Slavnostna akademija ob 20-letnici Gasilske zveze Sv. Jurij ob Ščavnici

Dolgoletni predsednik Anton Klemenčič je prejel Odlikovanje za posebne zasluge v gasilstvu

Branko Košti, nedelja, 26. maj 2019 ob 19:33
20-letnica GZ Sv. Jurij ob Ščavnici

20-letnica GZ Sv. Jurij ob Ščavnici

S svečano akademijo v Kocbekovi dvorani KUS, so v soboto, 25. maja, proslavili 20 let delovanja gasilske zveze Sv. Jurij ob Ščavnici. Številnim gasilkam in gasilcem iz devetih prostovoljnih gasilskih društev, ki jih povezuje GZ Sv. Jurij, so se pridružili gasilski tovariši iz sosednjih društev in gasilskih zvez, bivši in sedanji predsednik GZ Sv. Jurij Anton Klemenčič in Andrej Vrzel, bivši poveljniki Slavko Kolmanič, Branko Berden in David Močnik, sedanji poveljnik Edvard Štelcar ml., nekdanja župana Občine sv. Jurij Slavko Mihalič in Miroslav Petrovič, aktualni župan Anton Slana, z obiskom ob jubileju pa jih je počastil tudi predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik.

Po prihodu gasilskih praporjev in državni himni, ki so jo zapele pevke Ženskega gasilskega pevskega zbora GZ Ormož, je predsednik GZ Sv. Jurij Andrej Vrzel predstavil dolgoletno tradicijo gasilstva, ki se je pričela leta 1886 z ustanovitvijo prvega gasilskega društva pri Sv. Juriji ob Ščavnici. Leta 1903 je bila ustanovljena Gasilska župa Jürjevška, ki je s ciljem boljšega organiziranja, povezala vsa gasilska društva z območja današnje občine. Po 2. svetovni vojni je območje današnje občine kot sektor Videm, spadalo pod GZ Gornja Radgona. Z reorganizacijo lokalnih skupnosti in gasilstva v Sloveniji in ustanovitvijo Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, je bila leta 1998 ustanovljena GZ Sveti Jurij ob Ščavnici. Ta danes opravlja naloge gasilstva kot obvezne javne službe v sistemu zaščite in reševanja pred naravnimi in drugimi nesrečami. Je koordinator dela in spodbujevalec razvoja devetih gasilskih društev na območju občine, v katera je včlanjenih preko 1.180 članov, kar predstavlja tretjino prebivalcev občine. Od tega je 149 operativcev, vsak trenutek pripravljenih odzvati se klicu na pomoč. Posebno skrb namenjajo izobraževanju članov, mladim gasilcem, članicam in veteranom, ter nabavi sodobne gasilske opreme.

Predsednik je podčrtal tudi dobro sodelovanje z Občino Sv. Jurij, saj so vsi trije dosedanji župani Slavko Mihalič, Miroslav Petrovič in Anton Slana, skupaj s člani občinskih svetov, pokazali izreden posluh za opremljenost gasilskih društev s sodobno gasilsko tehniko. Zavedanje o pomembnosti gasilstva v občini je ta letos potrdila s podelitvijo Plaket Občine Sv. Jurij ob Ščavnici prvemu predsedniku Antonu Klemenčiču in prvemu poveljniku Slavku Kolmaniču, GZ pa je prejela najvišje občinsko priznanje, Grb Občine Sv. Jurij ob Ščavnici.

Ob koncu se je govornik zahvalil vsem, ki so v preteklih dvajsetih letih prispevali pri razvoju in delovanju zveze ter izrazil upanje, da bo tudi naslednjih dvajset let delovanje enako ali še bolj uspešno.

Gasilkam in gasilcem sta ob jubileju njihove občinske zveze čestitala ter se jim zahvalila tudi župan Anton Slana, ki je zvezi simbolično podelil že ob občinskem prazniku podeljeni Grb občine in predsednik GZS Janko Cerkvenik, kateri je ob koncu nagovora podelil eno najvišjih gasilskih priznanj, Odlikovanje za posebne zasluge v gasilstvu Antonu Klemenčiču, ki je gasilski GZ Sv. Jurij predsedoval dve desetletji.

Za kulturno kuliso akademiji, katere program je povezovala Katja Peršak Hajdinjak, so poleg pevk Ženskega gasilskega pevskega zbora GZ Ormož, poskrbeli jürjovški godbeniki in mlade gasilke, učenke OŠ Sv. Jurij. Predstavljen je bil tudi film o GZ Sv. Jurij, katerega sta ustvarila Franc Čuš in Ludvik Rogan, prikazuje pa kratek zgodovinski pregled gasilstva na območju današnje občine, s poudarkom na delovanju, usposobljenosti in opremljenosti devetih prostovoljnih gasilskih društev, ki sestavljajo GZ Sv. Jurij ob Ščavnici.