Strokovni center Pomurja - enota Ljutomer gostil strokovno predavanje

Predavanja se je udeležilo več kot 250 slušateljev - staršev, strokovnih delavcev iz vrtcev in šol ter drugih zainteresiranih

Prlekija-on.net, četrtek, 29. november 2018 ob 13:27
Strokovno predavanje v Ljutomeru

Strokovno predavanje v Ljutomeru

Predavanje g. Radovana Radetića "Kako ravnati z učno in vedenjsko zahtevnimi otroki" je potekalo pod okriljem Strokovnega centra Pomurje - enote Ljutomer, ki ima sedež na podružnični OŠ Cvetka Golarja Ljutomer. G. Radovan Radetić ni le univ. dipl. sociolog, družinski terapevt in mediator, temveč tudi izjemen predavatelj z dolgoletnimi izkušnjami pri delu z mladimi in z bogatim strokovnim znanjem; med drugim je razvil tudi model strukturne analize socialnega vedenja (SASV), prav posebno skrb pa namenja otrokom z motnjo pozornosti in impulzivnostjo. Predavanja se je udeležilo več kot 250 slušateljev - staršev, strokovnih delavcev iz vrtcev in šol ter drugih zainteresiranih.

Ogromen odziv je botroval odločitvi, da se je lokacija predavanja iz podružnične OŠ Cvetka Golarja Ljutomer preselila v Športno dvorano ŠIC Ljutomer; visoka udeležba deloma gotovo izhaja iz odličnih referenc predavatelja, deloma pa predstavlja potrditev, da se poleg staršev tudi strokovni delavci celotne vertikale vse od vrtca pa do srednje šole zavedamo pomena podpornega okolja za učence, ki se pri svojem odraščanju (skupaj s svojimi družinami) srečujejo s takšnimi ali drugačnimi izzivi, ki vemo, jih na velikem pladnju prinašajo učne in vedenjske težave.

Strokovni center Pomurja s svojima enotama v Lendavi in Ljutomeru deluje pod okriljem projekta "Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s PP in njihovim družinam", ki ga v okviru Evropskega socialnega sklada delno financira Evropska unija. Enota strokovnega centra v Ljutomeru poleg predavanj in delavnic za starše in strokovne delavce izvaja tudi brezplačne svetovalne urice za otroke in starše, ki se srečujejo z učnimi in drugimi izzivi; smo tudi ena redkih šol v Sloveniji, ki izvaja terapijo Play attention, namenjeno otrokom s slabše razvito pozornostjo in impulzivnostjo.

Ekipa SCP enota Ljutomer, podružnična OŠCG Ljutomer