Občina Ljutomer išče direktorja Občinske uprave

S 1. marcem je Občina objavila javni natečaj za zasedbo položajnega delovnega mesta - direktor Občinske uprave

Prlekija-on.net, torek, 5. marec 2019 ob 18:061
Občina Ljutomer

Občina Ljutomer

Občina Ljutomer je na svoji spletni strani objavila javni natečaj za zasedbo položajnega delovnega mesta - direktor Občinske uprave. Kot je znano, je Občina brez direktorja oz. direktorice od lanskega julija, ko je dotedanja direktorica uprave dr. Tatjana Fulder zapustila Občino Ljutomer in se preselila na novo delovno mesto v eno izmed podjetij na radgonskem območju.

Županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba, je takrat povedala, da do volitev ne bodo iskali novega direktorja, pooblastila za vodenje in odločanje v upravnih zadevah pa so bila porazdeljena med vodje oddelkov občinske uprave Alešu Vaupotiču, Angelci Lukman in Damijani Belcl.

Delovno mesto direktor občinske uprave je uradniško delovno mesto na položaju, pri katerem se pogoji za zasedbo delovnega mesta določijo glede na uradniški naziv sekretar. Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, mora kandidat, ki se bo prijavil na prosto delovno mesto, izpolnjevati pogoje, da ima univerzitetno ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem (druga bolonjska stopnja) pravne, ekonomske, upravne smeri, najmanj 7 let delovnih izkušenj, znanje uradnega jezika, državljanstvo Republike Slovenije, opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv, strokovni izpit iz upravnega postopka, funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov, ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Več o natečaju najdete tukaj.