Silvo Lovrenčič bo še štiri leta vodil ŠKD Ljutomer–Križevci

Programsko volilna skupščina ŠKD Ljutomer–Križevci

Branko Košti, sreda, 3. april 2019 ob 15:14
Programsko-volilna skupščina ŠKD Ljutomer-Križevci

Programsko-volilna skupščina ŠKD Ljutomer-Križevci

Člani ŠKD Ljutomer–Križevci so na programsko–volilni skupščini v soboto, 30. marca, pregledali opravljeno delo v letu 2018, izvolili novo vodstvo, ter začrtali smernice za aktivnosti v letu 2019. Delovanje društva je bilo, kot že več kot tri desetletja, usmerjeno v vsestransko izvajanje aktivnosti na področju kinologije in zajema šolanje vodnikov in psov, priprava na izpite in polaganje izpitov, izobraževanje inštruktorjev pod okriljem Kinološke zveze Slovenije, izvedba tekmovanj doma in udeležba na tekmovanjih drugih kinoloških društev doma in v tujini, predstavitev dela društva drugim subjektom v okolju ter redno vzdrževanje in posodobitev vadbenega prostora in doma.

Predsednik društva Silvo Lovrenčič in predsednik Komisije za šolanje Zvonko Vučko, sta podala poročila o delu v preteklem letu. Iz njih je razvidno, da sta bila v letu 2018 izvedena dva tečaja šolanja psov v pomladanskem in jesenskem terminu. Izvajali so tečaje male šole, šole za mladičke, osnovno šolanje in tečaj agilitya. Štirje vodniki in psi so v mesecu juniju uspešno opravili izpit po programu B-BH.

V mesecu septembru je bilo v okviru praznika občine Križevci, izvedeno tekmovanje za pokal VOMAR, na katerem so sodelovali tekmovalci iz vse Slovenije in sosednje Hrvaške, pokale najboljšim je podelili župan Občine Križevci mag. Branko Belec. Člani društva so s svojimi psi dosegali dobre rezultate na tekmovanjih doma in tudi v mednarodnem merilu, še posebej uspešni so bili Zvonko Vučko s svojo belgijsko ovčarko Coni in Roland Kolenko v agilityju ter vzrediteljica psov pasme aljaški malamut Petra Pleh na mednarodnih razstavah.

Šolanje in delo šolanih psov so širši javnosti predstavili na taboru mladih gasilcev GZ Križevci, v Mladinskem centru Prlekije na Kamenščaku in ob predstavitvi gasilskega vozila pri gasilskem domu na Kamenščaku.

Pomembne spremembe je doživelo vadišče v Lukavcih, saj je bilo razširjeno, posejana trava in izkopani odvodni jarki. Največjo pridobitev pomeni novi poligon, namenjen premagovanju stresnih situacij za mlade pse, ki omogoča mladičkom spoznavanje in premagovanje različnih preprek, seveda v spremstvu inštruktorjev in vodnikov. Idejo o postavitvi tega, v Sloveniji zaenkrat še edinega vadišča, je prinesel Zvonko Vučko in jo s svojo ekipo tudi uspešno realiziral. Pomembno je, da so bila za vsa dela porabljena le nujna, minimalna finančna sredstva, realizacijo so omogočili številni sponzorji, delo pa so prostovoljno opravili člani društva.

Opravljene so bile volitve vodstva in organov društva, ki pa niso prinesle pomembnih sprememb, saj so vodenje društva tudi za naslednja štiri leta zaupali Silvu Lovrenčiču.