Nadgradnja in razvoj preventivnih programov v lokalni skupnosti

Center za krepitev zdravja Zdravstveni dom Gornja Radgona z novim projektom

Prlekija-on.net, četrtek, 29. november 2018 ob 16:081
Slavica Mencinger in ZD Gornja Radgona

Slavica Mencinger in ZD Gornja Radgona

Januarja 2019 bodo na območju Centra za krepitev zdravja (CKZ) pri Zdravstvenem domu Gornja Radgona začeli z novim projektom, in sicer izvajanjem posvetovalnic v lokalni skupnosti s strani diplomiranih medicinskih sester v patronažnem varstvu. Gre za novo naložbo v preventivo z naslovom "Nadgradnja in razvoj preventivnih programov v lokalni skupnosti", ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Kot pravi vodja CKZ Gornja Radgona, Slavica Mencinger, je patronažno varstvo posebna oblika zdravstvenega varstva, ki opravlja aktivno zdravstveno in socialno varovanje posameznika, družine in skupnosti. Izvaja se na pacientovem domu, v zdravstvenem domu, v lokalni skupnosti in na terenu. Način in mesto delovanja opredeljujeta patronažno varstvo kot tisti del primarnega zdravstvenega varstva, ki najhitreje spozna družbene spremembe in se nanje lahko tudi hitro in učinkovito odzove.

"Z izvajanjem posvetovalnic za krepitev zdravja v lokalni skupnosti ob vnaprej določenih terminih diplomirane medicinske sestre v patronažnem varstvu dodatno prispevajo k vključevanju ranljivih skupin v preventivno zdravstveno varstvo ter krepitvi zdravja v lokalni skupnosti. Diplomirana medicinska sestra posvetovalnice izvaja na geografsko opredeljenem območju (izven mestnih središč) kjer sicer izvaja patronažno varstvo. Izvaja jih enkrat mesečno. V primeru, da njeno geografsko območje pokriva več mestnih četrti, vasi, posvetovalnice izvaja izmenično na posamezni lokaciji. Lokacije posvetovalnic so lahko: prostori mestnih četrti, vaški domovi, idr., po predhodnem dogovoru s predstavniki v lokalni skupnosti. V okviru posvetovalnic izvaja individualna svetovanja (izbira osebnega zdravnika, pediatra, ginekologa, zobozdravnika, pomoč žrtvam nasilja, idr.), pomaga pri ureditvi obveznega zdravstvenega zavarovanja, predstavlja in usmerja v delavnice v centrih za krepitev zdravja, izvaja meritve, krajša predavanja ter krajše delavnice v sodelovanju z izvajalci iz standardnega tima CKZ", pravi Mencingerjeva.

S takim načinom delovanja se omogoči ranljivim osebam lažje vključevanje v preventivne obravnave ter krepi zdravje v lokalni skupnosti. Urnik prisotnosti v lokalnem okolju se predhodno objavi na oglasni deski in spletni strani občine in zdravstvenega doma, v občinskem glasilu posamezne občine in v lokalnem okolju izvajanja (trgovina, gasilski dom, krajevna skupnost...).Več v Kultura in izobraževanje