Splošna knjižnica Ljutomer se je v Kopru predstavila s projektom »Podajamo si roke in rastemo«

Projekt od marca 2018 uspešno izvajajo s partnersko organizacijo Domom Lukavci

Prlekija-on.net, ponedeljek, 13. maj 2019 ob 12:38
Predstavitev projekta Podajamo si roke in rastemo

Predstavitev projekta Podajamo si roke in rastemo

Splošna knjižnica Ljutomer se je s partnersko organizacijo Domom Lukavci, v petek, 10. maja, udeležila povabila v Koper na Dan dobrih praks 2019 z naslovom: "Knjižničar - knjižničarju petič". Namen srečanja je izmenjava mnenj in povezovanje v stroki. Program je bil oblikovan z nabora inovativnih projektov, s katerimi so se knjižnice 2018 prijavile na razpis. Organizatorji srečanja so bili Sekcija pri ZBDS v sodelovanju z Združenjem splošnih knjižnic in Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper.

Splošna knjižnica Ljutomer se je predstavila s projektom: "Podajamo si roke in rastemo", katerega od marca 2018 uspešno izvajajo s partnersko organizacijo Domom Lukavci.

Splošne knjižnice vse bolj postajajo krajevna središča kulture, branja, srečevanja in druženja. Temu se pridružuje tudi družbenorazvojna vloga v smislu izenačevanja kulturnih, izobraževalnih in drugih socialnih možnosti. Za različne ciljne skupine uporabnikov pripravljajo različne oblike dejavnosti, predvsem pa se prilagajajo potrebam lokalnega okolja.

Sodelovanje v projektu je omogočilo pregled nad načinom dela v partnerskih organizacijah in s tem izmenjavo novih znanj in izkušenj med zaposlenimi. S projektom so vsi zaposleni v neposrednem stiku z njihovo dejavnostjo in še posebej z uporabniki, ki imajo težave v duševnem razvoju in s težavami v duševnem zdravju. To je vsekakor dodatna motivacija za kvalitetno delo. Stanovalcem bivalnih enot Doma Lukavci v Ljutomeru pa so pobliže predstavili njihove dejavnosti, ki jih opravljajo v posameznih organizacijskih enotah, in jim pomagali pri vključevanju v širšo družbeno - lokalno skupnost, da se v njej počutijo zaželene in ustvarjalne.

Projekt so predstavile Vesna Laissani, direktorica Splošne knjižnice Ljutomer, Sonja Rožman, bibliotekarka, Nataša Kosec, diplomirana organizatorka socialne mreže in Suzana Žibrat, diplomirana delovna terapevtka, vodja treh novih dislociranih enot v Ljutomeru.Več v Kultura in izobraževanje