OOZ Ljutomer organizirala brezplačno delavnico na temo obvladovanja stresa

Z OOZ Murska Sobota preko SPOT Pomurje so organizirali brezplačno delavnico: »Kako obvladovati stres in povečati svojo učinkovitost ter učinkovitost zaposlenih«

Prlekija-on.net, sreda, 20. marec 2019 ob 14:05
Delavnica na temo obvladovanja stresa

Delavnica na temo obvladovanja stresa

Območno obrtno-podjetna zbornica Ljutomer je v torek, 19. marca, na OOZ Ljutomer skupaj z OOZ Murska Sobota preko SPOT Pomurje organizirala brezplačno delavnico: »Kako obvladovati stres in povečati svojo učinkovitost ter učinkovitost zaposlenih«.

Stres doživljajo tako mlajši kot starejši zaposleni, a ga slednji težje obvladujejo. Ker je stres možen sprožitelj duševnih bolezni, ki so vzrok za dolgotrajne bolniške odsotnosti in prezgodnjega upokojevanja, bi se morale delovne organizacije resno posvetiti problematiki preprečevanja in obvladovanja stresa na delovnem mestu, zaradi česar bodo imeli koristi vsi - mlajši in starejši zaposleni ter delovna organizacija.

Stres ne izbira

Rezultati raziskav stresa kažejo, da so psihosocialnim tveganjem na delovnem mestu izpostavljeni vsi zaposleni, od delavcev v proizvodnji do vodstvenih delavcev, prav tako so ta tveganja prisotna v vseh podjetjih, ne glede na njihovo velikost ali dejavnost. Čeprav je stres postal tako rekoč sestavni del dela, je videti, da je zdravju in dobremu počutju na delovnem mestu posvečeno premalo pozornosti. Zaposleni potrebujejo več informacij v zvezi s psihosocialnimi dejavniki tveganja, predvsem v smislu prepoznavanja simptomov stresa in izgorelosti ter načinov zmanjševanja tveganj in preprečevanja negativnih posledic.

V jeseni še delavnica za promocijo zdravja

"V zadnjem času opažamo vse več interesa za to, da bi v podjetjih organizirali posebna izobraževanja ali delavnice, kjer bi se lahko seznanjali s problematiko stresa in izgorelosti na delovnem mestu ter načini preprečevanja njunih negativnih posledic in v skupnem pogovoru vseh zaposlenih poiskali ustrezne rešitve za probleme, ki se pojavljajo v njihovih podjetjih.

Delavnice se je udeležilo veliko število udeležencev, ki so spoznali, kako se odzvati na stres, kako lahko zmanjšajo svoje skrbi, osvojili tehnike za zmanjšanje in obvladovanje stresa, ter izvedeli kako lahko imajo zares več od življenja. Zato bomo v jeseni organizirali še eno podobno delavnico za promocijo zdravja ter tako poskušali izboljšati kvaliteto življenja posameznikom," je ob tem povedal sekretar OOZ Ljutomer Damjan Štibler.