Zaplet pri imenovanju članov KVIM-a

1. konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer

Dejan Razlag, ponedeljek, 8. november 2010 ob 15:404
1. seja OS občine Ljutomer

1. seja OS občine Ljutomer

V ponedeljek, 8. novembra je v sejni sobi občine Ljutomer potekala 1. konstitutivna seja Občinskega sveta občine Ljutomer. Na seji so potrdili 21 članski Občinski svet občine Ljutomer in mandat novi županji občine Ljutomer mag. Olgi Karba.

Dosedanji župan občine Ljutomer Franc Jurša je novi županji predal župansko verigo in ključe Mestne hiše ter novemu vodstvu zaželel uspešno delo še naprej ter dejal "da občina ni moja, ne vaša, temveč od vseh nas in da je potrebno še naprej delovati v dobro vseh občanov". S tem se je strinjala nova županja mag. Olga Karba in skupaj s celotnim OS izrekla prisego. Svoj prvi govor na seji je končala z besedami: "Verjamem, da nam bo uspelo in osebno bom v doseganje uspeha vložila vso znanje, vse izkušnje in vso energijo. Nadaljevala bom z delom na način kot sem delala doslej: iskreno, pošteno in transparentno, odprto in dostopno".
Olga je v dar dosedanjemu županu podarila sliko in se mu zahvalila za opravljeno delo v izteklem mandatu.

Nato se je nekoliko zapletlo pri imenovanju članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KVIM). V komisijo so bili predlagani Jože Grantaša (LDS), Jože Panič (NSi), Ludvik Filipič (SDS), Damjan Bogdan (SD), Janez Vencelj (SMS), Tihomir Babič (SLS) in Janez Kardoš (Zares).

Predlagana sestava nato ni dobila zadostne podpore, zato ni bila imenovana. Rezultat glasovanja je bil 10 za in 10 proti, saj je bilo prisotnih 20 svetnikov, manjkal je Jože Panič. Nato so v skladu s poslovnikom glasovali o vsakem predlaganem članu komisije posebej, pri tem sta dobila podporo le Damjan Bogdan in Tihomir Babič.

V stranki Desus so predlagali, da bi bil član komisije njihov član občinskega sveta Jože Klemenčič, ki pa prav tako ni dobil zadostne podpore, v stranki SD pa so predlagali, da bi se komisija sestavila glede na rezultate, ki jih je posamezna stranka dosegla na volitvah.

O sestavi komisije bodo tako odločali na naslednji seji, saj je imenovanje komisije pogoj za nadaljnje delo Občinskega sveta.V uredništvo smo prejeli tudi izjavo za medije SD Ljutomer. V nadaljevanju je objavljena celotna izjava.

Socialni demokrati smo zavrnili predlog za sestavo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Menimo, da predlog ne upošteva rezultate, ki so jih dosegle stranke in liste na volitvah v občinski svet.

Na prvi seji smo podali predlog po katerem bi bili v KVIM-u zastopani predstavniki petih strank, ki imajo v občinskem svetu več kot enega predstavnika. Preostali dve mesti pa bi se na pravičen način razdelili med stranke oziroma liste, ki imajo v občinskem svetu po enega svetnika. Pri tem predlogu nameravamo vztrajati tudi v prihodnje.

Predlagamo, da se do naslednje seje pripravi uravnotežen predlog, ki bo v največji meri upošteval volilne rezultate.

Želimo si, da imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ne postane ovira za prihodnje delovanje občinskega sveta. V ospredju mora biti sodelovanje in ne delitve, ki bi hromile prihodnji razvoj občine Ljutomer.

Lep pozdrav!

Branko Smodiš
Predsednik občinskega odbora SD Ljutomer


Vsi člani Občinskega sveta Občine Ljutomer:

DeSUS
Jože Klemenčič
Dušan Kosi
Franc Rošker
Marijan Rudolf
Anton Vrbnjak

SD
Damjan Bogdan
Aleš Lipovec
Branko Smodiš

SDS
Ludvik Filipič
Andrej Lah
Anton Heric

LDS
Jože Grantaša
Mag. Aleksander Kavčič

SLS
Tihomir Babič
Robert Štefanec

SMS - Zeleni Evrope
Janez Vencelj

Mlada Prlekija
Sara Karba

Zares
Janez Kardoš

NSi
Jože Panič

LRMV - Lista za razvoj mesta in vasi
Silvester Perko

Prlekija neodvisno združenje
Jožef Heric