Socialna pomoč se mora vrnit!

Domača zgodba o socialni (ne)pomoči

Prlekija-on.net, petek, 8. oktober 2010 ob 07:578
Denar

Denar

Zgodba o socialni pomoči, ki jo dediči morajo vrniti po smrti najbližnjega, ki smo jo prejeli v uredništvo.

"A ste slišali, da se socialna pomoč, ki ste jo dobivali, mora vrnit državi po vaši smrti? Vrnit jo morajo dediči, ki dedujejo po vas."

7. Člen 128 ZD določa:

(1) Dedovanje premoženja osebe, ki je uživala socialno ali drugo pomoč družbene skupnosti, se omeji do višine vrednosti prejete pomoči. Ta omejitev se izvede tako, da del zapustnikovega premoženja, ki ustreza vrednosti prejete socialne ali druge pomoči družbene skupnosti, postane družbena lastnina.

(2) Premoženje, ki postane družbena lastnina, se s sklepom sodišča izroči družbenopravni osebi, ki je pomoč dala. Če se mora to premoženje, v skladu z veljavnimi predpisi, izročiti drugi družbenopravni osebi, je ta dolžna izplačati vrednost zapustniku dane socialne ali druge pomoči družbenopravni osebi, ki je pomoč dala.

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena sodišče odloči, da dedujejo dediči vse zapustnikovo premoženje, če se ti, v soglasju z družbenopravno osebo, ki je dajala zapustniku socialno ali drugo pomoč, obvežejo tej povrniti vrednost dane pomoči.

"Na te stvari bi morali na Socialnem povedat, tega pa nikjer ne povejo in nikjer na odločbi ne piše. Ko prideš na zapuščinsko na sodišče, te pa zadene skoraj kap, ko veš, da moraš po človeku, ki ti je bil med najdražjimi, plačat državi tisto, kar je pred leti dobival, kot socialno pomoč. Po moje bi bilo boljše, da bi na Socialnem rekli, da to ni pomoč, ampak nek kredit, ki ti ga posodijo in se po smrti mora vrnit, v denarju ali pa kot nepremičnina. Zakaj niso na to ljudje, ki pridejo na Socialno opozorjeni???"