Kako bi županski kandidati v občini ustvarili in vzpostavili ugodnejše gospodarske pogoje?

Kandidatom za župana oz. županjo v Občini Ljutomer smo zastavili pet vprašanj, tretje je bilo s področja gospodarstva

Prlekija-on.net, sreda, 14. november 2018 ob 17:411
Županski kandidati odgovarjajo, kako bi izboljšali gospodarstvo

Županski kandidati odgovarjajo, kako bi izboljšali gospodarstvo

Pred lokalnimi volitvami, ki bodo 18. novembra, smo kandidatom za župana oz. županjo v Občini Ljutomer zastavili pet vprašanj, ki se nanašajo na družabno življenje, mlade, gospodarstvo, turizem in okolje v občini.

Tretje vprašanje se je glasilo:

Kako bi v občini Ljutomer lahko ustvarili in vzpostavili še ugodnejše gospodarske pogoje in privabili več uspešnih podjetij, ki bi nudile zanesljive in kakovostne zaposlitve za občane in občanke?

Spodaj objavljamo odgovore kandidatov po vrstnem redu, kot bodo na volilnem lističu. Odgovori so nelektorirani, objavljeni tako, kot so bili k nam poslani. Kandidate smo sicer pozvali, da v odgovorih ne navajajo programov političnih strank, ki (če) jih podpirajo pri kandidaturi, ampak naj zapišejo izključno osebno mnenje in predlagano rešitev na katero se nanaša vprašanje. Ostala vprašanja in odgovore bomo objavili v naslednjih dneh.

Dejan Karba

S smiselno zasnovano in infrastrukturno kvalitetno urejeno obrtno cono. Zelenjavo na njive, v cono obrt! Ljutomer potrebuje novo obrtno cono (za kar je nujno čim prej odkupiti zemljišča):
v naši Občini srečujem posameznike, ki bi v Ljutomer lahko pripeljali, pravijo, tudi velika evropska podjetja, vendar se doslej s centrom odločanja (občina), ki je parcele v obrtni coni prodajala in delila, kot pač je, niso zmogli dogovoriti.

Občina mora privatnemu sektorju ponuditi več pomoči pri iskanju poslov in pri navezovanju poslovnih stikov. Morda bi si bilo dobro naliti čistega vina tudi s stanjem Območne obrtne zbornice in relacijo med zbornico in občino. Le s sodelovanjem in medsebojnim prepoznavanjem bomo v naše kraje lahko zvabili nove zaposlovalce, le s sledenjem novim poslovnim praksam in samo prek dobro organizirane socialne mreže bomo v naše konce privabili vlagatelje.

Gregor Žižek

V prvi vrsti je potrebno najti nov prostor za industrijsko cono, saj je obstoječa že polna. Ko se zemljišče najde, se mora komunalno opremiti.

Postati moramo zanimiva občina za podjetja (minimalna cena kvadratnega metra - glede na velikost podjetja, večje število zaposlitev).

Tudi na področju gospodarstva bi morali narediti raziskave za izrabo geotermalne vode v razvoj gospodarstva (rastlinjaki, ogrevanje). Seveda pa moramo ob tem razmišljati o vračanju izrabljene termalne vode nazaj v zemljo oz. vodonosnik.

Že obstoječim podjetjem in podjetnikom pa pomagati pri razvoju s subvencijami (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča).

Maksimiljan Gošnjak

Ugodnejše gospodarske pogoje, na podlagi katerih se v občino privabi več uspešnih podjetij, lahko vzpostavi župan, ki ima za sabo vladno ekipo in ima v Ljubljani odprta vrata. Prav zaradi tega sem se odločil, da na Listi Marjana Šarca kandidiram za župana Občine Ljutomer, saj od predsednika vlade in njegove ekipe, pričakujem, da bomo Prleki dobili priložnost za razvojne projekte na vseh področjih, še posebej pa na področju razvoja gospodarstva razvoja infrastrukture, turizma, kmetijstva in zaposlovanja mladih.

Zelo pomembno pa je, da ima župan tudi podjetniške izkušnje, izkušnje v mednarodnem poslovnem okolju, zelo dobre komunikacijske sposobnosti in znanje tujih jezikov. Sam imam več kot 20 let izkušenj na področju podjetništva, mednarodne trgovine in zastopanja tujih proizvajalcev na slovenskem in bivšem jugoslovanskem trgu, saj sem uspešno sodeloval s proizvajalci iz ZDA, Velike Britanije, Nemčije, Italije, Kitajske in Japonske. Če bom izvoljen za župana, bomo v Ljutomeru širili poslovno gospodarske cone, svoje bogato znanje in izkušnje pa bom usmeril tudi v iskanje tujih investitorjev in razvojni preboj na področju gospodarstva.

Mag. Olga Karba

Dejavnost podjetij, večmilijonska vlaganja v širitve obratov, hitra zapolnitev Puchove poslovne cone kažejo z domačimi podjetji, da imamo močan gospodarski razvoj v občini.

To so zasluge podjetij in obrtnikov. Med njimi dolgoletni partner občine in največje slovensko podjetje, največji delodajalec v Pomurju ter hitro rastoča mlada podjetja.

Naloga občine je predvsem, da ustvarja prijazne pogoje, da je dober in odziven servis gospodarstvu pri urejanju postopkov, načrtovanju in sodelovanje pri oblikovanju strateških odločitev. Obrtno-podjetniški strateški svet občine, posvetovalno telo županje, ima pri tem ogromno zaslug za prave odločitve. Ukrepi, ki so naredili razliko so predvsem:

 • znižanje lokalnih davščin in taks, kot so znižanje nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč,
 • možnost odplačila komunalnega prispevka na 24 obrokov in znižani komunalni prispevek v poslovni coni,
 • uspešna borba proti nepreglednim in nefer povišanjem vode, ki bi posamezna podjetja prizadela tudi z do 50 tisoč evrov višjimi stroški za iste količine vode,
 • ureditev prostorskih načrtov in hitra odzivnost pri predlogih podjetij za nove investicije, prilagoditvah podrobnih prostorskih načrtov OPPN in načrtovanje komunalne infrastrukture glede na dejanske potrebe,
 • subvencije za pospeševanje podjetništva in malega gospodarstva...

Nadaljujemo s temi ukrepi in pozitivno vidimo, da prihajajo v občino nove pobude, kot je na primer ideja direktne železniške povezave z Avstrijo, interes za investicije v turistične kapacitete in ideje za povezovanje ob prijavah na pridobivanje evropskih in drugih sredstev.

Andrej Vršič

Gospodarstvo je srce razvoja in napredka. V Ljutomeru imamo zelo dobre in pridne obrtnike, podjetnike in nekaj odličnih podjetij. Registriranih je namreč nekaj čez 800 podjetij, ki pa v povprečju zaposlujejo le 4 delavce, kar pomeni, da večino bremena gospodarstva nosijo majhni obrtniki ter samozaposleni. Imamo pa tudi nekaj velikih podjetij z več kot 100 zaposlenimi, katerih bi si želeli še več. Ker v preteklosti nismo bili pripravljeni, se nam je izmuznila velika priložnost po pridobitvi novega velikega podjetja. Kaj podobnega se nam ne sme več ponoviti.

Kljub številnim odličnim podjetjem v regiji in v Ljutomeru z dodano vrednostjo na zaposlenega še vedno zaostajamo za slovenskim povprečjem za 25%, kar osebno vidim kot velik izziv za izboljšanje. Posledično smo tudi zaradi tega s povprečnimi plačami v regiji na samem repu v Sloveniji. V mojem županskem mandatu lahko obljubim naslednje:

 1. Enakopravno obravnavanje vseh obrtnikov in podjetnikov. Vsi bodo imeli možnost podajati svoja mnenja in predloge na posamezna odprta vprašanja in ne le izbrani.
 2. Podjetništvo bomo vzpodbujali tudi tako, da bodo dela in storitve v naši občini opravljala domača podjetja in podjetniki (kjer in ko bo to mogoče).
 3. Svojo vlogo vidim predvsem v tem, da odpiram vrata pri ustreznih institucijah, izkoristim vse svoje bogate izkušnje in poznanstva ter sinergijo dobrih odnosov z namenom:
  - da pridobimo in pripeljemo eno večje podjetje, ki bo ustvarjalo višjo dodano vrednost in zaposlovalo večje število ljudi s potencialnimi višjimi dohodki,
  - da pomagam ljutomerskim podjetnikom pri iskanju novih poslovnih priložnosti in jih povezujem s potencialnimi partnerji.
 4. Takojšnjo pripravljenost na prihod velikega podjetja, z možnostjo takojšnje gradnje.
 5. Pripravili bomo dodatne razbremenitve prispevkov (stavbno nadomestilo) predvsem delovno intenzivnim panogam v obliki subvencij in na ta način ohranjali konkurenčno okolje in delovna mesta.
 6. BDP na prebivalca je v naši regiji še vedno na slabih 70% slovenskega povprečja, zato bomo kot manj razvita regija max. izkoriščali vse strukturne pomoči, ki so na voljo, da zaženemo oz. pomagamo gospodarstvu.

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Politika