Na izredni seji potrdilli KVIM

Na seji potrdili KVIM, SD opozarja na pravne posledice

Dejan Razlag, ponedeljek, 22. november 2010 ob 13:532
Izredna seja

Izredna seja

V ponedeljek, 22. novembra, je županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba sklicala izredno sejo Občinskega sveta Občine Ljutomer, kjer so imenovali sedem člansko Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KVIM) in obravnavali dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Ljutomer za leto 2010 št. 5.

Na prvi seji Občinskega sveta, 8. novembra, komisije niso potrdili. Na današnji izredni seji so bili prisotni vsi člani Občinskega sveta, županja pa je predstavila 33. in 34. člen poslovnika Občinskega sveta Občine Ljutomer, ker želi, da bi delovali pošteno in zakonito. Damjan Bogdan (SD) pa je opozoril na kršenje poslovnika Občinskega sveta in dejal, "da predlog za imenovanje KVIM ni v skladu s poslovnikom Občinskega sveta Občine Ljutomer, saj 105. člen jasno navaja, da se lahko na današnji seji odloči le o preostalih petih članih komisije, ki niso bili imenovani na prvi seji." Na prejšnji seji sta bila namreč izmed sedmih predlaganih kandidatov potrjena za člana KVIM Damjan Bogdan (SD) in Tihomir Babič (SLS), ostali pa so bili zavrnjeni. Po besedah Bogdana, bi imenovana člana v skladu s 107. in 108. členom Poslovnika morala prejeti dopis s predlogom o njuni razrešitvi, županja pa je na te očitke odgovorila, da so na Občini zaprosili za pravno mnenje Službo vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, kjer so dobili odgovor, da se za imenovanje KVIM ne uporablja 105. člena poslovnika, zato se sklep z dne 8. novembra 2010 o imenovanju dveh članov KVIM, razveljavi.

Damjan Bogdan še je ob tem dejal, "da Socialni demokrati ne moremo podpreti predloga, ki ni sestavljen v skladu s poslovnikom Občinskega sveta. S tem bi izkazali popolno nespoštovanje do pravil, ki urejajo delovanje Občinskega sveta. Tako bomo v primeru, da se danes sprejme predlog, ki po našem mnenju ni v skladu s pravili, uporabili vsa pravna sredstva. Odločitev o tem ali je naša interpretacija poslovnika pravilna pa bomo prepustili pristojnemu sodišču. Vse prisotne opozarjamo na pravne posledice v kolikor sodišče pritrdi naši interpretaciji".

Občinski svet je nato z 12 glasovi ZA in 9 PROTI, izglasoval KVIM:
1. Janez VENCELJ, Stara Cesta 25, Ljutomer – predsednik
2. Jože GRANTAŠA, Grlava 19 a, 9242 Križevci pri Ljutomeru – podpredsednik
3. Jože PANIČ, Užiška ulica 1, Ljutomer – član
4. Tihomir BABIČ, Cven 76 a, Ljutomer – član
5. Ludvik FILIPIČ, Bodislavci 51, Mala Nedelja – član
6. Janez KARDOŠ, Kidričeva ulica 16, Ljutomer – član
7. Jože KLEMENČIČ, Ulica ob progi 7, Ljutomer – član

Po seji je k Lotmerškemu razvojnemu partnerstvu s podpisom v slaščičarni Rogljiček, pristopila tudi stranka SLS.