Občina Ljutomer pridobila skoraj 900 tisoč evrov nepovratnih sredstev za energetsko sanacijo stavb

Stavbe Vrtec Ljutomer, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, športna dvorana pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, OŠ Mala Nedelja in Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer bodo tako v letu 2019 deležne energetske prenove

Prlekija-on.net, torek, 27. november 2018 ob 16:381
Energetske prenove bo deležna tudi stavba OŠ Janka Ribiča Cezanjevci

Energetske prenove bo deležna tudi stavba OŠ Janka Ribiča Cezanjevci

Občini Ljutomer je bil 9.11.2018 s strani Ministrstva za infrastrukturo izdan sklep, da je bila uspešna na Javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin. Občina Ljutomer si je tako pridobila 893.686,15 evra nepovratnih sredstev, ki jih bo vložila v energetsko sanacijo stavb v letu 2019.

Kot so sporočili iz Občine, je Ministrstvo za infrastrukturo februarja letos objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020, v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Občina Ljutomer je na razpis prijavila projekt Celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Ljutomer, vloga pa je izpolnjevala vse pogoje in merila ter je bila izbrana za sofinanciranje. Upravičeni stroški celotne investicije znašajo 2.234.215,39 evra, glede na razpisne pogoje pa je Občina Ljutomer upravičena do sofinanciranja do 40 odstotkov upravičenih stroškov operacije. Občina Ljutomer si je tako pridobila 893.686,15 evra - od tega 85 odstotkov iz Kohezijskega sklada in 15 odstotkov slovenske udeležbe kohezijske politike.

Občina Ljutomer je v projekt Celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Ljutomer vključila Vrtec Ljutomer, Osnovno šolo Janka Ribiča Cezanjevci, športno dvorano pri Osnovni šoli Ivana Cankarja Ljutomer, Osnovno šolo Mala Nedelja in Glasbeno šolo Slavka Osterca Ljutomer, ki bodo tako v letu 2019 deležni energetske prenove.