V Babincih svojemu namenu predali prenovljeno komunalno infrastrukturo

V Babincih se je uredila fekalna in meteorna kanalizacija, rekonstruiran je bil vodovod, zgrajena javna razsvetljava in asfaltirane občinske ceste

Prlekija-on.net, sobota, 15. junij 2019 ob 21:24
Odprtje prenovljene komunalne infrastrukture v Babincih

Odprtje prenovljene komunalne infrastrukture v Babincih

V soboto, 15. junija, je v Babincih bilo slovesno, saj so svojemu namenu uradno predali prenovljeno komunalno infrastrukturo v sklopu katere se je uredila fekalna in meteorna kanalizacija, rekonstruiran je bil vodovod, zgrajena javna razsvetljava in asfaltirane občinske ceste. Na slovesnosti so bili med drugim prisotni predstavnik krajanov Babincev in član sveta Krajevne skupnosti Ljutomer, Franc Flegerič, županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba, podžupana Niko Miholič in Janko Špindler, predsednik uprave Elektra Maribor, Boris Sovič, predsednik Krajevne skupnosti Ljutomer, Cveto Melin, ... ter predstavniki podjetij, ki so sodelovale pri projektu.

Trak so slavnostno prerezali županja, predstavnik krajanov ter najstarejši in najmlajši prisotni krajani, župnik Goran Merica pa je opravil blagoslov. Županja je ob tem podelila zahvale Francu Flegeriču, Dragu Jergoviču, Darku Nemcu in Darinki Štuhec za prispevek lokalni skupnosti, Flegerič pa se je ob koncu zahvalil še vsem, ki so sodelovali pri projektu, Elektru Maribor, predstavnikom podjetij Legartis, GMW, KP Ormož, Nograd Lotmerk, Proplus, JP Prlekija, OHM Biro, projektantu, župniku in županji.

Za kulturni program so poskrbeli Folklorna skupina Turistično-kulturnega društva Babinci, ki je lani obeležila 20 let delovanja, vokalna skupina Pšenični klas TKD Babinci z umetniško vodjo Renato Makovec Telkeš ter otroci z recitacijskim nastopom pod mentorstvom Klavdije Sever in Irene Horvatič. Program je povezoval mag. Saša Pergar. Otroci so po uradnem odprtju tudi preizkusili cesto s svojimi skiroji in poganjalčki, nato je sledila še pogostitev. Obiskovalci so si ob tem v prostorih vaškega doma lahko ogledali še kulinarično razstavo babinskega društva.

Urejena kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava in asfaltirane občinske ceste

Občina Ljutomer si je projektno dokumentacijo za izgradnjo komunalne infrastrukture v naselju Babinci pridobila v letu 2017. Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del je bilo objavljeno na portalu javnih naročil 11. aprila lani, odpiranje ponudb pa je bilo izvedeno 14. maja istega leta. Svojo ponudbo sta podala dva ponudnika.

Kot najugodnejši ponudnik je bila s sklepom o oddaji naročila 29. maja lani izbrana družba Legartis d.o.o. iz Trimlinov pri Lendavi, ki je svojo ponudbo podala skupaj s partnerjem GMW d.o.o. iz Turjancev. Kot podizvajalca sta v projektu nastopila še Komunalno podjetje Ormož d.o.o. in Nograd Lotmerk d.o.o. Strokovni in finančni nadzor nad investicijo je izvajal Proplus d.o.o. iz Maribora. Izdelovalec varnostnega načrta in izvajalec koordinacije varstva pri delu pa je bil ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. iz Murske Sobote. Pogodba je bila podpisana 20. junija lani.

Dela so se pričela julija lani in so bila zaključena maja letos. Vrednost gradbenih del je znašala nekaj čez 1.840.000 evrov, celotna vrednost projekta z vsemi spremljajočimi stroški pa je znašala okoli 1.892.000 evrov. Za izvedbo projekta je bil v letu 2018 najet kredit v višini 500.000 evrov, ostalo je bilo financirano iz proračuna Občine Ljutomer v letih 2018 in 2019.

V vasi je bilo asfaltiranih 3.045 m občinskih cest, urejena javna razsvetljava v dolžini 2.165 m s 64. stebri, zgrajena fekalna kanalizacija v dolžini 2.429 m, 712 m meteorne kanalizacije in rekonstruiran vodovod v dolžini 2.972 m.Več v Gospodarstvo