Kultura v vrtcu Križevci

Po vrtcu se je večkrat zaslišala Zdravljica

Prlekija-on.net, sobota, 9. februar 2019 ob 09:21
Kultura v vrtcu Križevci

Kultura v vrtcu Križevci

V vrtcu otroke seznanjamo s KULTURO, ki je širok pojem in zajema različna področja: bralno kulturo, dediščino, glasbeno in likovno umetnost, uprizoritvene umetnosti (gledališče, lutke, sodobni ples...) in avdiovizualno kulturo. Otrok izumlja in odkriva, ko ustvarja jezikovne strukture, artikulira vsebine, ko si zamišlja in oblikuje sliko, pesem, igro, ples, predmet.

Temelj naše identitete je slovenski jezik, vključno z narečjem. Strokovni delavci v vrtcu imamo možnost, da pri otrocih krepimo državljansko vzgojo tudi s praznovanjem državnih praznikov. Tako smo se v našem vrtcu cel teden pripravljali na praznovanje slovenskega kulturnega praznika. Spoznavali smo slovensko, evropsko in križevsko zastavo, globus, zemljevid Slovenije in naše občine.

Osrednji dogodek je potekal v torek, ko smo v vrtcu pripravili kulturno prireditev. Slovensko himno nam je zapela osnovnošolka Lucija Divjak. Predstavil se nam je vrtčevski pevski zbor. Osrednji gost je bil priznan kulturnik, teksopisec in pesnik v prleškem narečju g. Marko Kočar. Otroci so prisluhnili pesmicam in se nasmejali ob doživetih recitacijah, kjer literarni junaki med drugim vrtajo po nosu in iščejo kita v reki Muri.

Ko omenjamo kulturo v vrtcu ne moremo in ne smemo mimo kulture našega naroda. Najprej spoznavamo običaje in značilnosti svojega kraja. Otroci so si ogledali doprsni kip dr. Matije Slaviča, ki je ena najpomembnejših zgodovinskih osebnosti v naši pokrajini in Prlek, ki je eden izmed najzaslužnejših, da Prekmurci spadajo k Sloveniji. Otroci so se odpravili tudi na občino Križevci, kjer jih je prijazno sprejel naš župan mag. Branko Belec, ki jim je podaril in predstavil zastavi, simbola naše države in občine ter poskrbel, da so otroci obisk doživeli kot prijeten in poučen dogodek.

Po vrtcu se je večkrat zaslišala Zdravljica. Naučili smo se, da se ob poslušanju himne vstane in po koncu nikoli ne ploska. Prisluhnili smo Prešernovi poeziji in se seznanili z njegovim življenjem. Ugotovili smo tudi, da včasih niso imeli barvic in svinčnikov za pisanje ter risanje, zato so otroci portret Franceta Prešerna ter Matije Slaviča upodobili kar z ogljem, tako kot so risali včasih. Preizkusili smo se tudi v pisanju z račjim peresom in tako na malo drugačen način, urili grafomotoriko. Pripravili smo likovno razstavo in dela vrednotili s pomočjo vzgojiteljic.

Ob seznanjanju s kulturo lastnega naroda, otroke seznanjamo tudi z medkulturnimi razlikami. Vsi v vrtcu ustvarjamo okolje, kjer imajo vsi otroci enake možnosti za vključevanje v dejavnosti, kjer obstaja spoštovanje drugačnosti in medsebojna strpnost. Veliko aktivnosti namenimo kulturi odnosov, saj se zavedamo, da bodo le na tak način naši otroci postali dobri državljani Republike Slovenije.

Vrtec Križevci