Napovedali zvišanje starostne meje za upokojitev na 67 let

Starostna meja se postopno podaljšuje samo za tiste, ki ne bodo imeli 40 let pokojninske dobe

Prlekija-on.net, sreda, 13. marec 2019 ob 11:571
Predlagane spremembe je predstavila ministrica mag. Ksenija Klampfer

Predlagane spremembe je predstavila ministrica mag. Ksenija Klampfer

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo predloge spremembe treh zakonov, in sicer predloge sprememb Zakona o socialno varstvenih prejemkih, predloge sprememb Zakona o urejanju trga dela in predloge sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem varstvu. Predlagane spremembe je predstavila ministrica mag. Ksenija Klampfer.

Ministrica je kot ključne razloge za spremembe navedla izboljšanje socialne zaščite ranljivih skupin, kot so določene kategorije upokojencev, brezposelnih oseb in oseb, ki so socialno ogrožene. Razlog za spremembe so tudi neugodna demografska gibanja, staranje prebivalstva in nizka stopnja delovne aktivnosti in hitrejša aktivacija.

Med spremembami pokojninske zakonodaje je ministrica izpostavila postopen dvig odmernega odstotka in s tem zagotovitev višjih pokojnin za nove upokojence.

Predvidena je določitev odmernega odstotka za 40 let dopolnjene pokojninske dobe za oba spola v višini 63 % (postopen šestletni dvig moških in zaustavitev padanja žensk) ter dodaten odmerni odstotek za skrb za otroke v višini 1,25 %. Kot sporočajo iz ministrstva naj bi leta 2025 nove pokojnine starostnih upokojencev z dopolnjenimi 40 leti pokojninske dobe v povprečju bile višje za približno 8 %.

Dvig odmernega odstotka bo zagotovil višjo odmero vseh starostnih, vdovskih, invalidskih in družinskih pokojnin ter nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Zvišanje navedenih pokojnin in nadomestila bodo v povprečju med 5 % in 15 % (odvisno od posamezne kategorije).

Spremembe ZPIZ-2 bodo predvidoma zajele tudi spremembe zavarovalne osnove za plačilo prispevkov od regresa za letni dopust, s čimer se bo razbremenil regres za letni dopust, saj do 100% višine povprečne plače od le-tega ne bi bilo potrebno plačati prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Višina regresa za letni dopust, od katere se ne plačujejo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, se iz sedanjih 70 % zviša na 100 % povprečne plače.

Upokojencem bo po izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev (ob upoštevanju ustreznih varovalk) omogočeno prejemanje dela oziroma po določenem času celotne pokojnine ob pogoju plačevanja vseh prispevkov za socialna zavarovanja.

40 let pokojninske dobe dovolj in ta pogoj ostaja nespremenjen

Z namenom izboljšanja socialne varnosti upokojencev ter deloma kot odziv na demografske trende se predlaga postopno zviševanje pogoja starosti, za tiste, ki nimajo 40 let delovne dobe, za 2 meseca na leto do 67 let (2034). Ob tem je ministrica mag. Ksenija Klampfer izrecno poudarila, da je 40 let pokojninske dobe dovolj in da ta pogoj ostaja nespremenjen. Starostna meja se postopno podaljšuje samo za tiste, ki ne bodo imeli 40 let pokojninske dobe.

Določene spremembe so predlagane tudi pri zakonu o urejanju trga dela, med drugim se predlaga zvišanje najnižjega nadomestila za primer brezposelnosti na 530,19 EUR (1. bruto), kar predstavlja 392,75 EUR neto in se tako izenačuje z osnovnim zneskom minimalnega dohodka.