Svetniki: Za razvoj občine je potrebna konstruktivnost brez zavajanja javnosti

Svetniki OS Občine Radenci županu ponujajo roko a zahtevajo točne in pravočasne informacije

Prlekija-on.net, petek, 14. junij 2019 ob 18:15
Občina Radenci

Občina Radenci

"Svetniki SDS, SD, DESUSA, NSI, Liste Tonija Žitka, Liste Jožefa Toplaka, Neodvisne liste za šport in zdravje smo se odločili, da se odzovemo na javna izvajanja in objave župana občine Radenci gospoda Romana Leljaka, saj le ta kljub večjemu številu opozoril z naše strani ne preneha z zavajanjem občanov naše občine," se glasi uvod obvestila za javnost "Zavajanja v občini Radenci", ki je bilo v četrtek predstavljeno javnosti na seji OS Občine Radenci in ki nam ga je posredoval Dejan Berić, svetnik v Občini Radenci. Sporočilo je v nadaljevanju objavljeno v celoti. Izjavo, ki jo je na seji prebrala svetnica Alja Domjan, si lahko ogledate tudi v spodnjem videu od 16:50 naprej.

"Pravica do informiranja je temeljna človekova pravica. Ustava RS v drugem odstavku 39. člena daje vsakomur pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon. Zagovarjamo, da morajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, posamezniki, ki opravljajo javne funkcije, javni zavodi in javna podjetja ter druge osebe, ki opravljajo javno službo, zagotavljati javnost svojega dela z dajanjem pravočasnih, popolnih in resničnih informacij o vprašanjih s svojega delovnega področja. Odprtost oziroma razvidnost delovanja oblasti je temeljnega pomena za politično higieno moderne države. Je pa tudi predpogoj za učinkovito uveljavljanje pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev.

Občina Radenci ima uradno spletno stran zato župana pozivamo, da vse informacije javnega značaja objavi na uradni spletni strani. Informacije naj bodo točne in resnične.

V večini dosedanjih nastopov in z izjavami na lokalni televiziji TV AS, v oddaji »ŽUPAN ZA VAS«, na javnih nastopih, predvsem pa z objavami na socialnih omrežjih, nas župan obtožuje, da sprejemamo odločitve, ki vodijo do obstrukcij občinskih sej. Do odpovedi občinskih sej je prihajalo zgolj in samo iz enega razloga, in sicer zaradi zelo slabo pripravljenih gradiv, ki so bile predmet obravnave na sejah občinskega sveta. Gradivo je bilo posredovano pred samo sejo, po roku, ki je v Poslovniku določen za posredovanje gradiva pred občinsko sejo, zaradi tega je bil mnogokrat kršen Poslovnik Občine Radenci. Ob tem, da je gradivo za občinsko sejo poslano prepozno, pa smo priče pritiskom, nedostojnemu obnašanju in odnosu, ki bi ga upravičeno lahko enačili s kršenjem naše pravice do dostojanstva in varnosti (34. člen Ustave RS).

Občinski svetniki smo se vedno trudili, da uskladimo in popravimo gradivo, da bo primerno za potrditev. Do sedaj smo se, kljub negodovanju župana, vedno uskladili in potrdili vsebine, ki so predstavljale napredek za našo občino.

Podatek o številu prekinjenih in preloženih občinskih sej priča o tem, da če občinski svet ne sprejme županovih predlogov, nastane prava vojna na socialnih omrežjih. Sprašujemo se, če bo s temi pritiski na občinske svetnike in z negativno propagando na socialnih omrežjih res pripomogel k boljšemu sodelovanju z občinskimi svetniki ali gre morda za kakšne druge metode delovanja? Z zadnjo nepremišljeno objavo vloženih amandmajev na rebalans proračuna, je povzročil razdor med krajani, obtožbe in neprimerno komunikacijo.

Svetniki, ki smo bili izvoljeni na volitvah, smo predstavniki občanov občine Radenci. Imamo različne želje, interese, navade, znanja, kar včasih vodi tudi do nasprotij in konfliktov. Iz tega razloga bi se morali dogovoriti za določena splošna pravila obnašanja. To je nujno in neobhodno za normalno življenje vsakega posameznika in posledično tudi družbe kot celote. Zavedati se moramo, da kot nosilci javnih funkcij ne predstavljamo samo sebe ampak slehernega občana naše občine.

Predstavitve župana v javnosti označujemo za manipulacijo, prirejanje podatkov in objavljanje gradiv in dosežkov, ki so rezultat dela preteklega mandata oz. preteklih mandatov OS. Njegova izjava, da je zaustavil prodajo DOSOR-a in, da so zasluge za višjo prodajno ceno njegove, je neresnična. Prodaja DOSOR-a je bila ustavljena na predlog nadzornega odbora Občine Radenci, saj bi bila prodaja deleža podjetja zaradi kršenja zakonodaje nezakonita. Bivši župan je sprejel odločitev, da kljub potrditvi občinskega sveta prodaje ne bo podpisal. Prodajo DOSOR-a je v novem mandatu vodila komisija, program prodaje nepremičnega premoženja in njegov način pa je sprejel občinski svet. Občinski svet je določil način prodaje (javna dražba) in s tem zagotovil transparentnost prodaje. Ker so se pojavili trije dražitelji, je cena poskočila na 1.500.000 €. V tej zgodbi župan ni imel nobenih zaslug, samo podpisal je pogodbo. 

V prejšnjem mandatu so bili že dogovorjeni projekti obnova Gubčeve ceste, krožišče pri zadrugi in obnova ceste do mostov na Muri, obnova ceste Radenci - Grabonoš, gradnja trgovine SPAR.

Na podlagi navedenih dejstev upravičeno trdimo, da gre za zavajanje občanov. S svojim sporočilom želimo, da so občani seznanjeni z dejanskim stanjem. Vsi svetniki, ki smo bili izvoljeni, si želimo le, da naše ideje in predlogi ne bi ostajali v predalih, saj vsi težimo in si želimo razvoja naše občine.

Kot svetniki OS občine Radenci pa od župana upravičeno pričakujemo, da v bodoče zagotovi, da bo vso gradivo za seje OS kvalitetno in pravočasno pripravljeno, da se bodo zadeve urejale profesionalno in ne po domače ter da se bo spoštoval Statut in Poslovnik Občine Radenci."