Janez Vencelj - kandidat za župana občine Ljutomer na listi stranke SMS

Janez Vencelj kandidira za župana na listi stranke Stranka mladih - zeleni Evrope

Prlekija-on.net, ponedeljek, 20. september 2010 ob 20:103
Janez Vencelj

Janez Vencelj

Na letošnjih lokalnih volitvah v občini Ljutomer za župana kandidirajo trije kandidati. Za župana kandidira tudi Janez Vencelj na listi stranke Stranka mladih - zeleni Evrope. V sklopu predstavitev kandidatov na portalu, predstavljamo njegov program in načrte za prihodnost, v kolikor bo izvoljen za župana.

Rodil sem se leta 1958. Sem mož, oče in kmalu bom tudi dedek. Po končani osnovni šoli sem nadaljeval šolanje in se izšolal za elektomehanika. Vojaški rok sem služil v letih 1977/78 v Črni gori in Bosni. Po odsluženju vojaškega roka sem opravil prekvalifikacijo in postal miličnik. Kot miličnik sem se v začetku leta 1979 zaposlil na takratni Postaji milice v Ljutomeru, kjer sem bil miličnik, vodnik službenega psa, pomočnik vodje varnostnega okoliša, vodja varnostnega okoliša in po osamosvojitvi Slovenije opravljal dela v lokalni kriminalistični skupini ter bil vodja policijskega okoliša in vodja izmene na mejnem prehodu.

Leta 2003 sem diplomiral na Fakulteti za policijsko-varnostne vede in si pridobil naziv »diplomiran varstvoslovec«. Od leta 2004 sem zaposlen na Policijski upravi Murska Sobota, Operativno komunikacijski center kot  policijski inšpektor. Kot pripadnik PEM-a (posebna enota milice) sem 1.decembra 1989 sodeloval pri preprečitvi takratnega tako imenovanega  »mitinga resnice« v Ljubljani (deloval na cesti Zagreb – Ljubljana v Krakovskem gozdu v Krškem z namenom preprečitve prihoda mitingašev z avtobusi v Ljubljano) in leta 1991 tudi aktivno sodeloval v bojih za osamosvojitev Slovenije na območju Pomurja. Od lokalnih volitev leta 2006 sem tudi svetnik Občinskega sveta Občine Ljutomer.

Stranka mladih - zeleni Evrope

Stranka mladih - zeleni Evrope že deset let aktivno (so)deluje v slovenskem političnem prostoru. Smo v človeka in naravo usmerjena stranka, kjer glasovi vse bolj utišane večine ne odmevajo v prazno. Iz Stranke mladih Slovenije (SMS) smo se preimenovali v Stranko mladih - zeleni Evrope, saj smo že več let člani Evropskih Zelenih, ki uspešno uveljavljajo zeleno politiko v Evropskem parlamentu.

Na nacionalni in lokalni ravni vztrajamo na vključevanju mladih ter vseh drugih zapostavljenih skupin v procese družbenega odločanja in sooblikovanja lepše prihodnosti za vse, ne samo za izbrane. Prizadevamo si za za drugačen način vodenja politike.

Smo nosilci zelene politike v slovenskem političnem prostoru. Naša temeljna načela delovanja so odgovornost do ljudi in okolja, avtonomija posameznika, najširša demokracija, socialna pravičnost, enakost spolov, medgeneracijska solidarnost, globalna pravičnost, spoštovanje različnosti, nenasilje in trajnostni razvoj.

V Stranki mladih Slovenije, zeleni Evrope LO Ljutomer smo za drugačen pristop:
 • za nenasilno kampanjo brez klobas, špricarjev in podkupovanja (tu so že začetni znaki korupcije)
 • za kampanjo brez laži in lažnih obljub z geslom "kar govorimo tudi delamo"
 • za enako obravnavo vseh občank in občanov
 • za enakomeren razvoj mesta in podeželja v občini Ljutomer
 • za ceste spodobne človeku
 • za ustvarjanje ugodnih pogojev za razvoj kmetijstva, malega gospodarstva, turizem...
 • se ne skrivamo za listo neodvisnih kandidatov, kar je zadnje čase tako popularno v Sloveniji
 • si prizadevamo, da se vrne občutek, da je posameznik koristen in nedadomestljiv člen v družbi in na delovnem mestu
 • da se bosta k nam vrnila sproščenost in nasmeh na naša lica
 • za dober in pristen odnos s sosednjimi in drugimi občinami ter skupen bolj uspešen nastop napram države
 • da so poleg izobrazbe potrebne tudi izkušnje, ki jih posameznik pridobiva v procesu dela
 • da je občina servis občank in občanov
 • smo za zakonitost, strokovnost in poštenost in ne za investicije v neskladju s proračunom občine
 • smo za to, da izgradnjo vrtcev in osnovnih šol prevzame država. To pa zaradi tega, ker si po našem mnenju vsi otroci v Sloveniji zaslužijo enake pogoje.
 • vemo, da bo morala občina Ljutomer v bodoče investirati v okvirih proračuna in poleg tega odplačevati tudi kar zajeten dolg
Danes žal v Sloveniji v politiki uspevajo tisti, ki imajo sposobnost veliko govoriti ne da bi kaj povedali in ne tisti, ki imajo znanje in sposobnosti. Čas je, da to spremenimo.

V mandatu od 2010 do 2014 se bodo izbrani kandidati na lokalni ravni zavzemali:
 • za prostor v vrtcih za vse otroke in brezplačne vrtce;
 • za dvig kvalitete bivalnega okolja;
 • za energetsko varčno in samozadostno delovanje občin (energetsko obnovo in    gradnjo javnih in zasebnih objektov);
 • za občinske sklade in ekipe za zagotavljanje nujne pomoči v primerih naravnih nesreč in ujm
 • za prostore za druženje in izobraževanje mladih;
 • za prilagojeno infrastrukturo namenjeno starejšim občanom;
 • za zdravo in varno, lokalno pridelano hrano;
 • za ekološki turizem kot pomembno razvojno smernico Slovenije;
 • za internet v vsaki slovenski vasi;
Prišel je čas za ZELENO ®EVOLUCIJO

STRANKA MLADIH-ZELENI EVROPE smo na lokalnih volitvah leta 2006 že v prvem krogu podprli takratnega kandidata za župana in zdajšnjega župana Franca JURŠA. Kot je znano je JURŠA takrat v prvem krogu dobil 62 glasov več od takrat na tretje mesto uvrščenega kandidata SD g. Borisa LEBARJA in se tako uvrstil v drugi krog s kandidatom LDS g. Jožefom ŠPINDLERJEM in zmagal, ter postal župan. Omenjenih 62 glasov je rezultat podpore STRANKE MLADIH-ZELENI EVROPE LO Ljutomer. Po zmagi pa je naše ideje in prizadevanja, kljub obljubam v volilnem obdobju, zanemaril. Že v prvem krogu lokalnih volitev 2006 smo dosedanjega župana podprli tudi zaradi tega, ker je takrat zatrjeval, da Občina Ljutomer potrebuje poklicnega župana. Takratni župan g. Jožef ŠPINDLER pa je bil poleg župana tudi poslanec DZ Republike Slovenije. Zaradi tega,  po takratnem mišljenju g. JURŠA, g.ŠPINDLER več ni bil primeren za župana. Na prvih volitvah v DZ RS leta 2008 pa je izvoljeni župan g. JURŠA kandidiral in bil tudi izvoljen. Takrat smo pričakovali, da bo zaradi njegovega prepričanja, nezdružljivost funkcije župana in poslanca, odstopil kot župan. To se ni zgodilo in sedaj opravlja funkcijo poslanca in nepoklicnega župana v Občini Ljutomer. Ne samo, da g. JURŠA ni odstopil, sedaj ponovno kandidira za župana kljub temu, da je poslanec DZ RS. Tako je očitno, da g. JURŠA govori eno dela pa drugo. Po naših izkušnjah sedanji župan dela po načelu: »Pravno, zakonsko in moralno je nemogoče vendar politično izvedljivo«. Zaradi opisanega v STRANKI MLADIH-ZELENI EVROPE LO Ljutomer, sedanjega župana več ne podpiramo.

V STRANKI MLADIH-ZELENI EVROPE smo presenečeni, da stranki kot je SD (vodilna vladna stranka) in SDS (vodilna opozijcijska stranka), nimata toliko poguma in znanja, da bi nastopila s svojim kandidatom za župana v Občini Ljutomer. Tudi zaradi tega smo se odločili, da na volitvah nastopimo s svojim kandidatom.

Spoštovane volilke in volilci, volitve so tajne, zaradi tega lahko brez strahu oddate glas tistemu, ki ga spoštujete in ste mišljenja, da bo upravičil vaša pričakovanja.

Janez Vencelj - kandidat za župana občine Ljutomer na listi Stranka mladih - zeleni Evrope.