LAS Prlekija objavila 3. javni poziv, ki omogoča črpanje dobrih 370 tisoč evrov za razvoj podeželja

Poziv omogoča črpanje dobrih 370.000 evrov sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Prlekija-on.net, torek, 29. januar 2019 ob 15:41
Novinarska konferenca LAS Prlekija

Novinarska konferenca LAS Prlekija

Lokalna akcijska skupina (LAS) Prlekija je po uspešno zaključenih desetih projektih, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), objavila nov, 3. javni poziv. Z namenom javnosti podrobneje predstaviti omenjeni poziv ter jo obenem seznaniti z dokončnimi rezultati 1. javnega poziva LAS Prlekija ob zaključku izvajanja operacij, so v torek, 29. januarja, v prostorih Čebelarskega muzeja Tigeli v Veržeju organizirali novinarsko konferenco.

Na novinarski konferenci so spregovorili predsednik LAS Prlekija Stanko Ivanušič, predstavnik vodilnega partnerja LAS Prlekija Goran Šoster in gostiteljica Dragica Tigeli iz Čebelarskega muzeja Tigeli, kjer so uspešno zaključili enega od 10 projektov, odobrenih v 1. javnem pozivu LAS Prlekija.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev znaša dobrih 370 tisoč evrov

LAS Prlekija je 7. januarja 2019 objavila 3. javni poziv za izbor operacij (projektov) za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Prlekija, ki zajema osem občin med avstrijsko in hrvaško mejo na desnem bregu reke Mure. Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje operacij iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 373.290,53 EUR, delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša največ 70 %. Rok za predložitev vlog se izteče 28. februarja 2019.

LAS Prlekija, ki deluje na območju osmih občin v Prlekiji (Apače, Gornja Radgona, Radenci, Sv. Jurij ob Ščavnici, Veržej, Križevci, Ljutomer in Razkrižje), je po uspešno zaključenih 10 projektih, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), objavila nov, 3. javni poziv. Razpisan je v skladu s Strategijo lokalnega razvoja LAS Prlekija 2014-2020, ki predstavlja enega ključnih dokumentov lokalnega, trajnostnega razvoja območja LAS Prlekija in določa štiri strateške cilje, katere bo območje Prlekije uresničevalo preko dvajsetih ukrepov. V 3. javnem pozivu so sredstva razpisana v 12 različnih ukrepih, in sicer Bogatitev lokalne turistične ponudbe (U1), Inovativne pobude za izboljšanje pogojev gospodarjenja (U2), Vzpostavljanje kratkih oskrbnih verig (U5), Usposabljanja ponudnikov in potrošnikov (U6), Mreženje proizvajalcev (U8), Dogodki in aktivnosti za zdrav življenjski slog (U10), Kulturne prireditve (U11), Ohranjanje prleškega narečja (U12), Tradicionalne obrti in rokodelstvo (U13), Ohranjanje nesnovne kulturne dediščine (U14), Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (U15) in Medgeneracijska druženja (U19). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša največ 70 % in delež lastnih sredstev 30 %. Prijavitelji lahko predlagajo projekte za sofinanciranje samo v okviru enega izbranega ukrepa, njihova vsebina in vpliv pa lahko naslavljata več tematskih področij. Vodilni partner, Prleška razvojna agencija, bo do konca februarja izvedla 4 delavnice za pomoč pri pripravi vlog.

Spomnimo, 11. novembra 2016 je LAS Prlekija objavila 1. javni poziv, v katerem je bilo razpisanih 749.716,43 EUR sredstev za sofinanciranje iz sklada EKSRP. Na javni poziv je LAS Prlekija prejela 23 vlog, največ za ukrepa »Bogatitev lokalne turistične ponudbe« in »Vzpostavljanje rekreacijske infrastrukture«. Na predlog ocenjevalne komisije LAS Prlekija je Upravni odbor LAS Prlekija februarja 2017 potrdil deset operacij. Prleška razvojna agencija, vodilni partner LAS Prlekija, je nato vloge tehnično pripravila in jih v marcu 2017 posredovala na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP). Slednja je vse vloge potrdila v septembru 2017 in jim namenila sredstva v skupni višini 376.179,62 EUR. LAS Prlekija je do konca junija 2018 vložila na AKTRP 8 zahtevkov, avgusta še deveti zahtevek, vendar je LAS Prlekija prejela plačila iz EKSRP zgolj za štiri od desetih pravočasno zaključenih projektov v letu 2018.

»Prlekija ima velik potencial in odlične ideje«

Stanko Ivanušič, predsednik upravnega odbora LAS Prlekija je v uvodu med drugim povedal nekaj o sami LAS Prlekija, ki sedaj deluje na območju dveh Upravih enot, Gornja Radgona in Ljutomer z osmimi občinami, kjer živi dobrih 38 tisoč prebivalcev na površini 388 km2. Kot je povedal, je s projekti zadovoljen, nekoliko ga zgolj skrbi počasnost države pri povračilu sredstev ob zaključku projektov.

Goran Šoster, predstavnik vodilnega partnerja LAS Prlekija, je med drugim povedal: »Deset uspešno zaključenih projektov v okviru 1. javnega poziva LAS Prlekija, financiranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja dokazuje, da ima Prlekija velik potencial in odlične ideje, ki prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja. Ambiciozne cilje posameznikov, skupin in partnerstev, pomagamo uresničiti in jih umeščamo v celoto. Pridobitve, ki jih prinaša program razvoja podeželja so večje in daljnosežnejše tudi zaradi tega, ker motivirajo številne udeležence projektov in zberejo veliko lastnih sredstev in prostovoljskih delovnih dni za skupno dobro. V LAS Prlekija se učimo sprejemati uspehe vsakogar kot naš skupni uspeh«.

Dragica Tigeli, izvajalka projekta "Medena pot po čebelarskem muzeju", odobrenega na 1. javnem pozivu LAS Prlekija, je ob uspešnem zaključku projekta med drugim povedala: »S projektom smo nadgradili turistično točko Čebelarstvo Tigeli v Veržeju v smislu izobraževanja in osveščanja, predvsem mladih in šoloobveznih otrok, o pomenu čebelarstva v naravi in svetu. Tovrstne pomoči namenjene razvoju podeželja so zelo dobrodošle, kajti le na tak način si lahko utiramo pot, ki smo si jo zadali ter širši javnosti predstavimo svoje ideje«.