Do 1.200 evrov kazni ob pokanju v nasprotju s predpisi

Kdor uporablja karbid ali druge plinske zmesi za pokanje in s tem povzroči vznemirjenje ali občutek ogroženosti, se kaznuje z globo 104,32 evra

Prlekija-on.net, četrtek, 18. april 2019 ob 09:45
Pokanje s karbidom je v Prlekiji zelo priljubljeno

Pokanje s karbidom je v Prlekiji zelo priljubljeno

Vsako leto se v času Velikonočnih praznikov srečujemo s problematiko, ki je povezana z različnimi napravami, ki jih posamezniki uporabljajo za pokanje. Pogosto pri tem uporabljajo možnarje ali druga priročna sredstva. V preteklih letih je zaradi tega velikokrat prišlo tudi do hudih in lahkih telesnih poškodb. Največkrat pa se s pokanjem z acetilenom (karbidom) v nočnem času moti javni red in mir. Poleg uporabe karbida in drugih eksplozivnih sredstev, se ob teh praznikih uporabljajo tudi pirotehnični izdelki, ki so lahko ob nestrokovni uporabi izredno nevarni.

Čeprav za uporabo karbida ni posebnih omejitev, razen v nočnem času, je potrebno ponovno opozoriti na pazljivost pri uporabi karbida, kar posebej velja za otroke. Po izkušnjah iz preteklosti se je namreč največ nesreč zgodilo zaradi nepazljivosti ali malomarnosti.

Pri pokanju s karbidom se je huje poškodoval 52-letnik

Na podlagi Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkov, ki je bil sprejet v letu 2008, je najpomembnejša novost s področja pirotehnike prepoved prodaje, posesti in uporabe pirotehničnih izdelkov, razreda 2 in 3, katerih glavni učinek je pok (predvsem so to petarde najrazličnejših oblik in moči).

Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le od 19. do 31. decembra, uporaba teh izdelkov pa je dovoljena le od 26. decembra do 1. januarja, kar pomeni, da teh izdelkov v času med velikonočnimi prazniki ni dovoljeno uporabljati. Policisti bodo v primeru uporabe pirotehnike v nasprotju s predpisi, na podlagi 48. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkov, dosledno izrekali globe v višini od 400 do 1.200 evrov.

Možnarje je potrebno prijaviti in imeti priglasitveni list

Možnarji, katerih uporaba je med Velikonočnimi prazniki v posameznih delih države zelo pogosta, sodijo med orožje, ki ga morajo posamezniki prijaviti in imeti zanj tudi priglasitveni list. Ta orožna listina pa jim ne omogoča pravice do neoviranega nošenja, njihova uporaba pa je možna le v okviru organiziranih javnih prireditev pod pogoji, ki veljajo za izvedbo takšnih zbiranj in kot jih določi upravni organ.

Uporabo karbida in drugih plinskih zmesi za pokanje opredeljuje 11. člen Zakona o varstvu javnega reda in miru. Isti člen tudi določa, da je pokanje med Velikonočnimi prazniki dovoljeno ob pogojih, ki jih zahteva Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.

Če bodo upoštevana vsa varnostna navodila, ne bo sankcij

Kdor uporablja acetilen (karbid) ali druge plinske zmesi za pokanje in s tem povzroči vznemirjenje ali občutek ogroženosti, se kaznuje z globo 104,32 evra.

To v praksi pomeni, da policija oseb, ki bodo uporabljali acetilen (karbid) in druge plinske zmesi za pokanje v času Velikonočnih praznikov, če bodo seveda upoštevana vsa varnostna navodila, ki jih predvideva Zakon o eksplozivih, ne bo sankcionirala.

Ni pa dovoljeno pokanje v nočnem času med 22.00 in 06.00 uro, ko se lahko s pokanjem moti mir ali počitek ljudi. V primeru takega motenja miru in počitka ljudi se kršitelj na podlagi 8. člena ZVJRM kaznuje z globo najmanj 83,46 evra.

Pokanje s karbidom v Prlekiji zelo priljubljeno

Ob tem ni potrebno posebej omenjati, da je velikonočno pokanje v Prlekiji stara tradicija in zelo priljubljeno. Največkrat se za pokanje uporablja karbid, nekaj tudi smodnika ali "pünfra". Za izvedbo pokanja se uporablja različne sode, stare bojlerje in tope v različnih izvedbah. Po Prlekiji se v tem času odvijajo številne tovrstne prireditve, ki so skrbno pripravljene in organizirane, posebna skrb se namenja tudi varnosti.