKOVANJE AKTIVNOSTI IN PROJEKTOV na podlagi potrjenega dolgoročnega strateškega načrta razvoja z natančnimi terminskimi plani in odgovornimi nosilci izvedbe.
 4. ukrep: NAROČILO REVIZIJSKIH POSTOPKOV za dvomljive pretekle projekte.
 5. ukrep: Vsakoletno REALNO OBLIKOVANJE VZDRŽNEGA PRORAČUNA - v skladu s strateškim razvojnim načrtom.
 6. ukrep: SODELOVANJE  ZAINTERESIRANE JAVNOSTI pri pripravi tega strateško pomembnega dokumenta, saj mora biti razvoj viden v vseh delih občine, tako v mestu kot v vaseh.
AMBICIOZNA POLITIKA UREJANJA PROSTORA IN OKOLJA

Ključnega pomena je razvojno naravnano prostorsko planiranje.
 1. ukrep: SPREJETJE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA IN PODROBNIH PROSTORSKIH NAČRTOV saj je razvojno naravnano prostorsko planiranje ključnega pomena.
 2. ukrep: VZPOSTAVITI GIS – GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEM  (omogoča pregled, izpis…podatkov iz prostorskega plana, komunalne infrastrukture (kanalizacija, vodovod), energetska infrastruktura (plin, elektrovod), prometna infrastruktura, turistična karta, zelene površine itd).
 3. ukrep:  UPORABA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE (pomembno za razvoj našega podeželskega območja saj lahko tudi na tem področju prispevamo k reševanju problema visoke stopnje brezposelnosti, slabše razvitemu gospodarstvu in ohranjanju poseljenosti).
 4. ukrep: NAMESTITEV SONČNIH ELEKTRARN na strehe OŠ in drugih zemljiščih (raba sončne energije, pretvarjanje v električno energijo in prodajo na prostem trgu, prihodek iz najemnine, prav tako pa bodo učenci in občani lahko spremljali proizvodnjo električne energije).
 5. ukrep: SPODBUJANJE SOPROIZVODNJE ELEKTRIČNE IN TOPLOTNE ENERGIJE ter razvijanje učinkovitih daljinskih sistemov toplotne oskrbe (npr. izgradnja biomasne elektrarne = projekt pridobivanja zelene energije, do 15 % nižji strošek ogrevanja od drugega najcenejšega energenta).
 6. ukrep: OHRANITEV DREVES – Zelena občina!
UČINKOVITEJŠA IN MODERNEJŠA OBČINSKA UPRAVA / OBČINA KOT PODJETJE
 1. ukrep: PRIJAZEN ODNOS DO STRANK. Občino je potrebno voditi skrbno, z občutkom in posluhom za ljudi ter jim omogočiti, da svoje pomisleke, težave in interese izpostavijo tudi javno.
 2. ukrep: Vodenje občine kot  ODGOVORNEGA PODJETJA na profesionalen, organiziran, projektni  način.
 3. ukrep: POENOSTAVITEV UPRAVNIH POSTOPKOV.
 4. ukrep: STIK Z UPRAVO: Občani eventualna opažanja, probleme, predloge, kritike posredujejo na elektronsko pošto ali jih zaupajo preko telefonov upravnim delavcem.
 5. ukrep: E-demokracija (E-vloge na predpisanih obrazcih, plačevanje takse preko kartičnega sistema (npr. Moneta, GSM..), spremljanje stanje vloge s strani občanov (npr. preko SMS sporočil, po e-pošti ipd.); informativni izračuni (npr. komunalnega prispevka, davka na premoženje itd.)
 6. ukrep: SPOŠTOVANJE zakonitosti, odkrivanje korupcije, nesposobnosti in brezvoljnosti.
 7. ukrep: OPTIMIZIRANJE POSLOVANJA občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij itd.
ZAKAJ KANDIDIRAM?

Čeprav sem v okolju v katerem delam zelo zadovoljna sem kot poslovna ženska z bogatimi delovnimi izkušnjami iz področja lokalne samouprave ugotovila, da je čas za moj povratek, da svoje znanje in izkušnje uporabim tukaj kjer živim.

Pogoj za mojo odločitev o  kandidaturi je bil široka podpora volilcev in strank in ta pogoj je izpolnjen.

Ponosna sem, da se je prvič v zgodovini občine zgodilo, da mi je uspelo združiti ljudi s katerimi bomo izhajali iz interesa občine ne glede na to kakšne barve je kdo. Želimo preseči politiko na nivoju naše občine.

Vsi skupaj si želimo človeško občino in občino v kateri vsi upamo na glas povedati kaj si mislimo.

KAJ BOM NAREDILA NAJPREJ ČE BOM IZVOLJENA?

Zavedam se, da vodenje v naslednjih štirih letih ne bo lahko. Denarja bo vedno manj zato nam ne more biti vseeno, kdo bo vodil občino v prihodnje.

Občani si zaslužijo, da se z njihovim denarjem ravna bolj skrbno in gospodarno, da se jih v teh hudih časih ne obremenjuje z tako visokimi davščinami.

Na prvo mesto postavljam občana – Vsak občan je dragocen zato si zasluži zato za kar plača prijazen in uslužen odnos.

Med ostali mojimi prioritetami so:
 1. gospodarski zakon
 2. dolgoročna strategija razvoja
 3. vzdržne in pregledne javne finance
 4. urejeno okolje ter
 5. prijazna, učinkovita in sodobna OU.
PARTNERSTVO

Ponosna sem, da se je prvič v zgodovini občine zgodilo, da mi je uspelo združiti ljudi s katerimi bomo izhajali iz interesa občine ne glede na to kakšne barve je kdo.

Navdušena sem nad dejstvom, da so ključne politične stranke in liste stopile skupaj ter se združile ne le za osebo, ampak za konkretno vsebinsko zavezo, ki jo danes predstavljamo.

Želimo preseči politiko na nivoju naše občine.

Naš program je zastavljen široko, poudarek pa je na razvoju gospodarstva in odpiranju novih delovnih mest ter uveljavljanju in spoštovanju temeljnih človekovih vrednot.

Olga Karba, dostopna, razumevajoča, učinkovita, zanesljiva. Nove vrednote občine Ljutomer.