Novo vodstvo KORK Ljutomer

Vsi člani so prostovoljci, ki že vrsto let veliko svojega prostega časa posvečajo predvsem humanitarnim dejavnostim

Benjamin Vučko, torek, 12. marec 2019 ob 07:53
Člani že vrsto let veliko svojega prostega časa posvečajo predvsem humanitarnim dejavnostim, kot so priprava in delitev paketov socialno ogroženim

Člani že vrsto let veliko svojega prostega časa posvečajo predvsem humanitarnim dejavnostim, kot so priprava in delitev paketov socialno ogroženim

Krajevna organizacija Rdečega križa Ljutomer (v nadaljevanju KORK Ljutomer) je v začetku tega leta izvedla konstitutivno sejo novega vodstva. Od predsedovanja se je tako poslovil dosedanji predsednik Miro Marinič, za novo predsednico KORK Ljutomer pa je bila izvoljena Natalija Vučko Ilčenko. Podpredsednica je postala Martina Domanjko, ki je hkrati tudi podpredsednica Območnega združenja RK Ljutomer (OZRK), operativni vodja Damjan Bogdan, tajnik Miro Marinič, blagajnik pa Rastko Gracin. Ostale naloge so prevzeli še Roman Markrab kot predstavnik za odnose z mediji in Sanja Horvat kot pomočnica tajnika. Za članici nadzornega odbora KO RK Ljutomer pa sta bili imenovani Pavla Hajnal in Jaruška Črnjavič.

KORK Ljutomer je ena izmed 24 krajevnih organizacij OZRK Ljutomer in hkrati tudi najštevilčnejša. Vsi člani so prostovoljci, ki že vrsto let veliko svojega prostega časa posvečajo predvsem humanitarnim dejavnostim, kot so priprava in delitev paketov socialno ogroženim, pomoč starejšim občanom, zbiranje oblačil in pomoč v skladišču na sedežu Območne organizacije na Kajuhovi 2, pomoč pri izvedbi krvodajalskih akcij v Ljutomeru, polega tega pa se udeležujejo še nekaterih drugih humanitarnih akcij in prireditev, ter tudi raznih predstavitev, demonstracij, opravljajo pa tudi naloge na področju zaščite in reševanja. V sklopu organizacije pa zelo uspešno deluje tudi ekipa prve pomoči (v kateri sodelujejo tudi člani drugih krajevnih organizacij), ki se redno udeležuje vsakoletnih usposabljanj, preverjanj in prikazov na tem področju.

Število socialno ogroženih občanov se povečuje

Žal se tudi KORK Ljutomer velikokrat ubada s pomanjkanjem finančnih sredstev, brez katerih pa na žalost ne gre. Tako si prizadevajo največ le-teh pridobiti z vsakoletnim pobiranjem članarine (ki se bo letos začela v spomladanskem času), prostovoljnimi prispevki pravnih in fizičnih oseb ter z raznimi donacijami. Poleg tega se soočajo tudi z upadom števila prostovoljcev, saj zanimanje za humanitarno dejavnost - posebej med mladimi - iz leta v leto upada, število socialno ogroženih občanov pa se na žalost povečuje.

Prav zato si je novo vodstvo v svojem programu dela za obdobje 2018 - 2022 zastavilo nadaljevanje svojega humanitarnega poslanstva, še posebno pozornost pa bo posvečalo k še intenzivnejši promociji organizacije in vključevanju novih članov ter prostovoljcev v KORK Ljutomer.

Kljub vsemu pa novo vodstvo zagotavlja, da bo tudi v prihodnosti njihova prva naloga in temeljno poslanstvo ostala skrb za najšibkejše in najranljivejše kategorije ljudi v našem okolju in to ne glede na narodnost, barvo kože, starost ter versko, politično ali spolno usmerjenost, saj bi vsakršno razlikovanje na podlagi naštetih dejavnikov pomenilo kršitev temeljnih načel in zavez te humanitarne organizacije.