V Ljutomeru ustanovili prvi regionalni odbor Socialistične partije Slovenije

Zbrali so se člani izvenparlamentarne politične stranke Socialistične partije Slovenije (SPS) iz Štajerske in Prekmurja ter ustanovili prvi regionalni odbor stranke

Prlekija-on.net, nedelja, 24. februar 2019 ob 17:194
Tadej Trček in Igor Nemec

Tadej Trček in Igor Nemec

V soboto, 23. februarja, so se v Ljutomeru zbrali člani izvenparlamentarne politične stranke Socialistične partije Slovenije (SPS) iz Štajerske in Prekmurja ter ustanovili prvi regionalni odbor stranke. Prisotni so bili člani iz Ljutomera, Murske Sobote, Maribora in Ptuja, za ta korak pa so se v stranki odločili, ker je v sedmi in osmi volilni enoti članstvo razpršeno in bodo s tem vse člane na tem območju vezali na ta na novo ustanovljeni odbor.

Na ustanovitvi sta bila prisotna generalni sekretar stranke Tadej Trček in generalni podsekretar Igor Nemec, ki sta v uvodu spregovorila o dejavnostih stranke v minulem letu, minulih parlamentarnih volitvah ter o načrtih stranke za naprej. Člani stranke iz Štajerske in Prekmurja, ki bodo od sedaj združeni v regionalni odbor so se ob tem dogovorili za aktivnosti, ki jih bodo izpeljali v tem letu na tem območju. Sedež odbora bo sicer v Murski Soboti, kjer že uspešno deluje lokalni odbor.

Tadej Trček:

»Edini in neposredni naslednik ideje Josipa Broza Tita«

Levičarji, združeni v Socialistični partiji Slovenije, ki ima svoj sedež v Kamniku, svoj navdih vidijo v pokojnem jugoslovanskem voditelju Josipu Brozu Titu, na uradni spletni strani pa navajajo, da je SPS utemeljena na zgodovinskem dosežku jugoslovanskih komunistov v borbi proti fašizmu in staremu kapitalističnemu redu v 2. svetovni vojni in povojni izgradnji socializma v Jugoslaviji. "Socialistična Partija Slovenije je edini in neposredni naslednik ideje Josipa Broza TITA in Jugoslovanstva v Slovenskem prostoru. Temelj delovanja je spoštovanje Partizanskega boja, jugoslovanstvo, panslavizem, antiimperializem, antikolonializem, ideje bloka Neuvrščenih".

Zavzemajo se za socialno politiko, ki temelji na načelu solidarnosti, načelu pravičnosti, načelu enakosti ter načelu enakih možnosti. Zavzemajo se za regulirano ekonomijo in gospodarstvo, ki temelji na delu kot primarnem faktorju delitve.

Med drugim se zavzemajo za izstop iz Evropske unije, zveze NATO, ponovno uvedbo vojaškega roka, odpravo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, legalizacijo marihuane v medicinske namene, sodelovanje s slovanskimi narodi po principu panslavizma, krepitev sodelovanja z državami nekdanje Jugoslavije, Rusijo in Kitajsko, prepoved gensko spremenjenih organizmov in ohranjanje Titovih političnih tradicij.

Za spremembo ustave in uvedbo polpredsedniškega sistema

V svojem programu navajajo tudi spremembo ustave in uvedbo polpredsedniškega sistema po francoskem vzoru, zavzemajo se za nacionalizacijo kapitala sumljivega izvora, ustanovitev finančne policije, za strogo ločitev cerkve od države in obdavčitev cerkve, iz državnih podjetij bi umaknili vse politično nastavljene kadre. Uvedli bi nekdanji SDK (Služba družbenega knjigovodstva), FURS pa bi lahko zasegel premoženje nezakonitega izvora. Reformirali bi šolski sistem in namesto točkovnega sistema uvedli sprejemne izpite. Zavzemajo se tudi za samooskrbo s hrano in ekološko kmetijstvo, za zaščito domačih proizvajalcev pa bi uvedli carine.

"Pri dosegu zastavljenih ciljev smo nepopustljivi in brezkompromisni, vendar delujemo v skladu z ustavno in zakonsko ureditvijo Republike Slovenije. Naše mnenje je, da če združimo dobre stvari prejšnjega sistema in dobre stvari sedanjega sistema, lahko naredimo moderno socialno državo nove dobe. Vemo, da smo Slovenci tega sposobni in da je to naša edina opcija za boljše življenje," lahko preberemo na njihovi uradni spletni strani.

Podali predlog za obdavčitev verske skupnosti in ukinitev financiranja

V SPS so ob zadnjih dogodkih strogo obsodili govor predsednika parlamenta Evropske unije Antonia Tajanija v Bazovici, pred kratkim pa so na Vlado Republike Slovenije podali predlog, po katerem bi se obdavčilo verske skupnosti in ukinilo financiranje verskih skupnosti s strani države. Oktobra 2018 je SPS začela tudi kampanjo za umik priznanja Republike Kosovo s strani Republike Slovenije, kjer med drugim navajajo, da je Slovenija leta 2008 storila veliko napako s priznanjem neodvisnosti dela teritorija Srbije.

Z ustanovitvijo regionalnega odbora bo odslej Socialistična partija Slovenije bolj prisotna tudi na našem območju.