Burno že na konstitutivni seji novega občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Zapletlo se je pri imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Branko Košti, četrtek, 13. december 2018 ob 19:08
Konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

V sredo, 12. decembra, se je odvila konstitutivna seja novoizvoljenega občinskega sveta Občina Sv. Jurij ob Ščavnici, kateri je predsedoval najstarejši občinski svetnik Mirko Ljubec.

Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana, je podal predsednik Marko Ajlec. Po krajši prekinitvi seje, potrebni za delo Komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana, je komisija potrdila mandate vsem enajstim članom OS (Slavici TrstenjakBranku DomajnkuSimonu VeberičuIvu BelecuJanezu KosijuValentini MariničAlojzu ŠtuhecuIvanu FrasuSrečku HecluMirku LjubecuDarku Trbucu) in ugotovila, da ja bil za župana izvoljen Antona Slana.

Zapletlo se je pri šesti točki dnevnega reda, ob imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Novoizvoljeni župan Anton Slana je predsedujočemu vskočil v besedo in oporekal navedeni točki, češ »da predlagani dnevni red in del priloženega gradiva ni v skladu s pripadajočimi pravnimi podlagami, gotovo pa v popolnem nasprotju s Poslovnikom Občinskega sveta občine Sveti Jurij ob Ščavnici in Smernicami oziroma Pojasnili o nujnih aktivnostih po glasovanju na rednih lokalnih volitvah 2018«, konkretno: »v skladu z 11. in 12. členom Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, se predlog za člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI) oblikuje po konstitutiranju in nastopu novega sklica izvoljenih članov občinskega sveta ter župana«.

Za samovoljno vključitev v potek seje, si je novi župan prislužil opozorilo predsedujočega Mirka Ljubeca, kateri ga je tudi seznanil, da se mandat župana in članov OS pričenja šele naslednji dan, 13. decembra. Kljub opozorilu in pozivu novega župana, da naj seja OS poteka v skladu z zakonodajo in poslovnikom, so svetniki z minimalno večino šestih glasov, za člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za obdobje 2018 do 2022 potrdili Mirka Ljubeca, Ivana Frasa in Branka Domanjka.

Glede na opozorilo Ljubeca, da mandat nastopi šele naslednji dan, Anton Slana, ki je v preteklosti že vodil Občino Sv. Jurij, ni želel nagovoriti svetnikov, ampak bo to storil na prvi redni seji. Zaradi istega razloga tudi ni bila opravljena predvidena primopredaja med starim in novim županom.Več v Politika