Sto sedmi občni zbor Čebelarskega društva Sv. Jurij ob Ščavnici

Čebelarji še vedno sledijo razlogom in ciljem, zaradi katerih so njihovi predniki leta 1912 ustanovili Čebelarsko društvo

Branko Košti, sreda, 6. februar 2019 ob 18:02
107. občni zbor ČD Sv. Jurij ob Ščavnici

107. občni zbor ČD Sv. Jurij ob Ščavnici

Na že 107. občnem zboru Čebelarskega društva Sv. Jurij ob Ščavnici, ki je potekal v nedeljo, 3. februarja v Gostišču Maja na Jamni, so se zbrali številni člani in članice društva, Medena kraljica Slovenije Valentina Marinič, župan Občine Sv. Jurij ob Ščavnici Anton Slana, podpredsednik ČZS Janez Vencelj, predsednik ČZMD Vlado Vogrinec, svetovalec pri JSSČ Jakob Madjar, predsednik društva Medena kraljica Slovenije Branko Bratinščak, veterinarka NVI Mateja Ratiznojnik, ravnatelj OŠ Sv. Jurij Marko Kraner in predstavniki čebelarskih društev Radenci, Peter Dajnko Gornja Radgona, Apače, Negova, Juršinci, Križevci pri Ljutomeru, Ljutomer, Cerkvenjak, Vitomarci ter TD Sv. Jurij ob Ščavnici.

Leto 2018 je bilo za slovenske čebelarje še posebej uspešno in prelomno, saj smo 20. maja tega leta, prav po zaslugi slovenskih čebelarjev, prvič praznovali Svetovni dan čebel, beseda čebela pa je bila izbrana za besedo leta v Sloveniji. To je uvodoma poudaril tudi predsednik ČD Sv. Jurij ob Ščavnici Vlado Žinkovič, kateri je v svojem obširnem kronološkem poročilu predstavil čebelarsko leto v smislu vremenskih pogojev za čebele in čebelarje. Preteklo leto je ocenil kot »povprečno leto po donosih in posebno leto po pogojih čebelarjenja, saj je narava vedno znova pokazala, kako nepredvidljiva je lahko«.

V nadaljevanju poročila je povedal, da jürjovški čebelarji še vedno sledijo razlogom in ciljem, zaradi katerih so njihovi predniki leta 1912 ustanovili Čebelarsko društvo Sv. Jurij, ti pa so bili: izobraževanje čebelarjev, prenos čebelarskega znanja na mlajše rodove, druženje čebelarjev, skrb za naravo, dodali pa so še nekatere nove, da so lahko zadostili potrebam današnjega časa. Društvo je posebno skrb namenilo izobraževanju članov, zdravljenju in krmljenju čebel, za kar so poskrbeli s skupno nabavo zdravil in sladkorja, predsednik in dva mentorja vodita šolski čebelarski krožek, katerega obiskuje 9 učencev. Posebno skrb posveča tudi novim članom, katerim za začetek čebelarjenja podelijo nove čebelje panje, katere naselijo s čebeljimi roji, ki jih podarijo člani društva. Doslej je društvo novim članom podelilo že 48 panjev. Čebelarji skozi leto s svojo dejavnostjo sodelujejo tudi na občinskih prireditvah, kjer se s svojimi čebeljimi pridelki predstavijo na svoji stojnici. Sicer pa je bilo poročilo predsednika tako obširno in izčrpno, da vsega ni mogoče zajeti v reportaži.

Zbor so pozdravili v začetku našteti gostje, ki so pozdravili dobro delovanje društva in mu zaželeli uspešno delo, zaključili pa so ga s podelitvijo priznanj in spominskih panjskih končnic. Odlikovanje Antona Janše III. stopnje sta prejela: Lovro Šijanec in Patricija Sever. Panjske končnice za življenjske jubileje so prejeli: za 50-letnico Branko Gerlica in Robert Rantaša; za 60-letnico Lovro Šijanec; za 70-letnico Jože Zemljič in Franc Grošelj, ter za 80-letnico Ludvik Kramberger. V društvo so sprejeli tudi 10 novih članov.