Gibam se, zdravo jem in se odvajam od kajenja

V Centru za krepitev zdravja Gornja Radgona se vedno nekaj dogaja

Prlekija-on.net, ponedeljek, 25. februar 2019 ob 11:30
Preventivni program proti debelosti

Preventivni program proti debelosti

Osnovna šola Gornja Radgona je gostila srečanje udeležencev nove intervencije v sklopu projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, in sicer z namenom, da se predstavi program Družinske obravnave debelosti otrok in mladostnikov, in da se predstavi celoten tim, ki bo sodeloval pri obravnavi. Čezmerno prehranjeni in debeli otroci imajo pomembno večje tveganje, da bodo debeli tudi kot odrasli, in da bodo kasneje razvili zaplete debelosti, ki pa so lahko prisotni tudi že pri otrocih in mladostnikih. Da bi bila obravnava uspešna, je čezmerno prehranjene otroke in mladostnike nujno prepoznati zgodaj in jih usmeriti v za njihovo starost in razvoj primerne terapevtske skupine.

Kot pravi vodja Centra za krepitev zdravja (CKZ) ZD Gornja Radgona, Slavica Mencinger, dipl. med. sestra, je družinska obravnava debelosti otrok in mladostnikov nova intervencija na področju obvladovanja in zdravljenja debelosti na primarni zdravstveni ravni. Cilj programa je sprememba življenjskega sloga oz. naučiti otroke in njihove starše zdravega prehranjevanja in jih spodbujati gibanju, kar bo imelo dolgoročen učinek na uravnavanje telesne teže. V timu za obravnavo ogroženih otrok sodelujejo: pediater, psiholog, dietetik, kineziolog in dipl. med. sestra. Vodji projekta sta projektni pediatrinji Vladana Đurić Kosič, dr. med. spec. pediater, in Maja Klemenčič, dr. med. spec. pediater. V projekt je vključeno 20 otrok tretjih razredov in 14 otrok šestih razredov iz OŠ Gornja Radgona in OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici. Program traja do konca leta 2019. Planirano je 10 tematskih skupinskih delavnic za otroke in starše posebej, pri dietetiku in psihologu, ter enkrat tedensko telovadba pod vodstvom kineziologa. Slednji v sodelovanju s športnim pedagogom pripravi načrt telesne dejavnosti otroka za celo leto, ki vključuje program športne vadbe in drugo telesno dejavnost otroka. Po potrebi se vzporedno s skupinskimi srečanji posamezni strokovnjaki lahko odločijo tudi za individualne posvete s posameznimi otroki in njihovimi starši. Pediater opravi kontrolne preglede prvi mesec po skupinskem srečanju, nato pa na vsaka dva meseca do konca leta 2019.

"Upamo, da se bodo aktivnosti družinske obravnave debelosti nadaljevale tudi po zaključenem projektu in da bodo dostopne vsem otrokom in mladostnikom, ki bodo izpopolnjevali kriterije za vključitev", nam je povedala Slavica Mencinger, ki dodaja, da so podatki o debelosti otrok na območju Gornje Radgone, podobno kot v celotni pomurski regiji, precej zaskrbljujoči. "Za otroke in mladostnike lahko podatek o telesni prehranjenosti in gibalnih sposobnostih razberemo tudi iz športno-vzgojnega kartona SLOfit. Rezultati za posamezne občine iz UE Gornja Radgona, so gotovo zaskrbljujoči, zato lahko samo upamo in želimo, da se bodo aktivnosti nadaljevale tudi po zaključenem projektu in bodo dostopne vsem otrokom in mladostnikom, ki bodo izpolnjevali kriterije za vključitev".

Na CKZ ZD Gornja Radgona smo tudi izvedeli, da tam potekajo tudi številne druge preventivne aktivnosti, ne le za otroke in mladostnike temveč tudi za odrasle. Tako imajo še nekaj prostih mest za Šolo zdravega hujšanja. Za marec napovedujejo tudi začetek delavnic na teme: »Gibam se«, »Zdravo jem« in »Odvajanje od kajenja«. Trenutno tečejo tudi delavnice »Spoprijemanje s stresom, depresijo in tesnobo«. Naslednji termini bodo na voljo že v drugi polovici marca. Sicer pa zainteresirani občani si lahko vse preventivne aktivnosti CKZ Gornja Radgona, ogledajo tudi na novi FB strani »Center za krepitev zdravja Gornja Radgona«.Več v Kultura in izobraževanje