Z novim šolskim letom trgovci na blagajnah več ne bodo prodajali plastičnih vrečk

Slovenija s tem dogovorom uresničuje ambiciozno okoljsko politiko, ki jo je zavzela v primerjavi z Evropskim parlamentom in Svetom EU, ko se je zavezala, da se v letu 2019 ukine prodaja lahkih nosilnih plastičnih vrečk

Prlekija-on.net, četrtek, 9. maj 2019 ob 12:22
Z novim šolskim letom trgovci na blagajnah več ne bodo prodajali plastičnih vrečk

Z novim šolskim letom trgovci na blagajnah več ne bodo prodajali plastičnih vrečk

Od 1. septembra naprej trgovci, ki bodo pristopili k dogovoru v obliki kodeksa, ki ga je danes sprejela vlada, potrošnikom na blagajnah maloprodajnih mest v trgovinski dejavnosti ne bodo prodajali plastičnih nosilnih vrečk. Dogovor tako spodbuja trgovska podjetja in potrošnike k zmanjševanju prodaje plastičnih nosilnih vrečk na blagajnah maloprodajnih mest v trgovinski dejavnosti. S tem bomo potrošniki skupaj s trgovinskimi centri prispevali k manjši uporabi plastike in k varovanju okolja. Trgovci, ki bodo pristopili k temu kodeksu, se prostovoljno zavezujejo, da na blagajnah svojih maloprodajnih mest od 1. 9. 2019 potrošnikom ne bodo prodajali plastičnih nosilnih vrečk, lahkih plastičnih nosilnih vrečk, ki so izdelane iz originalnega granulata z debelino stene manj kot 50 mikronov in recikliranih plastičnih nosilnih vrečk, ki niso namenjene večkratni uporabi in niso izdelane iz recikliranih materialov - reciklatov, katerih masni delež v posamezni vrečki predstavlja najmanj 80 % vsebnosti reciklata ter niso označena s piktogramom, iz katerega je razvidno, da gre za najmanj 80 % vsebnost reciklata.

Raven potrošnje plastičnih nosilnih vrečk v EU se močno razlikuje, in sicer zaradi razlik v potrošniških navadah, okoljski ozaveščenosti ter učinkovitosti ukrepov politike, ki so jih sprejele nekatere države članice EU že pred uveljavitvijo Direktive glede zmanjšanja potrošnje plastičnih nosilnih vrečk. Nekaterim državam članicam EU je uspelo občutno zmanjšati potrošnjo plastičnih nosilnih vrečk in v najuspešnejših sedmih državah je raven potrošnje takih vrečk že pred uveljavitvijo Direktive 2015/720/EU znašala le 20 % povprečne potrošnje v EU. Najbolj uspešne države so dosegle zmanjšanje potrošnje plastičnih nosilnih vrečk z naslednjimi ukrepi: z določitvijo nacionalnih ciljev za zmanjšanje potrošnje, s prepovedjo brezplačnih plastičnih nosilnih vrečk, z določenimi ekonomskimi ukrepi (npr. okoljska dajatev) ter z ozaveščanjem potrošnikov. Slovenija s tem dogovorom uresničuje ambiciozno okoljsko politiko, ki jo je zavzela v primerjavi z Evropskim parlamentom in Svetom EU, ko se je zavezala, da se v letu 2019 ukine prodaja lahkih nosilnih plastičnih vrečk.