Ministrstvo zagotovilo sredstva za rekonstrukcijo varovanega oddelka v Domu Lukavci

MDDSZ bo v letu 2019 zagotovilo sredstva v višini 800.000,00 evrov za širitev kapacitete v posebnem socialnovarstvenem zavodu Dom Lukavci

Prlekija-on.net, ponedeljek, 15. julij 2019 ob 15:12
Dom Lukavci

Dom Lukavci

Dom Lukavci ima tri varovane oddelke, katerih kapacitete so stalno prezasedene. V njih se izvajajo programi za osebe z duševno motnjo, katerih akutno bolnišnično zdravljenje, povezano z duševno motnjo, je končano oziroma zanje bolnišnično zdravljenje ni potrebno, zaradi različnih razlogov pa jim mora biti omejena svoboda gibanja. Potrebe nekaterih izmed teh oseb so take, da morajo biti nepretrgoma deležne posebne zaščite in varstva ter zavoda ne morejo zapustiti po lastni volji. Dom je konstantno prisiljen v iskanje intervencijskih rešitev (nameščanje v sobo za posebni varovalni ukrep, v jedilnico, nameščanje dodatnih zasilnih postelj v sobe stanovalcev, nameščanje postelj v skupne prostore, ipd.), v katerih so razmere izjemno slabe, ne ustrezajo prostorskim standardom, stanovalci pa so brez svojih kopalnic in sanitarij.

Vsem sobam bodo dodane kopalnice, dozidano bo tudi zunanje dvigalo

Za zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za stanovalce in delovnih pogojev za zaposlene je potrebno izvesti rekonstrukcijo varovanega oddelka C, s katero bodo vsem sobam za stanovalce dodane kopalnice s tušem, umivalnikom in WC-jem, preurejene štiri obstoječe sobe za potrebe invalidnih oseb s težavami v duševnem razvoju ter dozidano zunanje dvigalo zaradi organizacije požarnih sektorjev v skladu z veljavno zakonodajo. Urejena bosta tudi manjši atrij in terasa ter izvedena soba za izolacijo.

Za zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za stanovalce in delovnih pogojev za zaposlene je potrebno izvesti rekonstrukcijo varovanega oddelka. Z izvedbo investicije bodo zagotovljene dodatne kapacitete za namestitev 12 oseb s težavami v duševnem zdravju brez privolitve na podlagi sklepa sodišča na varovanih oddelkih ter izpolnjevanje vseh prostorskih in tehničnih pogojev, na osnovi katerih bo mogoča verifikacija varovanega oddelka C v Domu Lukavci in njegova vključitev v mrežo varovanih oddelkov v posebnih socialnovarstvenih zavodih.

Ocenjena vrednost investicije znaša 858.240,66 EUR z DDV. Ministrstvo bo v letu 2019 za investicijo zagotovilo sredstva v višini 800.000,00 EUR, sredstva v višini 58.240,66 EUR pa bo zagotovil Dom Lukavci. Predviden zaključek investicije je še v letu 2019.



Več v Gospodarstvo