Delavnica Vpliv medijev in družbe na oblikovanje mladostnikov

Delavnica Vpliv medijev in družbe na oblikovanje mladostnikov na OŠ Janka Ribiča Cezanjevci

Karmen Rauter, ponedeljek, 8. november 2010 ob 14:191
Delavnica Vpliv medijev

Delavnica Vpliv medijev

V torek, 2. 11. 2010, je na OŠ Janka Ribiča Cezanjevci potekala delavnica Vpliv medijev in družbe na oblikovanje mladostnikov. V delavnico so bili vključeni nadarjeni učenci in učenci, ki obiskujejo izbirni predmet vzgoja za medije. Tema, izbrana za delavnico, med drugim sovpada s temo letošnjega šolskega parlamenta.

Učenci so si najprej ogledali lokalni radio in se seznanili z radijskim in novinarskim delom.

Po vrnitvi v šolo so prisluhnili rezultatom ankete o spremljanju reklam med učenci tretje triade na njihovi šoli, poročilu o tednu, preživetem brez televizije (učenci izbirnega predmeta so morali namreč za nalogo teden dni preživeti brez televizije), prebrali so članke o nevarni kozmetiki, se pogovarjali o medijih in vplivih le-teh na mladostnike ter ob koncu svoja spoznanja strnili v obliki člankov in izdelali plakat.

Slednje je bilo osnova za oddaji Od cveka do petka, ki je bila na sporedu 3. 11. 2010 na lokalnem radiu in za oddajo Mali radio, ki smo jo lahko spremljali 4. 11. 2010 na Murskem valu.