Svetniki Občine Sveti Jurij ob Ščavnici zavrnili osnutek Odloka o proračunu za leto 2019

Osnovni razlog za zavrnitev je neumestitev celotnega zneska investicije izgradnje vrtca v letošnji proračun

Branko Košti, četrtek, 28. marec 2019 ob 17:281
3. redna seja Občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

3. redna seja Občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Člani in članici občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, so na 3. seji, 26. marca, veliko časa in energije namenili obravnavi osnutka Odloka o proračunu za leto 2019, katerega sta predstavila župan Anton Slana ter svetovalka župana za proračun in finance Suzana Šadl. Prihodki proračuna bodo po predlogu dosegli 3.108.813,00 evrov, odhodki 3.804.894,00 evrov. Primankljaj v višini 696.082,00 evra naj bi se pokril z zadolževanjem v višini 99.957,00 evrov in ostankom sredstev iz leta 2018.

Razprava o predlogu proračuna je bila dolga in polemična. Največ govora je bilo o načrtovani gradnji vrtca, katera naj bi se zamaknila v leto 2020. Odbor za proračun je sklenil predlog podpreti pod pogojem, da se v proračun za leto 2019 uvrsti celoten znesek, potreben za izgradnjo vrtca, sredstva pa naj se, če bo potrebno, zagotovi tudi z zadolževanjem. Župan sklepa ni dal na glasovanje, saj bi ga potrditev sklepa silila v nezakonit najem kredita. Osnutek Predloga odloka o proračunu za leto 2019 na glasovanju ni bil potrjen, zanj so glasovali le štirje svetniki, proti pa sedem svetnikov.

Na seji je bil sprejet sklep o začasnem financiranju Občine Sv. Jurij za obdobje april – junij, določene nove cene najemnine in vzdrževalnine za grobove in uporabo mrliške vežice in imenovani predstavniki v Svete javnih zavodov Zdravstveni dom Gornja Radgona, OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici in Knjižnice Gornja Radgona.

Na predlog predsednice Komisije za priznanja Slavice Trstenjak, so bili soglasno potrjeni letošnji prejemniki priznanj Občine Sv. Jurij. Plakete Občine bodo na svečani seji ob občinskem prazniku prejeli Slavko Kolmanič iz Rožičkega vrha, Anton Klemenčič iz Stare Gore in Janez Mir iz Grabonoša. Ob 20-letnici delovanja bo Gasilski zvezi Sv. Jurij podeljen Grb Občine Sv. Jurij, Častni občan Občine Sv. Jurij pa bo postal akademski slikar Lojze Veberič.

V videu si lahko ogledate tudi celotno sejo.