Na konstitutivni seji potrdili mandate županji in članom OS Občine Ljutomer ter imenovali KMVVI

Imenovali so Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Ljutomer, v kateri pa lista, ki je na volitvah prejela največ glasov volivcev, nima svojega predstavnika

Prlekija-on.net, četrtek, 10. januar 2019 ob 08:063
Konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer

Konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer

V sredo, 9. januarja, je v Ljutomeru potekala 1. konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer, ki jo je vodil najstarejši izmed članov OS, Jože Klemenčič. Na seji je najprej predsednik Občinske volilne komisije Jožef Panič predstavil poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana.

Imenovali so tudi mandatno komisijo za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta ter ugotovitve izvolitve župana. Komisija, ki so jo sestavljali Niko Miholič (Neodvisna lista z Olgo in ekipo sr(e)čno naprej!), Ludvik Rudolf st. (Lista mladih) in Sara Karba (SMC), je ugotovila, da ni bilo pritožb, zato so potrdili mandate članic in članov Občinskega sveta Občine Ljutomer. V mandatnem obdobju 2018-2022 so tako bili potrjeni člani OS v naslednji sestavi: mag. Olga KarbaNiko Miholič, Janko Špindler, Saša Polajnar, Jože Panič, Manja Gospodarič in Silvester Perko (vsi Neodvisna lista z Olgo in ekipo sr(e)čno naprej!), Franjo Karlovčec, Dejan Karba, Ciril Magdič (vsi SD), Sara Karba, Matevž Kaučič, Dejan Kaučič (vsi SMC), Jože Klemenčič, Slavica Sunčič (oba DeSUS), Srečko Žižek, Marta Mihorič (oba SDS), mag. Tomislav Nemec (SLS), Mira Rebernik Žižek (NSi), Maksimiljan Gošnjak (LMŠ) in Ludvik Rudolf st. (Lista mladih). Mag. Olga Karba, ki je bila izvoljena kot svetnica in tudi kot županja, se je mandatu svetnice odrekla, saj sta funkciji župana in svetnika nezdružljivi. Mandat je tako prešel na naslednjega kandidata Neodvisne liste z Olgo in ekipo sr(e)čno naprej!, to je Darinka Budna.

Na seji so imenovali tudi Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI) Občine Ljutomer. Niko Miholič je povedal da "v skladu s priporočili Ministrstva za javno upravo, Službe za lokalno samoupravo štev.: 041-1/2018 z dne 20.11.2018 predlagam tajno glasovanje in v skladu s 1. odstavkom 30. člena Zakona o lokalni samoupravi Neodvisna lista Olge Karba daje predlog za imenovanje komisije v naslednji sestavi": Manja Gospodarič, Jože Panič, Stanislav Perko (vsi Neodvisna lista z Olgo in ekipo sr(e)čno naprej!), Ciril Magdič (SD), Dajan Kaučič (SMC), Slavica Sunčič (DeSUS) in Marta Mihorič (SDS). Predlog je obrazložil: "iz priporočila MJU, Služba za lokalno samoupravo štev.: 041-1/2018 z dne 20.11.2018 izhaja, da sestava komisije praviloma odraža politična razmerja v občinskem svetu in tudi sami smo prepričani, da je edino prav, da sledimo volji volivcev."

Predlog za sestavo komisije je podal tudi Ciril Magdič (SD): Dejan Karba (SD), Sara Karba (SMC), Jože Klemenčič (DeSUS), Srečko Žižek (SDS), Maksimiljan Gošnjak (LMŠ), Mira Rebernik Žižek (NSi) in mag. Tomislav Nemec (SLS) ter predlagal javno glasovanje. Predlog Miholiča ja nato bil zavrnjen s 7 glasovi ZA in 14 PROTI, predlog Magdiča pa potrjen s 13 glasovi ZA, ostali so se glasovanja vzdržali. S tem lista, ki je na volitvah prejela največ glasov volivcev, nima svojega predstavnika v komisiji.

Županja je ob tem imenovala tudi dva podžupana, to sta Janko Špindler in Niko Miholič, ob koncu pa so vsi še slovesno prisegli.

Celotno sejo si lahko ogledate v spodnjem videu.