271 kandidatov za člane občinskega sveta v občini Ljutomer

V občini Ljutomer se za 21 svetniških mest poteguje skupno 271 kandidatov in kandidatk

Prlekija-on.net, petek, 24. september 2010 ob 15:011
Lokalne volitve 2010

Lokalne volitve 2010

V občini Ljutomer se bo na prihajajočih lokalnih volitvah za 21 svetniških mest potegovalo skupno 271 kandidatov in kandidatk na seznamu 15. strank oz. list. Ob predpostavki, da je v občini Ljutomer okrog 10.000 volilnih upravičencev, pridemo do ugotovitve, da si v občini Ljutomer približno vsak 37. občan oz. občanka želi biti član občinskega sveta.

V nadaljevanju je seznam vseh strank oz. list s kandidati in kandidatkami po vrstnem redu volilne enote in volilne številke stranke oz. liste.

Volilna enota 1
Volilna enota 1 obsega območje Krajevne skupnosti Ljutomer z naselji: Babinci, Ljutomer, Noršinci pri Ljutomeru in Spodnji Kamenščak.

V 1. volilni enoti se voli 9 (devet) članov občinskega sveta.

št. liste: 1
ime liste:
SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
predlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

1 Andrej Lah
2 Igor Borko
3 Karmen Patty Lah
4 Martina Kolenko
5 Franc Črvič
6 Josip Kutnjak
7 Mira Rebernik-Žižek
8 Daniel Geder
9 Cvetko Melin

št. liste: 2
ime liste:
MLADA PRLEKIJA
predlagatelj: SARA KARBA IN SKUPINA VOLIVCEV

1 Sara Karba
2 Samoel Budna
3 Blaž Germšek
4 Sabina Germšek
5 Krunoslav Karlovčec
6 Tina Horvat
7 David Vozlič
8 Samo Škrinjar
9 Peter Hvalec

št. liste: 3
ime liste:
PRLEKIJA NEODVISNO ZDRUŽENJE
predlagatelj: STANISLAV KLEMEN IN SKUPINA VOLIVCEV

1 Harry Steržaj
2 Mitja Stolnik
3 Anita Balažič
4 Franc Štrakl
5 Simona Markovič
6 Anton Hvalec
7 Maša Senčar Germšek
8 Albin Rožman
9 Stanislav Klemen

št. liste: 4
ime liste:
DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
predlagatelj: DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

1 Jože Klemenčič
2 Marijan Rudolf
3 Dragica Ficko
4 Danica Korošec
5 Ferdinand Rošker
6 Franc Flegerič
7 Viktorija Lebar
8 Marija Benčik
9 Stanislav Pučko

št. liste: 5
ime liste:
ZKO - ZELENA KOALICIJA
predlagatelj: ZKO - ZELENA KOALICIJA

1 Bojan Pintarič
2 Zoran Marko
3 Monika Karlovčec
4 Rajko Mlinarič
5 Erna Fišinger
6 Marko Jerebič
7 Bojan Kukolj
8 Stanko Feuš

št. liste: 6
ime liste:
LISTA ZA RAZVOJ MESTA IN VASI - LRMV
predlagatelj: MAKSIMILJAN GOŠNJAK IN SKUPINA VOLIVCEV

1 Maksimiljan Gošnjak
2 Jožef Rožman
3 Alenka Zima
4 Leon Vreča
5 Breda Bočnik
6 Rado Miklošič
7 Sonja Šrajner
8 Valerija Čeh
9 Patrick Jelen

št. liste: 7
ime liste:
NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
predlagatelj: NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

1 Jože Panič
2 Sonja Slana
3 Mag. Dušan Prelog
4 Boris Küplen
5 Valerija Mlakar
6 Mirko Rajh
7 Matilda Kolenko
8 Tine Špilak
9 Brigita Pušenjak

št. liste: 8
ime liste:
LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
predlagatelj: LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

1 Mag. Aleksander Kavčič
2 Boštjan Pihlar
3 Lidija Belovič
4 Aleksander Vogrinec
5 Lilijana Ohman
6 Roman Caf
7 Miran Vozlič
8 Darja Odar
9 Dušan Režonja

št. liste: 9
ime liste:
SD - SOCIALNI DEMOKRATI
predlagatelj: SD - SOCIALNI DEMOKRATI

1 Damjan Bogdan
2 Vladimir Potočnik
3 Darinka Budna
4 Jožef Pečnik
5 Franjo Karlovčec
6 Marjana Ljubec
7 Jožef Šumak
8 Frančišek Zorec
9 Sonja Balažić

št. liste: 10
ime liste:
ZARES - NOVA POLITIKA
predlagatelj: ZARES - NOVA POLITIKA

1 Janez Kardoš
2 Marko Šoštarič
3 Jasminka Dukič
4 Franc Pintarič
5 Robert Horvat
6 Lilijana Grnjak
7 Manja Gospodarič

št. liste: 11
ime liste:
SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
predlagatelj: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1 Alojz Štih
2 Marjan Vaupotič
3 Silva Perčič
4 Robert Štefanec
5 Mojca Kavaš
6 Marjan Vogrinec
7 Martina Mlinarič
8 Borut Heric
9 Tomislav Nemec

št. liste: 12
ime liste:
MI SMO PRAVA LISTA
predlagatelj: ROBERT PREGRAD IN SKUPINA VOLIVCEV

1 Robert Pregrad
2 Veronika Bogdan
3 Alojz Vogrinec
4 Cvetka Sakelšek
5 Dominik Rudolf
6 Marijana Mlakar
7 Darinka Štuhec
8 Damjan Vrbnjak
9 Zvonimir Perčić

št. liste: 13
ime liste:
NSP - NEODVISNA STRANKA POMURJA
predlagatelj: NSP - NEODVISNA STRANKA POMURJA

1 Vasja Štaman
2 Vida Štefanec

št. liste: 14
ime liste:
SMS - STRANKA MLADIH - ZELENI EVROPE
predlagatelj: SMS - STRANKA MLADIH - ZELENI EVROPE

1 Adrijana Nemec
2 Ivan Žnidarič
3 Jacqeline Steržaj
4 Bojan Feuš
5 Bojan Knuplež
6 Milica Mikuž
7 Alen Senčar
8 Branko Mulec

št. liste: 15
ime liste:
SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
predlagatelj: SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

1 Domen Jurša
2 Silva Lah Leben
3 Ivan Tibaot

Volilna enota 2
Volilna enota 2 obsega območje:
Krajevne skupnosti Cven z naselji: Cven, Krapje in Mota;
Krajevne skupnosti Krištanci - Šalinci - Grlava z naselji: Grlava, Krištanci in Šalinci;
Krajevne skupnosti Stara Cesta z naselji: Desnjak, Mekotnjak in Stara Cesta;
Krajevne skupnosti Stročja vas z naselji: Globoka, Nunska Graba, Podgradje, Presika, Pristava, Rinčetova Graba in Stročja vas;
Krajevne skupnosti Železne Dveri z naselji: Cuber, Gresovščak, Ilovci, Jeruzalem, Plešivica, Radomerje,
Radomerščak, Slamnjak in Železne Dveri.

V 2. volilni enoti se voli 7 (sedem) članov sveta.

št. liste: 1
ime liste:
SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
predlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

1 Anton Heric
2 Franc Jesenik
3 Jožica Puconja
4 Jožef Križanič
5 Milan Rudolf
6 Nada Lesjak
7 Andrej Tušek

št. liste: 2
ime liste:
MLADA PRLEKIJA
predlagatelj: SEBASTIJAN RUDOLF IN SKUPINA VOLIVCEV

1 Sabastian Rudolf
2 Aleš Ploj
3 Lea Lihtenvalner
4 Rok Sunko
5 Katja Lesničar
6 Leon Županec

št. liste: 3
ime liste:
PRLEKIJA NEODVISNO ZDRUŽENJE
predlagatelj: DRAGOTIN KUNČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

1 Dragotin Kunčič
2 Diana Vukan
3 Boštjan Pavličič
4 Marjan Lipovec
5 Helena Vrabelj
6 Miran Nemec
7 Nika Stanjko

št. liste: 4
ime liste:
DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
predlagatelj: DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

1 Dušan Kosi
2 Franc Rošker
3 Sonja Filipič
4 Milan Hunjadi
5 Smiljan Žnidarič
6 Nada Pintarič
7 Milan Keček

št. liste: 5
ime liste:
ZKO - ZELENA KOALICIJA
predlagatelj: ZKO - ZELENA KOALICIJA

1 Darko Fijavž
2 Marjana Vrabelj
3 Branka Balažic
4 Daniel Kovačič

št. liste: 6
ime liste:
LISTA ZA RAZVOJ MESTA IN VASI - LRMV
predlagatelj: ANDREJ RUS IN SKUPINA VOLIVCEV

1 Andrej Rus
2 Borut Franc Stajnko
3 Katja Raj
4 Srečko Mihorič
5 Dejan Novak
6 Monika Mihorič
7 Jožica Plohl

št. liste: 7
ime liste:
NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
predlagatelj: NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

1 Daniel Smodiš
2 Tatjana Žigert
3 Samo Zanjkovič
4 Romanela Lisjak
5 Janez Kosi
6 Jožica Svatina
7 Branko Smodiš

št. liste: 8
ime liste:
LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
predlagatelj: LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

1 Jože Grantaša
2 Anton Marinič
3 Marija Velnar
4 Nikolaj Studnička
5 Dragica Kosmajer
6 Tatjana Sedmak
7 Jožef Kralj

št. liste: 9
ime liste:
SD - SOCIALNI DEMOKRATI
predlagatelj: SD - SOCIALNI DEMOKRATI

1 Boris Lebar
2 Slavica Sunčič
3 Branko Smodiš
4 Olga Majcen
5 Ivan Alt
6 Sandra Fekonja
7 Silvo Potočnik

št. liste: 10
ime liste:
ZARES - NOVA POLITIKA
predlagatelj: ZARES - NOVA POLITIKA

1 Matevž Kaučič
2 Aleš Vrbnjak
3 Janja Šterman
4 Srečko Lukovnjak Kramberger
5 Marta Mihorič
6 Mihael Koder

št. liste: 11
ime liste:
SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
predlagatelj: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1 Tihomir Babič
2 Anton Šnajder
3 Vera Slavič
4 Dušan Belcl
5 Mira Filipič
6 Marko Filipič
7 Vida Kozar

št. liste: 12
ime liste:
MI SMO PRAVA LISTA
predlagatelj: MARJAN MUNDA IN SKUPINA VOLIVCEV

1 Marjan Munda
2 Franjo Lesničar
3 Marta Rižnar
4 Leon Rošker
5 Vladimir Vučko
6 Jožica Kralj
7 Marijan Pihlar

št. liste: 14
ime liste:
SMS - STRANKA MLADIH - ZELENI EVROPE
predlagatelj: SMS - STRANKA MLADIH - ZELENI EVROPE

1 Janez Vencelj
2 Saša Polajnar
3 Milko Lebarič
4 Silva Lopuh
5 Kristian Nemec
6 Sandra Vučko
7 Roman Žinko

št. liste: 15
ime liste:
SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
predlagatelj: SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

1 Janez Žabota
2 Saša Magdič
3 Dragica Kocjan

Volilna enota 3
Volilna enota 3 obsega območje:
Krajevne skupnosti Cezanjevci z naselji: Branoslavci, Cezanjevci, Vidanovci, Vogričevci in Zgornji Kamenščak;
Krajevne skupnosti Mala Nedelja z naselji: Bodislavci, Bučkovci, Drakovci, Kuršinci, Moravci v Slovenskih Goricah in Mala Nedelja;
Krajevne skupnosti Radoslavci z naselji: Godemarci, Precetinci, Radoslavci in Sitarovci.

V 3. volilni enoti se voli 5 (pet) članov občinskega sveta.

št. liste: 1
ime liste:
SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
predlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

1 Ludvik Filipič
2 Katja Murekar
3 Petra Filipič
4 Roman Hojs
5 Darko Letonja

št. liste: 2
ime liste:
MLADA PRLEKIJA
predlagatelj: VLADIMIR SMREKAR IN SKUPINA VOLIVCEV

1 Vladimir Smrekar
2 Benjamin Kolar
3 Leonida Filip
4 Alojz Majcen
5 Tanja Vrbnjak

št. liste: 3
ime liste:
PRLEKIJA NEODVISNO ZDRUŽENJE
predlagatelj: OTON GAŠPARIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

1 Oton Gašparič
2 Jožef Heric
3 Marjeta Zmazek
4 Jožef Trstenjak
5 Jasmina Filipič

št. liste: 4
ime liste:
DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
predlagatelj: DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

1 Anton Vrbnjak
2 Mira Husjak
3 Marija Lipovec
4 Ludvik Horvatič
5 Andreja Novak-Görkeš

št. liste: 5
ime liste:
ZKO - ZELENA KOALICIJA
predlagatelj: ZKO - ZELENA KOALICIJA

1 Marjan Kosi
2 Brigita Slana
3 Janez Špindler

št. liste: 6
ime liste:
LISTA ZA RAZVOJ MESTA IN VASI - LRMV
predlagatelj: SILVESTER PERKO IN SKUPINA VOLIVCEV

1 Silvester Perko
2 Janja Zadravec
3 Boris Feuš
4 Andrej Babič
5 Sandra Cetl

št. liste: 7
ime liste:
NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
predlagatelj: NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

1 Marko Filipič
2 Sonja Rakuša
3 Frančiška Štagar

št. liste: 8
ime liste:
LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
predlagatelj: LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

1 Nada Tomanič
2 Janez Rudolf
3 Alojz Ciglarič
4 Svetlana Oletič
5 Vladimir Smrekar

št. liste: 9
ime liste:
SD - SOCIALNI DEMOKRATI
predlagatelj: SD - SOCIALNI DEMOKRATI

1 Franc Slokan
2 Gabrijela Voršič
3 Stanislav Simonič
4 Aleš Lipovec
5 Sandra Rožman

št. liste: 10
ime liste:
ZARES - NOVA POLITIKA
predlagatelj: ZARES - NOVA POLITIKA

1 Branko Košti
2 Dejan Kaučič
3 Sabina Korošak
4 Iztok Kern
5 Karla Ramšak

št. liste: 11
ime liste:
SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
predlagatelj: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1 Viljem Vajda
2 Mirko Hanžel
3 Ana Kocbek
4 Dušan Bratuša
5 Drago Kolbl

št. liste: 12
ime liste:
MI SMO PRAVA LISTA
predlagatelj: ZLATKO VRBNJAK IN SKUPINA VOLIVCEV

1 Zlatko Vrbnjak
2 Mirko Košti
3 Lidija Klemenčič
4 Alojz Tarča
5 Jasmina Žnidarič

št. liste: 14
ime liste:
SMS - STRANKA MLADIH - ZELENI EVROPE
predlagatelj: SMS - STRANKA MLADIH - ZELENI EVROPE

1 Maja Košti
2 Janez Raduha
3 Maksimiljan Cvetko
4 Nina Gregorinčič

št. liste: 15
ime liste:
SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
predlagatelj: SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

1 Ludvik Rudolf
2 Vesna Pintarič
3 Anton Krajnc
4 Martina Zadravec

Volitve bodo v nedeljo, 10. oktobra 2010.