SLS - Volite ljudsko - glasujte zase!

Prlekija-on.net, četrtek, 30. september 2010 ob 18:0311
Slovenska ljudska stranka

Slovenska ljudska stranka

Volite ljudsko - glasujte zase!

Vizija

Občina Ljutomer - ena najuspešnejših občin, z razvitim gospodarstvom, kulturno, upravno in šolsko središče Prlekije ter eno izmed bivanjsko najbolj zaželenih okolij.

Uresničitev take vizije ni lahka.  V Prlekiji smo že večkrat dokazali, da smo lahko med najboljšimi. Prepričani smo, da je edina prava pot ne levo in ne desno, ampak tja, kjer je pametno, res in pošteno.  Kjer je volja je pot!

Vedno na vaši strani!


Občani pričakujemo, da bo občina naš partner, ki nam v življenju pomaga, in ne nekdo, ki bo v našem imenu in na naš račun počel nekaj, kar nam ne bi bilo všeč.
 • Edini nikoli nismo in ne bomo podprli podražitev ali novih dajatev! Kljub temu za stavbno zemljišče plačujemo za  50 % več kot pred 2 letoma in za vodo 30 % več kot lani. Bilo nas je premalo! Potrebujemo Vaš glas, da si naredimo življenje cenejše!
 • Edini se še borimo proti nesprejemljivemu kaznovalnemu Odloku o javnem redu, ki v teh kriznih časih v običajne življenjske situacije uvaja nepotrebne nove kazni, npr. kazni za rolkanje na trgu, napačno zložena drva idr. Vaš glas nas pri tem gotovo podpira!
 • Nismo obremenjeni s strankarskimi kupčijami ter dogovori in lahko svobodno odločamo in podpiramo vse, kar je dobro in pametno, ne glede, kdo je predlagatelj. Tako bomo konstruktivno sodelovali z vsakim županom ali županjo. Smo garant, da bo v občinskem svetu, kar je dobro, dobilo potrebno večino!
KJE SMO ENOTNI?
 • Urejene ceste, oskrba z vodo, kanalizacija, mrliška vežica, kolesarske steze, zadružni in gasilski domovi ter šolski prostori niso nadstandard, ampak nekaj, kar bi moralo biti že urejeno.  Zavzeli se bomo, da se bodo te občinske investicije izvajale racionalno, po možnosti z domačimi izvajalci, in tako prispevali k manjši brezposelnosti v naši občini.
 • Nujno ažurirati občinski prostorski plan, stanovanjski in gospodarski investitorji ne smejo čakali leta za gradnjo na svoji zemlji. Papirologija nikoli ne sme biti ovira razvoju!
 • Potrebujemo več dialoga, prijaznosti, medsebojnega spoštovanja in konkretne pomoči občine ter njenih javnih služb do vseh, ki v teh kriznih časih rabijo pomoč.
 • Nujno potrebujemo razvojno strategijo, ki  bo našo občino popeljala med najboljše, ne prepisano od drugih, ampak narejeno z lastnim znanjem  v sodelovanju z najširšim krogom občanov.
KJE SE BOMO IZPOSTAVILI?

Ne le ob volitvah,  občani potrebujemo vpliv na oblast takrat, ko nastanejo problemi in potrebujemo pomoč. Ponujamo ODPRTI PROGRAM našega delovanja. Vedno lahko podate svoj predlog na e-naslov predlagam.sls@gmail.com .  Odzvali se bomo z vso energijo, če nas bo več, toliko močneje!

Nekaj dosedanjih življenjskih predlogov občanov, ki so naša obveza:
 • Asfaltiranje cest Cven – Pristava, Gresovščak – Ilovci.
 • Preplastitve nekaterih od obcine pozabljenih cest v mestu in na vasi, kot so npr.Zacherlova,  Užiška, J. Baukarta, I.Kaučiča, F. Kovačiča, Kuršinci, Precetinci, Moravci.
 • Povečanje pobranega davka iz naslova obdavčitve nepremičnin ne sme biti izključno na plečih kmeta.
 • Brezplačne internetne dostopne točke na območju občine.
 • Prost promet skozi glavni trg in njegova oživitev.
 • Prosto parkiranje v bližini zdravstvenega doma, doma starejših občanov in pregled smotrnosti drugih modrih con.
 • Dodatna enosmerna dovozna cesta na OŠ  Ljutomer, ki je nujno potrebna za varnost naših otrok.
 • Gradnja pločnika Ljutomer – Kamenščak, M. Nedelja – Bioterme, Ljutomer – Radomerje s kolesarsko stezo
 • Ureditev otroških in športnih igrišč v mestu ter trim steze proti Babjemu Ložiču.
 • Odločneje podpreti društva in dati zgrajenim objektom (večnamenski dvorani, trgu) več vsebine.
 • Ureditev varnih dovoznih poti in druge komunalne opreme do OŠ Stročja vas.
 • Za krajane Stročje vasi, ki so pobirali namenski samoprispevek, je nujno potrebno ta sredstva upoštevati pri obračunu priključne takse.
 • Bistveno znižati komunalni prispevek in nadomestilo za stavbno zemljišče.
 • Nujno poostriti nadzor nad občinskimi investicijami. Veliko se jih je drastično podražilo!
 • Z olajšavami, občinskimi spodbudami in svežimi idejami narediti občino privlačno za investitorje in zmanjšati brezposelnost.

SLS


GLASUJTE ZASE – OBKROŽIMO LISTO ŠTEV. 11!

1. VOLILNA ENOTA

SLS - 1. volilna enota
 • Alojz Štih, Noršinci
 • Marjan Vaupotič, Ljutomer
 • Silva Perčič, Ljutomer
 • Robert Štefanec, Ljutomer
 • Mojca Kavaš, Ljutomer
 • Marjan Vogrinec ml., Babinci
 • Martina Mlinarič, Noršinci
 • Borut Heric, Babinc
 • mag.Tomislav Nemec, Ljutomer
2. VOLILNA ENOTA

SLS - 2. volilna enota
 •  Tihomir Babič, Cven
 • Anton Šnajder, Stročja vas
 • Vera Slavič, Šalinci
 • Dušan Belcl, Podgradje
 • Mira Filipič, Stara cesta
 • Marko Filipič, Pristava
 • Vida Kozar, Pristava
3.VOLILNA ENOTA

SLS - 3. volilna enota
 • Viljem Vajda, Kuršinci
 • Mirko Hanžel, Radoslavci
 • Ana Kocbek, Bučkovci
 • Dušan Bratuša, Vogričevci
 • Drago Kolbl, Drakovci
Za člane svetov KS glasujte za kandidate SLS:

KS LJUTOMER
 • Alojz Štih, Noršinci
KS CEZANJEVCI
 • Matej Senčar, Vogričevci
KS CVEN
 • Daniel Vargazon, Cven
 • Andrej Smodiš, Krapje
KS MALA NEDELJA
 • Vladimir Bolkovič, Moravci
 • Mirka Bezjak, Moravci
 • Drago Kolbl, Drakovci
 • Sonja Krajnc, Mala Nedelja
 • Jožef Sodec, Bučkovci
 • Tomaž Šišernik, Mala Nedelja
 • Viljem Vajda, Kuršinci
 • Milan Murkovič, Bodislavci
KS RADOSLAVCI
 • Bojan Rožman, Radoslavci
KS STARA CESTA
 • Alojz Filipič, Stara cesta
KS STROČJA VAS
 • Janez Belcl, Podgradje
 • Dušan Kozar, Pristava
 • Jožica Ješovnik, Pristava
Naročnik oglasa je Slovenska ljudska stranka, Občinski odbor Ljutomer