Šola za nadarjene, radovedne in ustvarjalne

Ustvarjalne delavnice v OŠ Mala Nedelja

OŠ Mala Nedelja, sreda, 3. november 2010 ob 21:56
Izdelki ustvarjalne delavnice

Izdelki ustvarjalne delavnice

Na prvi dan krompirjevih počitnic, v ponedeljek 25. oktobra, smo na Osnovni šoli Mala Nedelja učiteljice prve triade in oddelka podaljšanega bivanja, pripravile delavnice, ki smo jih poimenovale Šola za nadarjene, radovedne in ustvarjalne učence.

Delavnicam so se lahko priključili učenci od 5. do 9. razreda s ciljem, da:
 • pridobijo nova znanja,
 • spoznajo nove metode dela in učenja,
 • okrepijo pozitivne medsebojne odnose,
 • krepijo zaupanje v lastne sposobnosti, krepijo pozitivno samopodobo,
 • razvijajo ustvarjalnost,
 • imajo možnost pozitivnih doživetij, izkušenj,
 • bogatijo splošno znanje, razgledanost,
 • razvijajo pozitiven odnos do pridobivanja novega znanja,
 • razvijajo interese, konjičke,
 • sodelujejo z drugimi učenci šole,
 • vsebine in metode prenašajo na pouk.
Učencem smo pripravile tri različne delavnice, vsak se je imel možnost udeležiti dela v dveh.

V delavnici Orientalski plesi sta učiteljici Irena Horvatić in Miša Šišernik učence seznanile z osnovami tega vedno bolj priljubljenega plesa. Ob koncu ure so učenci usvojene korake združili v pravo plesno koreografijo, katero so nam ob koncu tudi predstavili.

V ročnih spretnostih in ustvarjalnosti so se učenci lahko preizkusili v delavnici Ustvarjanje: noč čarovnic. Iz različnih papirnatih gradiv so izdelovali buče, duhce in laterne, vse seveda s simboliko noči čarovnic.

S svojimi fotografijami pa smo se igrali v računalniški delavnici, ki smo jo poimenovali kar Funny Photo. Učenci so najprej fotografirali drug drugega, potem smo slike prenesli na računalnik in začelo se je zabavno delo urejanja fotografij. Naši učenci so se kmalu spremenili v športnike, dobre vile, povečali so si oči, razširili so si nos, na obraz so si pričarali nasmeh do ušes… Ob koncu so svoje izkušnje delili tudi z drugimi udeleženci delavnic, predstavili so jim celo nekaj svojih smešnih fotografij.

Vse tri delavnice so potekale delovno. Kar nismo mogli nehati z delom, saj so bile spontano podaljšane za pol ure. Ob koncu smo šli od skupine do skupine in vsi skupaj pogledali, kaj so tam počeli.

Kot zaključek so učenci izpolnili še evalvacijske vprašalnike iz katerih je bilo razvidno, da je zastavljeni program dela uresničil njihova pričakovanja. Navedli so, da so pridobili nova znanja na področju plesa, ustvarjalnosti ter računalništva/fotografije. Prav vsi so navedli, da bi se prihodnje leto spet vključili v tak program šole.