Mladi so ključnega pomena za razvoj in napredek občine, zato »poskrbimo, da to začutijo!«

Mladim prijazna občina bomo takrat, ko bodo po končanem šolanju vsi dobili varno zaposlitev, primerno plačilo in možnost svojega stanovanja.

Oglasno sporočilo, nedelja, 11. november 2018 ob 21:31
SLS

SLS

KJE je naša občina?

Občina Ljutomer je bogata, imamo rodovitno zemljo, znanje in pridne ljudi. Vsi kazalci razvoja pa niso spodbudni. Naš proračun ima zadnja leta manj prihodkov, zlasti na področju EU sredstev, na drugi strani se prodaja premoženje, povečujejo plače in drugi stroški občinske uprave.

Občina razvojno zaostaja, koeficient razvitosti naše občine je 0,93 (npr. Lenart 1,11, Odranci 1,14, LJ 1,27, vir MF). Zdravstveni in socialni kazalci so zaskrbljujoči, brezposelnost, je nadpovprečna, vse to pa se odraža v izseljevanju, zlasti mladih. V letih 2014-2017 je bil selitveni prirast prebivalcev naše občine negativen (-84 občanov, vir SURS), izselila se je skoraj ena vas.

KAM razviti Občino Ljutomer?

Trende obrniti navzgor! Postati moramo občina izkoriščenih potencialov. Potrebujemo preboj med najboljše. Naš cilj je spodbudno okolje, eno najatraktivnejših za vlagatelje. Mladi morajo imeti zaposlitev, ljudje morajo biti za delo primerno plačani v domačem kraju, starejši morajo imeti možnost dostojnega in varnega življenja. Želimo zdravo in prijetno bivanjsko okolje z urejeno infrastrukturo v mestu in na podeželju. Potrebujemo zdrav trajnostni razvoj na realnih temeljih. Želimo, da bo vsak od nas lahko rekel »Rad živim in ustvarjam v Občini Ljutomer!«.

Naši cilji

(najdete jih tudi na naši FB strani SLS Ljutomer)

Naši cilji SLS

SLS za povezovalen in razvoju zavezan občinski svet

Naš skupni interes je, da za razvoj potrebne pobude in ideje pogumno prenesemo v »sistem« delovanja občine. Razvoj občine se ne sme dogaja mimo ljudi. Svojega občinskega svetnika moramo večkrat pocukati za rokav, mu dati konkretne predloge, mnenja ali kritike. Občinski svet ne sme biti le za okras, saj sprejema proračun in razporeja naš denar, imenuje organe upravljanja, nadzora, sprejema odloke... Dati mu moramo pomen in mesto, kjer se sliši glas občanov, kjer se odloča izključno v korist občanov.

Kandidati SLS za občinski svet prihajamo iz različnih sredin, smo neobremenjeni, z dobrimi nameni ter s težnjo po novi in zdravi politiki. Imamo znanje, strokovnost, izkušnje, s svojim delom se dnevno dokazujemo. Smo vzorec »vseh občanov«, nimamo ekstremnih stališč, želimo pa uravnotežen razvoj in odgovorno odločanje v skupno dobro. V občinskem svetu tako ne bomo nikoli glasovali za nekaj, kar draži življenje, povzroča ovire ali škoduje šibkim. Podpiramo vse, kar je dobro in pametno, ne glede, kdo je predlagatelj. Želimo dobre odnose, povezovati in presegati sedanje delitve.

Naši kandidati in podpora kandidatu za župana

Lista SLS

ČAS JE ZA

Ne čakajte, da bo kdo drug namesto vas volil SLS! Če so vas prepričali naši kandidati, naš način dela in naš program, pridite 18.11.2018 na volišče in nam zaupajte svoj glas!

Naročnik objave je OO SLS Ljutomer