Država bo občinam povrnila stroške za odstranitev odpadkov, ki so posledica nelegalnih prehodov meje

Povračilo stroškov odstranitve odpadkov bo koordiniral in izvajal Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov

Prlekija-on.net, četrtek, 23. maj 2019 ob 08:10
Nelegalni prehodi meje ne pojenjajo

Nelegalni prehodi meje ne pojenjajo

Vlada RS je na 51. dopisni seji obravnavala eno točko s področja Ministrstva za okolje in prostor in odločila, da za odstranitev odloženih odpadkov, ki so posledica nelegalnih prehodov meje, občinam povrne stroške odstranitve teh odpadkov, in sicer v skladu s predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Povračilo stroškov odstranitve odpadkov bo koordiniral in izvajal Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM). To bo storjeno na podlagi informacije Policije, s katero bo ugotovljena lokacija in vrsta odpadkov z navedbo, da so odpadki nastali kot posledica nezakonitih prehodov državne meje, in zahtevka občine, ustrezno utemeljenega in dokumentiranega.

Povrnitev stroškov izvede UOIM, ki v dvomu glede okvirne količine, vrste odpadkov in višine zahtevka občine, za potrditev izplačila zaprosi Ministrstvo za okolje in prostor. Finančna sredstva za odstranitev tako nezakonito odloženih odpadkov se zagotovijo z razporeditvijo sredstev splošne proračunske rezervacije.