20 let predšolske vzgoje na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer

20. obletnico srednješolskega strokovnega programa predšolska vzgoja na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer (GFML) so obeležili s strokovnim simpozijem, katerega naslov je bil Sodobni izzivi in priložnosti za predšolsko vzgojo otrok v vrtcih

Prlekija-on.net, četrtek, 15. november 2018 ob 12:27
20 let predšolske vzgoje na GFML

20 let predšolske vzgoje na GFML

20. obletnico srednješolskega strokovnega programa predšolska vzgoja na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer (GFML) so obeležili s strokovnim simpozijem, katerega naslov je bil Sodobni izzivi in priložnosti za predšolsko vzgojo otrok v vrtcih. Celodnevno dogajanje je na enem mestu zbralo in povezalo vzgojitelje predšolskih otrok iz pomurskega prostora, srednješolske učitelje, ki poučujejo bodoče vzgojitelje, njihove ravnatelje in pristojne s Centra RS za poklicno izobraževanje (CPI), ki skrbijo za razvoj, raziskave in svetovanje na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Pisalo se je leto 1998, ko je takratni ravnatelj GFML Ozvald Tučič postavil temelje novemu izobraževalnemu programu v Pomurju. Takratne potrebe pomurskih vrtcev, oddaljenost Maribora, kjer je bila našemu prostoru najbližja tovrstna srednja šola, in vizija, dijakom ponuditi nekaj novega, so na GFML pripeljale predšolsko vzgojo. Vodstvo šole in učiteljski zbor so bili postavljeni pred nove izzive, 32 deklet prve generacije pa je tlakovalo pot vsem nadaljnjim. V uvodnem nagovoru je sedanji ravnatelj Zvonko Kustec povedal, da se je v teh 20 letih na GFML izobrazilo 668 deklet in fantov, med katerimi je bilo 96 zlatih maturantov, od tega 21 z vsemi točkami. Za izjemen uspeh se je zahvalil učiteljskemu zboru.

Jubilejno srečanje ni bilo namenjeno le praznovanju in obujanju spominov, ampak predvsem izmenjavi idej, dobrih praks in primerov s področja izobraževanja bodočih vzgojiteljev in dela v vrtcih. Uvodnemu delu, kjer so zbrane nagovorili ravnatelj GFML Zvonko Kustec, ravnateljica Vrtcev občine Moravske Toplice Simona Kaučič ter namestnica direktorja CPI Urška Marentič, je sledilo plenarno predavanje dr. Petre Štirn Janota, ki je spregovorila o pomenu induktivnega vzgojnega pristopa. Svoje poglede na izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok so soočili udeleženci okrogle mize Izzivi izobraževanja in zaposlovanja na področju predšolske vzgoje: strokovni svetovalec za področje predšolske vzgoje na CPI mag. Boris Klančnik, bivša strokovna sodelavka na CPI Anica Justinek, predstavnici vrtcev Simona Kaučič, ravnateljica Vrtcev občine Moravske Toplice, in Gabrijela Kuhar, vodja Vrtca Veržej, ravnatelj GFML Zvonko Kustec, ravnatelj Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana Alojz Pluško, profesorica glasbe na GFML Barbara Špilak in dijak programa predšolska vzgoja na GFML Mitja Marič.

Popoldanski del simpozija so zaznamovale predstavitve primerov dobrih praks s področja izobraževanja na področju predšolske vzgoje in dela v vrtcih. Navzoči so lahko prisluhnili vzgojiteljicam in učiteljem na predšolski vzgoji, ki so predstavili svoje primere dobih praks, idej in pogledov na delo oz. izobraževanje vzgojiteljev. Izmenjava znanj na teh področjih je bila zanimiva in kakovostna, v ozir bo potrebno tudi vzeti pobude, da bi s tovrstno prakso tudi nadaljevali.

O celodnevnem dogajanju je Liljana Fajdiga, šolska svetovalna delavka in koordinatorica dogodka povedala: »Dogodek s tovrstno vsebino in v takšni obliki ter razsežnosti smo na šoli izpeljali prvič. Vsekakor nas je veselilo, da smo lahko pisani druščini ravnateljev in profesorjev srednješolskih programov smeri predšolska vzgoja iz vse Slovenije, vzgojiteljem pomurskih vrtcev in strokovnjakom na področju dela in razvoja predšolske vzgoje omogočili skupen prostor izmenjave idej ter praks. V dobrem sodelovanju z vsemi akterji bi namreč želeli za naše dijake še nadaljna leta ustvarjati učno okolje, ki jih bo kar najbolje pripravilo na prihajajoče delo. Verjamemo namreč, da je edina prava pot v dobrem sodelovanju med delodajalci in izobraževalci, ki poteka v dobrobit profesionalnega razvoja bodočih vzgojiteljevVeč v Kultura in izobraževanje