Zelena koalicija - Manj politike, več življenja

Prlekija-on.net, torek, 5. oktober 2010 ob 19:154
Zelena koalicija - Manj politike, več življenja

Zelena koalicija - Manj politike, več življenja

»OKOLJSKA DEDIŠČINA«

Dvajset let delovanja beležimo v tem letu Zeleni Ljutomera, danes Zelena koalicija. Ljudje različnih pogledov, smo našli skupno točko, v spoštovanju narave in okoljske dediščine. Ni nam vseeno, kje in kako živimo. Mislimo globalno, delujemo lokalno. Ponosni smo na minulo delo tistih, ki so pričeli z aktivnostmi pred dvema desetletjema.

Danes nadaljujemo pomlajeni s ciljem, da izvajamo Občinski program varstva okolja za obdobje 2010 – 2015, ki je bil sprejet z velikim soglasjem občinskega sveta v mesecu februarju tega leta. Nekateri so takrat dvomili v izvedbo tega okoljskega programa, vendar se premika. Večji projekti že tečejo, vedno več je ljudi, ki želijo sodelovati, ker preprosto verjamejo, da je nekaj potrebno ukreniti. Ne gre za »zeleni trend«, program sloni na poglobljeni analizi, konkretnih dejstvih in ukrepih, ki jih je v tem petletnem obdobju potrebno izvesti.. Tudi zato vas vabimo na volišča. Ne gre za politiko, gre za zdrav in sproščen pogled na vse kar nas obdaja, kar je živo in v sebi nosi energijo. Za dobro vseh nas in tistih, ki prihajajo.

Za Zeleno koalicijo:
Bojan Pintarič

Naši cilji...

- Delo, stanovanje in kvaliteten življenjski prostor za vse
- Izvajanje občinskega programa varstva okolja 2010 - 2015
- Kolesarske steze
- Ustvariti ustrezno poslovno okolje za malo gospodarstvo in turizem
- Cestna in železniška ljutomerska obvoznica
- Energetsko samooskrbna občina
- Socialno podjetništvo
- Celovita pomoč socialno ogroženim in izvajanje programov preprečevanje zasvojenosti
- Ekološka pridelava hrane za celotno pokrajino
- Ustrezna oskrba in nega starejših na domu
- Preprečevanje nasilja nad ogroženimi sloji občanov
- Štipendije vsem uspešnim študentom

Zelena koalicija

Naši kandidati za Občinski svet:

1. volilna enota

1 Bojan Pintarič
2 Zoran Marko
3 Monika Karlovčec
4 Rajko Mlinarič
5 Erna Fišinger
6 Marko Jerebič
7 Bojan Kukolj
8 Stanko Feuš

2. volilna enota

1 Darko Fijavž
2 Marjana Vrabelj
3 Branka Balažic
4 Daniel Kovačič

3. volilna enota

1 Marjan Kosi
2 Brigita Slana
3 Janez Špindler

Zelena koalicija

Zelena koalicija

Naročnik oglasa je Zelena koalicija, Občinski odbor Ljutomer