Na seji obravnavali elaborat oskrbe s pitno vodo

Občinski svet je elaborat potrdil, a brez dodatnih pogojev, ki jih je na seji predstavila županja

Prlekija-on.net, četrtek, 18. julij 2019 ob 14:503
5. redna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer

5. redna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer

V sredo, 17. julija, je v Ljutomeru potekala 5. redna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer. Svetniki in svetnice so med drugim na seji obravnavali mnenje k Elaboratu o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, oskrba s pitno vodo. Na seji je bil prisoten tudi novi direktor Javnega podjetja Prlekija d.o.o., dr. Peter Kralj, ki je skupaj s sodelavcem Tomislavom Zrinskim predstavil elaborat ter odgovarjal na vprašanja svetnikov in svetnic.

Občinski svet je elaborat potrdil, a brez dodatnih pogojev, ki jih je na seji predstavila županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba. Med pogoji je bil tudi ta, da se občine ustanoviteljice JP Prlekija d.o.o. in JP Prlekija d.o.o. zavežejo, da z medsebojno sodno poravnavo dokončno zaključijo vse spore med vsemi strankami, ki so predmet tožb, povezanih s Sistemom C, pri čemer vsaka stranka nosi svoje stroške postopka.

V četrtek bo potekala tudi seja sveta občin ustanoviteljic JP Prlekija, direktor pa je ob tem povedal, da elaborata na seji ustanoviteljic verjetno ne bodo mogli potrditi, saj ga vse občine še niso obravnavale. Kralj je še med drugim povedal, da ko bo elaborat potrjen v vseh občinah, določene cene ter pogodbe podpisane od vseh, bodo lahko začeli zaračunavati enotno ceno vode. Več o tem bo znanega tudi po seji sveta občin ustanoviteljic JP Prlekija.

Celotno gradivo s seje si lahko ogledate tukaj, v spodnjem videu pa celotno sejo. Točka, kjer je bil obravnavan elaborat, je v videu od 2:38:40 naprej.