SMS - Stranka mladih - zeleni Evrope

Prlekija-on.net, petek, 1. oktober 2010 ob 21:093
SMS - Stranka mladih - zeleni Evrope

SMS - Stranka mladih - zeleni Evrope

Stranka mladih - zeleni Evrope že deset let aktivno (so)deluje v slovenskem političnem prostoru. Smo v človeka in naravo usmerjena stranka, kjer glasovi vse bolj utišane večine ne odmevajo v prazno. Iz Stranke mladih Slovenije (SMS) smo se preimenovali v Stranko mladih - zeleni Evrope, saj smo že več let člani Evropskih Zelenih, ki uspešno uveljavljajo zeleno politiko v Evropskem parlamentu.

Na nacionalni in lokalni ravni vztrajamo na vključevanju mladih ter vseh drugih zapostavljenih skupin v procese družbenega odločanja in sooblikovanja lepše prihodnosti za vse, ne samo za izbrane. Prizadevamo si za za drugačen način vodenja politike.

Smo nosilci zelene politike v slovenskem političnem prostoru. Naša temeljna načela delovanja so odgovornost do ljudi in okolja, avtonomija posameznika, najširša demokracija, socialna pravičnost, enakost spolov, medgeneracijska solidarnost, globalna pravičnost, spoštovanje različnosti, nenasilje in trajnostni razvoj.

V Stranki mladih Slovenije, zeleni Evrope LO Ljutomer smo za drugačen pristop:
 • za nenasilno kampanjo brez klobas, špricarjev in podkupovanja (tu so že začetni znaki korupcije)
 • za kampanjo brez laži in lažnih obljub z geslom "kar govorimo tudi delamo"
 • za enako obravnavo vseh občank in občanov
 • za enakomeren razvoj mesta in podeželja v občini Ljutomer
 • za ceste spodobne človeku
 • za ustvarjanje ugodnih pogojev za razvoj kmetijstva, malega gospodarstva, turizem...
 • se ne skrivamo za listo neodvisnih kandidatov, kar je zadnje čase tako popularno v Sloveniji
 • si prizadevamo, da se vrne občutek, da je posameznik koristen in nedadomestljiv člen v družbi in na delovnem mestu
 • da se bosta k nam vrnila sproščenost in nasmeh na naša lica
 • za dober in pristen odnos s sosednjimi in drugimi občinami ter skupen bolj uspešen nastop napram države
 • da so poleg izobrazbe potrebne tudi izkušnje, ki jih posameznik pridobiva v procesu dela
 • da je občina servis občank in občanov
 • smo za zakonitost, strokovnost in poštenost in ne za investicije v neskladju s proračunom občine
 • smo za to, da izgradnjo vrtcev in osnovnih šol prevzame država. To pa zaradi tega, ker si po našem mnenju vsi otroci v Sloveniji zaslužijo enake pogoje.
 • vemo, da bo morala občina Ljutomer v bodoče investirati v okvirih proračuna in poleg tega odplačevati tudi kar zajeten dolg
Danes žal v Sloveniji v politiki uspevajo tisti, ki imajo sposobnost veliko govoriti ne da bi kaj povedali in ne tisti, ki imajo znanje in sposobnosti. Čas je, da to spremenimo.

V mandatu od 2010 do 2014 se bodo izbrani kandidati na lokalni ravni zavzemali:
 • za prostor v vrtcih za vse otroke in brezplačne vrtce;
 • za dvig kvalitete bivalnega okolja;
 • za energetsko varčno in samozadostno delovanje občin (energetsko obnovo in    gradnjo javnih in zasebnih objektov);
 • za občinske sklade in ekipe za zagotavljanje nujne pomoči v primerih naravnih nesreč in ujm
 • za prostore za druženje in izobraževanje mladih;
 • za prilagojeno infrastrukturo namenjeno starejšim občanom;
 • za zdravo in varno, lokalno pridelano hrano;
 • za ekološki turizem kot pomembno razvojno smernico Slovenije;
 • za internet v vsaki slovenski vasi;
Prišel je čas za ZELENO ®EVOLUCIJO

Spoštovane volilke in volilci, volitve so tajne, zaradi tega lahko brez strahu oddate glas tistemu, ki ga spoštujete in ste mišljenja, da bo upravičil vaša pričakovanja. Za nas je pomembno skupinsko delo. Zaradi tega volilke in volilce pozivamo, da ob našem županskem kandidatu obkrožite tudi listo STRANKE MLADIH – ZELENI EVROPE pod zaporedno številko 14, za Občinski svet Občine Ljutomer.

SMS

Kandidatke in kandidati so naslednji:

ZA ŽUPANA:
Janez VENCELJ

ZA ČLANICE IN ČLANE OBČINSKEGA SVETA:

V I volilni enoti:
 1. Adrijana NEMEC, Spodnji Kemenščak
 2. Ivan ŽNIDARIČ, Ljutomer
 3. Jacqeline STERŽAJ, Ljutomer
 4. Bojan FEUŠ, Ljutomer
 5. Bojan KNUPLEŽ, Ljutomer
 6. Milica MIKUŽ, Ljutomer
 7. Alen SENČAR, Ljutomer
 8. Branko MULEC, Ljutomer
V II. volilni enoti:
 1. Janez VENCELJ, Stara cesta
 2. Saša POLAJNAR, Krapje
 3. Milko LEBARIČ, Šalinci
 4. Silva LOPUH,  Mota
 5. Kristian NEMEC, Presika
 6. Sandra VUČKO, Cven
 7. Roman ŽINKO,  Radomerje
V III. volilni enoti:
 1. Maja KOŠTI, Radoslavci
 2. Janez RADUHA, Cezanjevci
 3. Maksimiljan CVETKO, Drakovci
 4. Nina GREGORINČIČ, Zgornji Kamenščak
ZA ČLANICE IN ČLANE KS:

KS CEZANJEVCI:
 1. Janez RADUHA, Cezanjevci
 2. Franc GRUT, Branoslavci
 3. Nina GREGORINČIČ,  Zgornji Kamenščak
KS CVEN: 
 1. Sandra VUČKO, Cven
 2. Boro ZEMLJAK, Cven
 3. Silva LOPUH, Mota
 4. Andrej CIMERMAN, Mota
 5. Saša POLAJNAR, Krapje 75
KS KRIŠTANCI, ŠALINCI, GRLAVA:
 1. Milko LEBARIČ, Šalinci
KS LJUTOMER:
 1. Alen SENČAR, Ljutomer, Ormoška cesta
 2. Bojan KNUPLEŽ,  Ljutomer, Kajuhova ulica
 3. Jacqueline STERŽAJ,  Ljutomer, Prešernova ulica
 4. Ivan ŽNIDARIČ,  Ljutomer, Kidričeva ulica
 5. Adrijana NEMEC,  Spodnji Kamenščak
KS MALA NEDELJA:
 1. Maksimiljan CVETKO, Drakovci
KS RADOSLAVCI:
 1. Maja KOŠTI, Radoslavci
KS STARA CESTA
 1. Danica GOVEDIČ, Desnjak
 2. Silvester STAJNKO, Desnjak
 3. Miran VORŠIČ, Mekotnjak
 4. Marjana ŠTUHEC,Mekotnjak
 5. Boštjan NOVAK, Mekotnjak
 6. Janez VENCELJ, Stara cesta
 7. Andreja JESENIK, Stara cesta
 8. Branko MAGDIČ, Stara cesta
KS STROČJA VAS:
 1. Franc ŠČAVNIČAR, Nunska Graba
 2. Kristian NEMEC, Presika
 3. Janja BELCL, Podgradje
 4. Mitja BABIČ, Podgradje
 5. Denis POTOČNIK, Rinčetova Graba
KS ŽELEZNE DVERI:
 1. Dejan VNUK, Ilovci
 2. Borut VAJDA, Plešivica
 3. Roman ŽINKO, Radomerje
 4. Matevž KOSEC, Radomerščak
 5. Breda CIMERMAN, Slamnjak
 6. Samo BELEC, Železne dveri 
Naročnik oglasa je Stranka mladih - zeleni Evrope, Lokalni odbor Ljutomer