Župani pomurskega regijskega sveta Združenja občin Slovenije za aktivno sodelovanje z državo

Zavzeli so se tudi za aktivno vlogo združenja pri ustanavljanju pokrajin, saj Slovenija brez njih izgublja pomemben razvojni inštrument

Prlekija-on.net, ponedeljek, 7. januar 2019 ob 16:53
Konstitutivna seja županov pomurskega regijskega sveta

Konstitutivna seja županov pomurskega regijskega sveta

Župani pomurskega regijskega sveta so se srečali na svoji konstitutivni seji. Na dnevnem redu seje je bil med drugim pregled dela Združenja občin Slovenije (ZOS) v preteklem mandatnem obdobju in oblikovanje smernic dela združenja v prihodnje ter poziv Vladi RS k tvornem sodelovanju. Prav tako pa so člani pomurskega regijskega sveta imenovali dva predstavnika v Predsedstvo ZOS.

Župan Občine Razkrižje Stanko Ivanušič je uvodoma pozdravil člane regijskega sveta in jim čestital ob izvolitvi. Članom sveta je predstavil razvoj občine v preteklem mandatnem obdobju in to kako je odločitev Arbitražnega sodišča vplivala na življenje ljudi oz. kakšne so njene posledice. Združenje občin Slovenije podpira čimprejšnjo realizacijo zavez države na področju arbitražne razsodbe, predvsem uresničitev zaveze, ki se tiče ureditve obmejne cestne infrastrukture.

Generalna sekretarka Združenja občin Slovenije je predstavila delo Združenja občin Slovenije v preteklem mandatnem obdobju in izpostavila pomen združenja kot aktivnega predstavnika občin napram države. Kako aktivno je združenje pri zagovarjanju interesov občin, je zelo dobro vidno pri vsakoletnih pogajanjih z Vlado RS o višini povprečnine. ZOS se vedno zavzema za ohranitev investicijskih sredstev, do katerih so občine upravičene na podlagi 21. člena Zakona o financiranju občin. Vedno je to pogoj za sklenitev dogovora o višini povprečnine. Predstavila je tudi vizijo dela združenja v prihodnje, predvsem zastopanje interesov srednjih in manjših občin.

V razpravi so se člani regijskega sveta zavzeli za konstruktivno sodelovanje z Vlado RS, predvsem v smislu izvedbe zavez iz dogovora o višini povprečnine iz leta 2019. Prav tako so pozvali Vlado RS in druge pristojne službe k racionalnemu sprejemanju zakonodaje, ki vpliva na delo občin oz., da naložene naloge finančno ovrednoti in jih vključi v izračune za višino povprečnine za prihodnja leta.

Zavzemanje za aktivno vlogo združenja pri ustanavljanju pokrajin

Prav tako so se člani pomurskega regijskega sveta zavzeli za aktivno decentralizacijo države, ki bo pripomogla k skladnejšemu razvoju Slovenije. Zavzeli so se tudi za aktivno vlogo združenja pri ustanavljanju pokrajin, saj Slovenija brez njih izgublja pomemben razvojni inštrument.

Spregovorili so tudi o že sprejeti Strategiji razvoja lokalne samouprave in pozvali vlado, da jo vrne v obravnavo občinam in njihovim združenjem, po uskladitvi pa jo obravnava in sprejme Državni zbor RS.

Zavzeli so se za spremembo določil Zakona o financiranju občin, ki dopuščajo vladi, da sprejme višino povprečnine brez dogovora z občinami. Spremembe naj gredo tudi v smeri priporočil Sveta Evrope.

Odkar funkcija župana in poslanca nista združljivi, so videti posledice tudi pri pripravi različnih razpisov in projektov, zato se Združenje občin Slovenije zavzema za spremembo zakonodaje, ki ureja nezdružljivost županske funkcije s poslansko in funkcijami v nadzornih svetih javnih zavodov, podjetij, agencij ter skladov. Združenje občin Slovenije tudi predlaga, da se z zakonom vključi vse predstavnike lokalnih skupnosti v vse delovne in pogajalske skupine, ki se pogajajo znotraj organov EU-ja o finančni perspektivi.